Nhân sự Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017
Ngày đăng: 08:59:47 25-07-2016 -- Lượt xem: 2980

Theo Quyết định số 07/QĐ-BTS ngày 22/5/2012 của Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam chuẩn y nhân sự Ban Tăng Sự Phật giáo Quảng Nam, nhiệm kỳ 2012-2017 ​

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
BAN TRỊ SỰ PG QUẢNG NAM

 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Quảng Nam, ngày 22 tháng 5 năm 2012

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
Ban Tăng Sự Phật giáo Quảng Nam, nhiệm kỳ 2012-2017
(Theo Quyết định số 07/QĐ-BTS ngày 22/5/2012 của 

Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam)
 
STT Pháp danh Chức vụ
01 Hòa thượng Thích Hạnh Niệm Trưởng ban
02 Hòa thượng Thích Thiện Thành Phó ban
03 Hòa thượng Thích Giác Tràng Phó ban
04 Đại đức Thích Viên Trừng Thư ký
05 Đại đức Thích Quảng Hòa Phó Thư ký
06 Ni sư Thích nữ Giải Thiện Thủ quỹ
07 Ni trưởng Thích nữ Hạnh Chơn Ủy viên
08 Ni trưởng Thích nữ Hội Liên Ủy viên
09 Thượng tọa Thích Hạnh Nhẫn Ủy viên
10 Thượng tọa Thích Phước Hưng Ủy viên
11 Đại đức Thích Như Giải Ủy viên
12 Đại đức Thích Hạnh Thông Ủy viên
13 Đại đức Thích Tịnh Châu Ủy viên
14 Đại đức Thích Tịnh Đức Ủy viên
15 Đại đức Thích Thắng Thiện Ủy viên
16 Đại đức Thích Minh Định Ủy viên
17 Đại đức Thích Đồng An Ủy viên
18 Đại đức Thích Tánh Thông Ủy viên
19 Đại đức Thích Nhuận Tánh Ủy viên
20 Đại đức Thích Tâm Huy Ủy viên
21 Đại đức Giới Hỷ Ủy viên
22 Đại đức Thích Thông Lưu Ủy viên
23 Ni sư Thích nữ Nhật Tân Ủy viên
24 Ni sư Thích nữ Hạnh Nguyên Ủy viên
25 Sư cô Thích nữ Huệ Nghiêm Ủy viên
*Tổng cộng danh sách gồm 25 vị.

Các tin đã đăng:
Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)