Nhân sự Ban Giáo Dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2017
Ngày đăng: 08:56:44 25-07-2016 -- Lượt xem: 2982

Theo Quyết định số 10/QĐ-BTS ngày 22/5/2012 của Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm Ban Giáo Dục Tăng Ni Quảng Nam, nhiệm kỳ 2007-2012

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
BAN TRỊ SỰ PG QUẢNG NAM

 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày 22 tháng 5 năm 2012

 

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

Ban Giáo Dục Tăng Ni Quảng Nam, nhiệm kỳ 2007-2012

(Theo Quyết định số 10/QĐ-BTS ngày 22/5/2012 của
Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam)
STT Pháp danh Chức vụ
01 Thượng tọa Thích Phước Minh Trưởng ban
02 Thượng tọa Thích Như Phẩm Phó ban
03 Ni trưởng Thích nữ Hạnh Chơn Phó ban
04 Đại đức Thích Nhuận Đàm Phó ban kiêm Thư ký
05 Ni sư Thích nữ Hạnh Nguyên Ủy viên Tài chánh
06 Đại đức Thích Đồng Phước Ủy viên
07 Đại đức Giới Hỷ Ủy viên
08 Đại đức Thích Giác Tấn Ủy viên
09 Đại đức Thích Tịnh Đức Ủy viên
10 Đại đức Thích Pháp Lạc Ủy viên
11 Đại đức Thích Chơn Lý Ủy viên
12 Đại đức Thích Tịnh Trí Ủy viên
13 Đại đức Thích Tánh Thông Ủy viên
14 Đại đức Thích Hạnh Thông Ủy viên
15 Đại đức Thích Minh Pháp Ủy viên
16 Ni sư Thích nữ Giải Thiện Ủy viên
17 Ni sư Thích nữ Nhật Tân Ủy viên
18 Sư cô Thích nữ Huệ Pháp Ủy viên
*Tổng cộng danh sách gồm 18 vị.

Các tin đã đăng:
Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)