310 854
Ngày đăng: 20:34:05 27-03-2020-- Lượt xem: 4081.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

V/v sao gửi công văn của Ban thường trực HĐTS GHPGVN về thực hiện nghiêm chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chung tay cùng toàn xã hội trong những ngày cao điểm chống đại dịch Covid-19.

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

Số   257 /CV/BTS

V/v sao gửi công văn của Ban thường trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN về thực hiện nghiêm chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ,chung tay cùng toàn xã hội trong những ngày cao điểm chống đại dịch Covid-19.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             Quảng Nam, ngày  27 tháng 3 năm 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 
 

                                                 Kính gửi:        -Ban, ngành trực thuộc GHPGVN tỉnh;     

                                                                            -Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố;

                                                                            -Các cơ sở Phật giáo trên toàn tỉnh;

 
         
           

Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhận được công văn số 071/CV-HĐTS ngày 27/3/2020 V/v thực hiện nghiêm chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chung tay cùng toàn xã hội trong những ngày cao điểm chống đại dịch Covid-19.

 

Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam sao gửi công văn số 071/CV-HĐTS ngày 27/3/2020 của Ban thường trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN đến Quý ban, ngành trực thuộc GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Ban trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở Phật giáo trên toàn tỉnh và đề nghị các cấp Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử quan tâm thực hiện nội dung công văn trên nhằm góp phần kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-HT. Trưởng ban (b/c);

-Ban thường trực Ban Trị Sự; 

-UBMTTQVN, BTG tỉnh;

-Lưu VP

.                                                                          

 

TM/ BAN THƯỜNG TRỰC

           KT/TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN – CHÁNH THƯ KÝ

(Đã ký)

 

 

Đại đức Thích  Viên Trừng

.                                                                                                                                                   

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo

 

thongke674533
Tổng số lần truy cập : 674533
Số lần truy cập hôm nay : 154
Số lần truy cập hôm qua : 187
Số lần truy cập tháng này : 4218
Số lần truy cập năm nay : 27617
Số trang xem hôm nay : 1219
Tổng số trang được xem : 9885676
Người đang online : 12
Flag Counter
Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf