1010 734
Ngày đăng: 12:58:59 28-06-2016-- Lượt xem: 4284.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

Thành viên Ban Biên Tập Trang Thông tin điện tử Phật giáo Quảng Nam

V/v thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

Số:  164/QĐ/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 08  tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử

của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

BAN TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM

-Căn cứ điều 3 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị Sự GHPGVN cấp tỉnh, thành  trực thuộc Trung ương;

-Căn cứ quyết định số 187/QĐ/HĐTS ngày 14/5/2012 của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017;

Xét đề nghị của Văn phòng Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam về bổ nhiệm nhân sự Ban Biên Tập trang thông tin điện tử phatgiaoquangnam.vn của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Bổ nhiệm Ban biên tập trang thông tin điện tử của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Ban biên tập) gồm các vị có tên sau:

1/Trưởng ban biên tập: Đại đức Thích Giải Quảng - Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư Ký Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh.

2/Phó Trưởng ban biên tập:

-Đại đức Thích Viên Quán - Phó Thư Ký Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh.

-Đại đức Thích Viên Hải - Trưởng ban Thông tin Truyền thông, Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh.

3/Thư ký ban biên tập:

-Đại đức Thích Nhuận Bình; Đại đức Thích Quảng Thông; Đại đức Thích Thông Tuệ.

4/Uỷ viên: Các thành viên Ban Thông Tin Truyền Thông Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh.

Điều II: Ban biên tập có trách nhiệm quản lý, thực hiện nhiệm vụ biên tập Website phatgiaoquangnam.vn và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều III: Chánh Thư ký Ban Trị Sự, Trưởng ban Thông Tin Truyền Thông GHPGVN tỉnh Quảng Nam và Quý vị có tên tại điều 1 chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký../.

Nơi nhận:

-Như điều 3; -Ban TTTT TW GHPGVN; -SNV-BTG, UBMTTQVN, CA tỉnh; -UBND, GHPGVN huyện, thành phố; -Lưu VP.

TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

TRƯỞNG BAN

Hoà thượng 
Thích Thiện Duyên

Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo

 

thongke700391
Tổng số lần truy cập : 700391
Số lần truy cập hôm nay : 39
Số lần truy cập hôm qua : 211
Số lần truy cập tháng này : 973
Số lần truy cập năm nay : 53475
Số trang xem hôm nay : 114
Tổng số trang được xem : 10428372
Người đang online : 1
Flag Counter
Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf