PGT: Phật giáo Quảng Nam tổ chức hội nghị phổ biến Nội quy, Quy chế hoạt động

PGT: Phật giáo Quảng Nam tổ chức hội nghị phổ biến Nội quy, Quy chế hoạt động
Sáng nay, ngày 26/10/2018 (18/9/ÂL), tại trụ sở VP BTS PG tỉnh Quảng Nam (chùa Đạo Nguyên, TP.Tam ...

PGT: Phật giáo Quảng Nam sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai Phật sự 6 tháng cuối năm 2018

PGT: Phật giáo Quảng Nam sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai Phật sự 6 tháng cuối năm 2018
Chiều qua ngày 29/6/2018 (16/5/ÂL), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam tổ chức ...

PGT: Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022)

PGT: Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022)
Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Pháp chế trực thuộc Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ...

PGT: Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022)

PGT: Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022)
Chuẩn y nhân sự Ban Tăng Sự trực thuộc Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng ...

PGT: Quyết định chuẩn y nhân sự Ban hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022)

PGT: Quyết định chuẩn y nhân sự Ban hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022)
Chuẩn y nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử trực thuộc Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ...

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ VII (2016-2021)

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ VII (2016-2021)
Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ VII (2016-2021), gồm 18 thành viên ...

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ III (2016-2021)

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ III (2016-2021)
Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ III ...

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Hội An nhiệm kỳ IX (2016-2021)

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Hội An nhiệm kỳ IX (2016-2021)
Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Hội An nhiệm kỳ IX (2016-2021), gồm 26 thành viên do ...

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Nông Sơn nhiệm kỳ II (2016-2021)

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Nông Sơn nhiệm kỳ II (2016-2021)
Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nông Sơn nhiệm kỳ II (2016-2021) ...

Danh sách Ban Thường trực HĐTS GHPGVN khóa VIII

Danh sách Ban Thường trực HĐTS GHPGVN khóa VIII
HĐTS GHPGVN khóa VIII, nhiệm 2017-2022 có 225 ủy viên chính thức, 45 ủy viên dự khuyết; ủy viên ...

Tôn danh Ban Thường trực và 96 thành viên HĐCM khóa VIII

Tôn danh Ban Thường trực và 96 thành viên HĐCM khóa VIII
Danh sách chư tôn đức được suy tôn vào HĐCM GHPGVN khóa VIII và tôn danh chư tôn Trưởng lão Hòa ...

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022)

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022)
Tại Đại hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 đã suy cử tân Ban Trị ...

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN thị xã Điện Bàn nhiệm kỳ VIII (2016-2021)

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN thị xã Điện Bàn nhiệm kỳ VIII (2016-2021)
Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN thị xã Điện Bàn nhiệm kỳ VIII (2016-2021), gồm 25 thành viên ...

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Quế Sơn nhiệm kỳ VII (2016-2021)

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Quế Sơn nhiệm kỳ VII (2016-2021)
Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quế Sơn nhiệm kỳ VII ...

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên nhiệm kỳ VIII (2016-2021)

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên nhiệm kỳ VIII (2016-2021)
Ngày 20/10/2016, Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam chuẩn y thành phần nhân sự BTS GHPGVN huyện Duy ...

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Núi Thành nhiệm kỳ VI (2016-2021)

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Núi Thành nhiệm kỳ VI (2016-2021)
Ngày 25/10/2016, Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam chuẩn y nhân sự BTS GHPGVN huyện Núi Thành gồm ...

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Thăng Bình nhiệm kỳ VII (2016-2021)

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Thăng Bình nhiệm kỳ VII (2016-2021)
Ngày 20/10/2016 Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Thăng Bình gồm ...

Nhân Sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Phú Ninh nhiệm kỳ III (2016-2021)

Nhân Sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Phú Ninh nhiệm kỳ III (2016-2021)
Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phú Ninh nhiệm kỳ III (2016-2021), ...

Nhân sự Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017

Nhân sự Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017
Ban Pháp Chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2012-2017

Nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVn tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017

Nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVn tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017
Theo Quyết định số 10/QĐ-BTS ngày 22/5/2012 của Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam chuẩn y ...

Nhân sự Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017

Nhân sự Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017
Theo Quyết định số 07/QĐ-BTS ngày 22/5/2012 của Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam chuẩn y ...

Nhân sự Ban Giáo Dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2017

Nhân sự Ban Giáo Dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2017
Theo Quyết định số 10/QĐ-BTS ngày 22/5/2012 của Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm ...

Nhân Sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Đại Lộc nhiệm kỳ VIII (2016-2021)

Nhân Sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Đại Lộc nhiệm kỳ VIII (2016-2021)
Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đại Lộc nhiệm kỳ VIII ...

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Điện Bàn

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Điện Bàn
Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Điện Bàn nhiệm kỳ 2011-2016

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Quế Sơn

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Quế Sơn
Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Quế Sơn nhiệm kỳ 2011-2016

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Núi Thành

Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Núi Thành
Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Núi Thành nhiệm kỳ 2011-2016
Các tin đã đăng:
Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)