PGT: Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022)

PGT: Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022)
Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Pháp chế trực thuộc Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ...

PGT: Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022)

PGT: Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022)
Chuẩn y nhân sự Ban Tăng Sự trực thuộc Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng ...

PGT: Quyết định chuẩn y nhân sự Ban hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022)

PGT: Quyết định chuẩn y nhân sự Ban hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022)
Chuẩn y nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử trực thuộc Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ...

Nhân sự Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017

Nhân sự Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017
Ban Pháp Chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2012-2017

Nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVn tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017

Nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVn tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017
Theo Quyết định số 10/QĐ-BTS ngày 22/5/2012 của Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam chuẩn y ...

Nhân sự Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017

Nhân sự Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017
Theo Quyết định số 07/QĐ-BTS ngày 22/5/2012 của Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam chuẩn y ...

Nhân sự Ban Giáo Dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2017

Nhân sự Ban Giáo Dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2017
Theo Quyết định số 10/QĐ-BTS ngày 22/5/2012 của Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm ...
Các tin đã đăng:
Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)