Nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVn tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017
Ngày đăng: 09:02:08 25-07-2016 -- Lượt xem: 2980

Theo Quyết định số 10/QĐ-BTS ngày 22/5/2012 của Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam chuẩn y nhân sự Ban Phật Giáo Quốc Tế Quảng Nam, nhiệm kỳ 2012-2017. 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
BAN TRỊ SỰ PG QUẢNG NAM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 22 tháng 5 năm 2012

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
Ban Phật Giáo Quốc Tế Quảng Nam, nhiệm kỳ 2012-2017
(Theo Quyết định số 10/QĐ-BTS ngày 22/5/2012 của 
Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam)

 
STT Pháp danh Chức vụ
01 Đại đức Thích Viên Tánh Trưởng ban
02 Đại đức Thích Tịnh Trí Phó ban kiêm Thư ký
03 Cư sĩ Lê Có Phó ban
04 Sư cô Thích nữ Thông Chánh Thủ quỹ
05 Đại đức Thích Quảng Hậu Ủy viên
06 Ni sư Thích nữ Giải Thiện Ủy viên
07 Đại đức Thích Giác Nhẫn Ủy viên
08 Cư sĩ Hoàng Trọng Xoa Ủy viên
09 Cư sĩ Võ Văn Tuấn Ủy viên
*Tổng cộng danh sách gồm 09 vị.
 

Các tin đã đăng:
Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)