210 653
Ngày đăng: 00:22:21 27-06-2016-- Lượt xem: 8422.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

Thông tư hướng dẫn thi hành Quy chế của GHPGVN cấp tỉnh, cấp huyện

Hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương Ban Trị sự GHPGVN cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 ------------------------

Số : 024 /TT/HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------

          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2014

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động

Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương

Ban Trị sự GHPGVN cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  Kính gửi: BAN TRỊ SỰ GHPGVN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

− Căn cứ điều 11 chương III Hiến chương GHPGVN;

− Căn cứ điều 29 đến điều 36 chương VI Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

− Căn cứ điều 37 đến điều 42 chương VII Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

− Căn cứ Nghị quyết số 230/NQ/HĐTS ngày 24/11/2012 Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VI.

− Căn cứ Nghị quyết số 004/NQ/HĐTS ngày 05/01/2014 Hội nghị kỳ 2 Khóa VII Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

− Căn cứ Quyết định số 01/QĐ/HĐCM ngày 10/01/2014 của Đức Pháp chủ GHPGVN, V/v duyệt y Quy chế hoạt động trong hệ thống tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

− Căn cứ Quyết định số 022 /QĐ/HĐTS ngày 20/01/2014 của Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

− Căn cứ Quyết định số 023/QĐ/HĐTS ngày 20/01/2014 của Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh), Ban Trị sự GHPGVN cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự hướng dẫn việc thực hiện Quy chế hoạt động trong hệ thống tổ chức của Giáo hội như sau:

1.Đề nghị Quý Ban tổ chức Hội nghị mở rộng để học tập và quán triệt Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh; Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) . (đính kèm Quy chế)

2.Thời gian do Quý Ban ấn định.

3.Thành phần tham dự và chương trình:

-Thành phần tham dự: Thành viên Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, cấp huyện; Ban Tôn giáo/Sở Nội vụ, Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố.

-Chương trình: Niệm Phật cầu gia bị, tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, thành phần tham dự, phát biểu khai mạc Hội nghị, tuyên đọc Quyết định duyệt y Quy chế của Đức Pháp chủ GHPGVN, Quyết định ban hành Quy chế của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN; tuyên đọc toàn văn Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh; Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện; phát biểu của cơ quan Nhà nước (nếu có), cảm tạ và hồi hướng.

4.Các chức vụ của thành viên chủ chốt trong Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và cấp huyện phải được thực thi theo Quy chế nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) được ban hành.

5.Đối với việc điều chỉnh, bổ sung nhân sự, phân công, phân nhiệm các chức vụ trong Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện được thực hiện theo những quy định theo Quy chế sửa đổi đã ban hành, cần phải tham khảo ý kiến các thành viên trong Ban Trị sự để tạo sự nhất trí trong nội bộ và có trao đổi với Cơ quan Nhà nước cùng cấp.

6.Việc điều chỉnh, bổ sung nhân sự, phân công, phân nhiệm các chức vụ trong Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện theo Quy chế đã được sửa đổi, nếu chưa thực sự cần thiết, chưa đảm bảo sự đoàn kết, hòa hợp trong nội bộ Giáo hội tại địa phương, thì giữ nguyên nhân sự, các chức vụ do Đại hội Đại biểu cùng cấp suy cử cho đến hết nhiệm kỳ.

7.Các Ban chuyên môn tại GHPGVN cấp tỉnh, GHPGVN cấp huyện (nếu có thành lập) phải thực hiện theo quy định của Quy chế cùng cấp.

8.Trong quá trình triển khai thực hiện các Quy chế hoạt động GHPGVN cấp tỉnh, cấp huyện đã được sửa đổi, nếu có điều gì chưa thông suốt, đề nghị Quý Ban thỉnh thị ý kiến Trung ương Giáo hội để được hướng dẫn trước khi tổ chức thực hiện.

Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

Nơi nhận :

- Như trên "để thực hiện”

- Ban Tôn giáo Chính phủ

- Ban Tôn giáo/Sở Nội vụ các Tỉnh, Thành

"để biết và giúp đỡ”

- Lưu VP1 - VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC kiêm TỔNG THƯ KÝ

 (đã ký)

 Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN

Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke789194
Tổng số lần truy cập : 789194
Số lần truy cập hôm nay : 1453
Số lần truy cập hôm qua : 1876
Số lần truy cập tháng này : 15997
Số lần truy cập năm nay : 68759
Số trang xem hôm nay : 2211
Tổng số trang được xem : 11367808
Người đang online : 12
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com

 

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf