Nhân sự Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017
Ngày đăng: 09:05:07 25-07-2016 -- Lượt xem: 2980

Ban Pháp Chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2012-2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM
BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
Ban Pháp Chế
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2012-2017
STT Chức vụ Pháp danh Đơn vị
01 Trưởng ban Thượng tọa Thích Phước Minh Tam Kỳ
02 Phó ban Đại đức Thích Viên Quán Phú Ninh
03 Phó ban Đại đức Thích Quảng Hòa Núi Thành
04 Thư ký Đại đức Thích Pháp Tánh Phú Ninh
05 Ủy viên Đại đức Thích Viên Phước Tam Kỳ
06 Ủy viên Đại đức Thích Quảng Thông Thăng Bình
07 Ủy viên Đại đức Thích Bảo Tuyền Quế Sơn
08 Ủy viên Đại đức Thích Tịnh Như Núi Thành
09 Ủy viên Đại đức Thích Nhật Thanh Tiên Phước
10 Ủy viên Đại đức Thích Thông Đức Duy Xuyên
11 Ủy viên Sư cô Thích nữ Thanh Tiến Đại Lộc
12 Ủy viên Sư cô Thích nữ Thông Tuệ Điện Bàn
       
*Tổng cộng danh sách gồm 12  vị.

Các tin đã đăng:
Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)