110 237
Ngày đăng: 13:48:52 20-09-2020-- Lượt xem: 4093.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

Thông báo về việc Tấn phong Giáo phẩm tại Hội nghị thường niên kỳ 5 khóa VIII GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________
Số: 342/TB-HĐTS/BTSTW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v Tấn phong Giáo phẩm tại Hội nghị thường niên kỳ 5 khóa VIII GHPGVN

                Kính gửi: BAN TRỊ SỰ GHPGVN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

– Căn cứ Điều 53, 54, 55, 56 Chương IX Hiến chương GHPGVN

– Căn cứ Điều 63, 64 Chương IX Nội quy Ban Tăng sự Trung ương

– Căn cứ Điều 32, Mục 2, Chương V Luật tín ngưỡng tôn giáo.

Để việc tấn phong giáo phẩm tại Hội nghị trường niên Trung ương Giáo hội đúng thủ tục, trình tự theo qui định, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự trung ương hướng dẫn việc đăng ký tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư tại Hội nghị thường niên kỳ 5 khóa VIII Trung ương Giáo hội như sau:

  1. Tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng có tuổi đời từ 60 trở lên; tuổi đạo từ 40 Hạ lạp trở lên hoặc năm thọ giới Tỷ kheo/Tỳ kheo Ni từ năm 1980 trở lên.
  2. Tấn phong Gáo phẩm Thượng tọa, Ni sư có tuổi đời từ 45 trở lên; tuổi đạo từ 25 Hạ lạp trở lên hoặc năm thọ giới Tỷ kheo/Tỳ kheo Ni từ năm 1995 trở lên.
  3. Những Tăng, Ni hội đủ điều kiện theo qui định của Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Quý Ban tiến hành lập hồ sơ và danh sách dăng ký việc Tấn phong Giáo phẩm với Trung ương Giáo hội; thông báo việc Tấn phong Giáo phẩm với Ủy ban Nhân dân, Ban Tôn giáo tỉnh, thành phố.

Hồ sơ gồm có:

– Bản sao Giáo chỉ Tấn phong Thượng tọa/Ni sư (đối với tấn phong giáo phẩm Hòa thượng/Ni trưởng);

– Bản sao Giấy chứng nhận Tăng, Ni chứng điệp thọ giới Tỷ kheo/Tỳ kheo Ni (đối với tấn phong Giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư);

– Sơ yếu lý lịch;

– Phiếu Lý lịch tư pháp số 1;

– Văn bản đề nghị và danh sách Tăng Ni được đề nghị Tấn phong Giáo phẩm.

  1. Các trường hợp không hội đủ điều kiện theo quy định, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN sẽ không trình hội nghị xem xét, thông qua.
  2. Sau khi Hội nghị kỳ 5 khóa VIII Trung ương Giáo hội thông qua, Tăng Ni được sử dụng danh xưng Giáo phẩm theo qui định. Đến Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (2022 – 2027), Đức Pháp chủ GHPGVN sẽ ký Quyết định ban hành Giáo chỉ Tấn phong.

– Các tỉnh, thành phía Bắc hồ sơ gửi về Văn phòng Trung ương Giáo hội, chùa Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, thành phố Hà Nội;

– Các tỉnh, thành phía Nam hồ sơ gửi về Văn phòng 2 TƯGH, thiện viên Quảng Đức, số 294 Năm Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TP. HCM.

– Thời gian gửi hồ sơ: trước ngày 15/12/2020.

Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– HT. Chủ tịch HĐTS “để /c”;
– Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”;
– BTG-SNV các tỉnh, thành phố
“để biết và giúp đỡ”
– Lưu VP1, VP2, VP Ban Tăng sự T.Ư 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG

 

 

Hòa thượng Thích Thiện Pháp

Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo

 

thongke674531
Tổng số lần truy cập : 674531
Số lần truy cập hôm nay : 152
Số lần truy cập hôm qua : 187
Số lần truy cập tháng này : 4216
Số lần truy cập năm nay : 27615
Số trang xem hôm nay : 1050
Tổng số trang được xem : 9885507
Người đang online : 10
Flag Counter
Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf