810 377
Ngày đăng: 15:03:13 28-06-2016-- Lượt xem: 8385.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

TWGH: Kế hoạch tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN

Năm 1975, hòa bình lập lại, đất nước thống nhất, giang sơn nối liền một dãy, Bắc Nam sum họp một nhà. Năm 1981 lịch sử, cơ duyên hội đủ các tổ chức, Hệ phái Phật giáo Việt Nam đã thực hiện sự nghiệp thống nhất Phật giáo cả nước, từ ngày 04 – 07/11/1981, tại chùa Quán Sứ - Thủ đô Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức được thành lập.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________
Số: 067 /KH. HĐTS 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________
Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập
Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 – 07/11/2016)
 
 
Kính gửi: Ban, Viện T.Ư GHPGVN
- BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư
 
Năm 1975, hòa bình lập lại, đất nước thống nhất, giang sơn nối liền một dãy, Bắc Nam sum họp một nhà. Năm 1981 lịch sử, cơ duyên hội đủ các tổ chức, Hệ phái Phật giáo Việt Nam đã thực hiện sự nghiệp thống nhất Phật giáo cả nước, từ ngày 04 – 07/11/1981, tại chùa Quán Sứ - Thủ đô Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức được thành lập. Qua gần 07 nhiệm kỳ hoạt động, GHPGVN từ Trung ương đến địa phương đã không ngừng phát triển bền vững và ổn định về mọi mặt, đồng thời góp phần xây dựng và phát triển xã hội Việt Nam trên bước đồng hành cùng dân tộc và cộng đồng Phật giáo thế giới trong ba thập niên qua.
 
Để đánh giá những thành quả đạt được trong 35 năm qua của GHPGVN, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành; tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII; Đại hội Phật giáo các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2017 – 2022; căn cứ Nghị quyết Hội nghị kỳ 4 Khóa VII Trung ương GHPGVN, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trọng thể tổ chức Đại lễ Kỷ niệm và hội thảo 35 năm ngày thành lập Giáo hội (07.11.1981 – 07.11.2016) như sau:
 
I. BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 35 THÀNH LẬP GHPGVN CẤP TRUNG ƯƠNG:
 
A. BAN CHỨNG MINH:
 
Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
Hòa thượng Danh Nhưỡng
Hòa thượng Dương Nhơn
Hòa thượng Thích Thanh Sam
Hòa thượng Thích Hiển Pháp        
Hòa thượng Thích Đức Nghiệp
Hòa thượng Thích Thiện Bình
Hòa thượng Thích Đức Phương
Hòa thượng Thích Chơn Thiện
Hòa thượng Thích Trí Quảng
Hòa thượng Thích Giác Nhường
Hòa thượng Thích Thanh Dũng
Hòa thượng Thích Trí Tâm
Hòa thượng Thích Tắc An
 
 
B. BAN TỔ CHỨC:
 
Trưởng Ban: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
Phó Ban: 
                                
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu
Hòa thượng Thích Thiện Pháp
Hòa thượng Thích Giác Toàn
Hòa thượng Thích Thiện Duyên
Hòa thượng Thạch Sok Xane
Hòa thượng Thích Thiện Tánh
Hòa thượng Thích Thiện Tâm
Hòa thượng Thích Gia Quang
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
Hòa thượng Thích Quảng Tùng
Hòa thượng Thích Huệ Minh
Hòa thượng Thích Trung Hậu
Thượng tọa Thích Quảng Hà
Thượng tọa Thích Thanh Quyết
Thượng tọa Thích Đức Thiện
Thượng tọa Thích Thanh Điện
Thượng tọa Thích Thiện Thống
 
Ủy viên: 

HT. Đào Như                                   
HT. Thích Thanh Duệ         
HT. Thích Như Niệm
HT. Thích Giác Giới
HT. Thích Từ Thông
HT. Thích Đức Thanh
HT. Thích Huệ Trí
HT. Thích Thiện Sanh
HT. Thích Hải Ấn
HT. Thích Tấn Đạt
HT. Danh Lung
HT. Thích Thiện Đức
TT. Thích Thanh Phong 
TT. Thích Thọ Lạc
TT. Thích Huệ Thông                    
TT. Thích Minh Hiền
TT. Thích Bửu Chánh                     
ĐĐ. Thích Phước Nguyên
NT. Thích nữ Ngoạt Liên              
NT. Thích nữ Tịnh Nguyện
NT. Thích nữ Huệ Từ                     
Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn
Cư sĩ Từ Vân (Phạm Nhật Vũ)     
GS. Lê Mạnh Thát
 
Ban Thư ký:                      
 
TT. Thích Đức Thiện                    
TT. Thích Thiện Thống
HT. Đào Như                                   
TT. Thích Thanh Điện        
TT. Thích Huệ Thông                    
HT. Thích Tấn Đạt  
HT. Danh Lung                               
TT. Thích Thọ Lạc
TT. Thích Thanh Tuấn                  
TT. Thích Quang Thạnh
 
Ban Nội dung: Ban Thư Ký Hội đồng Trị sự GHPGVN
 
C. CÁC TIỂU BAN:
 
- Tiểu ban Tiếp tân
- Tiểu ban Trang trí
- Tiểu ban Xướng ngôn
- Tiểu ban Quà tặng
- Tiểu ban Cư trú và ẩm thực
- Tiểu ban Thực hiện tài liệu
- Tiểu ban Liên lạc báo đài
 
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN, THÀNH PHẦN THAM DỰ:
 
1. Thời gian:
 
- Trung ương Giáo hội:
 
+ Đại Lễ Kỷ niệm chính thức vào ngày 07/11/2016 tại Thủ đô Hà Nội;
 
+ Tại Tp.Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 01 – 05/11/2016.
 
- Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tổ chức Đại Lễ Kỷ niệm từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/10/2016.
 
2. Địa điểm:
 
– Văn phòng 1 T.Ư Giáo hội phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN Tp.Hà Nội tổ chức tại Hội trường Bảo tàng Phật giáo Việt Nam, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
 
– Văn phòng 2 T.Ư Giáo hội phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN Tp.Hồ Chí Minh tổ chức tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.
 
–  Thời gian và địa điểm tại các Tỉnh, Thành do Ban Trị sự ấn định.
 
3. Chương trình Đại Lễ Kỷ niệm: (áp dụng chung cho Trung ương và địa phương)
 
–  Niệm Phật cầu gia bị.
–  Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ.
–  Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, thành phần tham dự.
–  Tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN của Đức Pháp chủ GHPGVN.
–  Diễn văn Đại Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự.
–  Tặng hoa chúc mừng.
–  Báo cáo thành quả đạt được qua 7 nhiệm kỳ của Trung ương Giáo hội.  
–  Báo cáo thành quả đạt được của địa phương từ ngày thành lập Ban Trị sự đến nay (dành cho Phật giáo các tỉnh, thành tổ chức tại địa phương).
–  Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ Quốc, tuyên dương công đức của GHPGVN.
–  Phát biểu của Lãnh đạo chính quyền Trung ương và địa phương.
–  Cảm tạ của Ban Tổ chức.
 
4. Nội dung các biểu ngữ:
 
a. Biểu ngữ treo ngoài cổng chính:
 
Chào mừng Đại Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 – 07/11/2016).
 
b. Pano trong hội trường:
 
- Trước cửa Hội trường:
 
"Chào mừng Quý Đại biểu về dự Đại Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN”.
 
- Chính giữa hội trường:
 
"Đại Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 – 07/11/2016)”.
 
- Hai bên hội trường:
 
+ Đoàn kết hòa hợp trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm Giáo hội.
 
+ Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường Chư Phật.
 
5. Hình thức tổ chức:
 
a) Chủ đề của Đại lễ kỷ niệm: "Giáo hội Phật giáo Việt Nam 35 năm hình thành, ổn định và phát triển”.
b) Các sự kiện sẽ được tổ chức, thực hiện theo từng nhóm cụ thể và có đề án riêng.
c) Triển khai các chương trình hoạt động chào mừng như: Hội thảo, tọa đàm, văn nghệ, triển lãm, từ thiện, thuyết pháp, hoa đăng… với ý nghĩa ca ngợi những thành tựu 35 năm hình thành và phát triển GHPGVN.
d) Lễ mit-tinh chào mừng được tổ chức vào ngày 07/11/2016 tại thủ đô Hà Nội.
e) Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN Tp.Hồ Chí Minh tổ chức mit-tinh chào mừng vào ngày 05/11/2016 (khai mạc triển lãm, văn nghệ từ ngày 01 – 05/11/2016).
f) Các Ban, Viện Trung ương phối hợp, tổ chức các sự kiện hội thảo, tọa đàm, triển lãm, văn nghệ …, từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/10/2016 theo từng đề án cụ thể:
- Ban Tăng sự, Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự Trung ương phối hợp với Ban Kiểm soát, Ban Pháp chế tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Quản lý Tự viện, Tăng Ni trong thời đại hội nhập”.
- Ban Hoằng Pháp phối hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Phát triển Đạo pháp bằng tinh thần Đoàn kết – Trách nhiệm – Kỷ cương”.
- Ban Giáo dục Tăng Ni phối hợp với Viện Nghiên cứu Phật học và các Học Viện tổ chức Hội thảo khoa học "Giáo dục Phật giáo truyền thống và hiện đại”.
- Ban Văn hóa phối hợp với Ban Nghi lễ tổ chức triển lãm thành tựu 35 thành lập GHPGVN.
- Ban Phật giáo Quốc tế phối hợp với Ban Thông tin Truyền Thông tổ chức công tác quảng bá Đại lễ Kỷ niệm ở trong nước và ở nước ngoài.
- Ban Từ thiện Xã hội và Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự Trung ương tổ chức các hoạt động từ thiện.
g) Các Ban, Viện phối hợp lập đề án cụ thể, kế hoạch tổ chức các sự kiện có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn trình Ban Thường trực HĐTS.
 
III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:
 
1. Thành lập Ban Tổ chức Đại Lễ Kỷ niệm tại Trung ương và các tỉnh, thành. Ban Tổ chức tại tỉnh, thành do Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành làm Trưởng Ban Tổ chức.
2. Quý Ban Trị sự hướng dẫn các Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh, các Tự viện treo cờ nước, cờ Phật giáo và biểu ngữ "Chào mừng Đại Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN (07/11/1981 – 07/11/2016)” tại cổng chính.
3. Trong Đại Lễ kỷ niệm cần có những phát biểu của Chư Tôn đức tăng ni các Hệ phái và Quý Cơ quan chức năng tại địa phương.
4. Vận động tăng ni, phật tử và đầy đủ các Hệ phái của GHPGVN tại địa phương tham dự (không hạn chế số lượng).
5. BTS Phật giáo tỉnh, thành có văn bản đăng ký việc tổ chức Đại Lễ kỷ niệm với UBND, Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành.
6. Tổ chức tuyên truyền Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến các Tự viện, tăng ni và phật tử địa phương (Thông qua các phương tiện thông tin truyền thông của Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố). 
7. T.Ư Giáo hội sẽ có thư mời dự Đại Lễ Kỷ niệm tại Sóc Sơn, Hà Nội:
- Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh;
- Ban Thường trực HĐTS và các Ủy viên HĐTS;
- Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành;
- Cơ quan Nhà nước cấp Trung ương và địa phương;
- Cơ quan ngoại giao các nước tại Thủ đô Hà Nội;
- Các Hội Phật tử ở nước ngoài;
- Đồng bào Phật tử;
- Cơ quan thông tấn, báo chí.
8. Trung ương Giáo hội sẽ gửi Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN, Diễn văn khai mạc của Hòa thượng chủ tịch Hội đồng Trị sự và đề cương báo cáo thành quả hoạt động của GHPGVN 35 năm qua, để Quý Ban Trị sự triển khai thực hiện. 
9. Mỗi Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành cử đoàn Đại biểu tham dự Đại Lễ Kỷ niệm theo số lượng đại biểu được phân bổ và gửi danh sách Đại biểu về Văn phòng Trung ương Giáo hội (Văn phòng TWGH sẽ gửi thông báo cụ thể số lượng đại biểu).
 
* Khu vực phía Bắc gửi về Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội, chùa Quán Sứ số 73 Phố Quán Sứ, Hà Nội. 
Email: vp1giaohoi@gmail.com
* Khu vực phía Nam gửi về Văn phòng 2 T.Ư Giáo hội, Thiền viện Quảng Đức số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM. 
Email: vitinhvp2@yahoo.com
10. Kinh phí tổ chức Đại lễ Kỷ niệm tại Trung ương Giáo hội:
- Xin Chính phủ hỗ trợ.
- Vận động các nhà tài trợ.
- Tăng ni, phật tử cúng dường.
11. Thời gian gửi Báo cáo kết quả công tác tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN tại địa phương về Văn phòng Trung ương Giáo hội chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2016.
 
Vì sự xương minh đạo pháp, vì sự nghiệp phát triển bền vững Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ 21, nhất là làm tiền đề tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII và Đại hội Đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2017 - 2022, rất mong được sự hoan hỷ và quan tâm thực hiện của Chư tôn Giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị Sự Phật giáo các tỉnh, thành để Đại Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành công viên mãn.
 
Trân trọng./. 
 
Nơi nhận:
- Như trên "để thực hiện”
- BTT HĐTS "để b/c”
- Ban Tôn giáo Chính phủ "để b/c”
- UBND, UBMTTQ, BTG tỉnh, thành
"để biết”
- Lưu 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke782265
Tổng số lần truy cập : 782265
Số lần truy cập hôm nay : 725
Số lần truy cập hôm qua : 763
Số lần truy cập tháng này : 9068
Số lần truy cập năm nay : 61830
Số trang xem hôm nay : 11462
Tổng số trang được xem : 11329647
Người đang online : 11
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com

 

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf