610 972
Ngày đăng: 20:18:59 16-03-2019-- Lượt xem: 6955.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

TGH: Thông bạch hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

Số:  12    /TB/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Nam, ngày 08 tháng 3 năm 2019

THÔNG BẠCH

Về việc tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2563

 

 

 

Kính gởi:

-Ban, ngành trực thuộc Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh;

-Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố;

-Các cơ sở Phật giáo toàn tỉnh;

 
 

Căn cứ Thông bạch số 031//TB/HĐTS ngày 14/02/2019 của Ban thường trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN và Nghị Quyết Hội nghị Ban Trị Sự mở rộng ngày 01/3/2019; Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2563 với các nội dung sau:

      1. Ban tổ chức:

-Ban Trị sự GHPGVN tỉnh là Ban tổ chức Đại lễ Phật đản cấp tỉnh.

-Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) là Ban tổ chức Đại lễ Phật đản cấp huyện.

-Trụ trì hoặc Ban Hộ tự (nếu cơ sở chưa có trụ trì) chịu trách nhiệm tổ chức Đại lễ Phật đản tại cơ sở.

           2.  Thời gian tổ chức:

 -Đại lễ Phật đản Vesak bắt đầu từ ngày mùng 01/4/Kỷ Hợi đến hết ngày 15/4/Kỷ Hợi (05/5 – 19/5/2019).

-Lễ chính thức tại lễ đài chính của tỉnh cử hành vào lúc 17 giờ 30 ngày 15/4/Kỷ Hợi (ngày 19/5/2019).

-Tại các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở được tổ chức các hoạt động cúng dường Đại lễ linh động bắt đầu từ ngày 01/4/Kỷ Hợi (05/5/2019) và kết thúc trước 12 giờ 00 ngày 15/4/ Kỷ Hợi  (19/5/2019).

3.  Địa điểm:

-Lễ đài chính của tỉnh dự kiến thiết trí tại Quảng Trường 24/3 (đường Hùng Vương, TP. Tam Kỳ).

-Các huyện, thị xã, thành phố đều thiết trí lễ đài tập trung để cúng dường Phật đản tại Trụ sở của GHPGVN cấp huyện; hoặc trung tâm văn hóa, những nơi thuận tiện nhất để cho Phật tử tiện tham dự Đại lễ. 

-Các đơn vị trực thuộc, các cơ sở Giáo hội đều thiết trí lễ đài trang nghiêm tại đơn vị mình để cúng dường Đản sanh. Các địa phương chưa có cơ sở thờ tự, tín đồ có nhu cầu tổ chức Đại lễ Phật đản, Ban Trị Sự GHPGVN cấp huyện đăng ký với cơ quan thẩm quyền theo điều 46, chương VI luật Tín ngưỡng Tôn giáo để tổ chức Đại lễ. Ngoài ra, Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh sẽ đăng ký tổ chức Đại lễ Phật đản tại các huyện chưa có Ban Trị Sự và một số địa phương để cho tín đồ thuận tiện dự Đại lễ.

4- Hình thức và nội dung:

-Thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni, lễ đài, quyền môn, trang trí cờ, phan, phướn, lồng đèn, pano, biểu ngữ tại các Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Tịnh thất, Trường Trung cấp Phật học, cơ sở thuộc Phật giáo và tư gia các Phật tử. Để việc treo cờ được trang nghiêm, cờ nước được treo phía tay trái, cờ Phật giáo phía tay phải từ trong nhìn ra.

-Thiết trí cổng chào, treo cờ, biểu ngữ, pano tại các tuyến đường, các điểm công cộng.

-Tổ chức triển lãm văn hóa phẩm Phật giáo như: Thư pháp, tranh ảnh Tự viện, pháp khí v.v…

-Thiết trí xe hoa, thuyền hoa, cộ hoa và tổ chức diễu hành.

-Tổ chức diễu hành xe đạp chào mừng Đại lễ Phật đản tại các tuyến đường, kết hợp tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

-Tổ chức thuyết pháp, tọa đàm về ý nghĩa ngày Đại lễ Phật đản, phóng sinh đăng, văn nghệ (chủ đề hát mừng khánh đản, đạo pháp và dân tộc), cắm trại, hội ẩm thực chay v.v… tại lễ đài chính hoặc các điểm thích hợp.

-Tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện xã hội như: khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, phát cơm chay miễn phí, tặng quà cho người nghèo, trẻ em khuyết tật, mồ côi, trại dưỡng lão, v.v…

-Tổ chức lễ viếng hương, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ địa phương.

-Chương trình, các văn kiện và biểu ngữ được sử dụng thống nhất trong Đại lễ:

a- Chương trình:

1.Niệm Phật, nhập Từ bi quán

2.Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, chương trình hành lễ.

3.Tuyên đọc Thông điệp Phật đản Vesak 2019 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc.

4.Thông điệp Phật đản PL.2563 - DL.2019 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

5.Diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch PL.2563 - DL.2019 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

6.Phát biểu của lãnh đạo chính quyền (nếu có).

7.Dâng hoa cúng dường Phật đản

8.Cử hành nghi lễ cúng dường Đại lễ Phật đản:

+Cử 3 hồi chuông trống Bát nhã rước Lễ Đản sanh

+Niệm hương - Đảnh Lễ

+Nghi thức tụng niệm

+Hồi hướng

+Thả chim bồ câu và bóng bay.

+Cảm tạ của Ban tổ chức.

9.Diễu hành xe hoa.

b. Văn kiện:

  1. Thông điệp Phật đản Vesak 2019 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc.
  2. Thông điệp Phật đản PL. 2563 - DL.2019 của Đức Pháp chủ GHPGVN.
  3. Diễn văn Đại Lễ Phật đản PL. 2563 - DL.2019 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
  4. Bài giảng của Ban Hoằng pháp Trung ương về ý nghĩa Phật đản hoặc chủ đề của Đại lễ Phật đản: "Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững".

c. Các biểu ngữ:

1. Biểu ngữ chính:

Kính mừng Đại Lễ Phật đản Vesak PL. 2563 – DL. 2019.

2. Khẩu hiệu:

-Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo  hội.

-Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường Chư Phật.

3.Banner: Nội dung Đạo Phật đồng hành cùng dân tộc và ca ngợi quê hương đất nước, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

5. Chương trình Đại lễ Phật đản của tỉnh tại thành phố Tam Kỳ:

 

01/4 Kỷ Hợi

Chủ nhật,05/5/2019

07h00

Bắt đầu thiết trí lễ đài, trang hoàng cờ biểu ngữ, pano nơi công cộng

 

14/4 Kỷ Hợi

Thứ bảy, 18/5/2019

06h00

17h00

 

19h00

Gia đình Phật tử tỉnh nhập trại sinh hoạt

Lễ rước Phật từ Trụ sở Giáo hội tỉnh về lễ đài chính an vị.

Khai mạc trại tại lễ đài chính

15/4 Kỷ Hợi

Chủ nhật, 19/5/2019

15h30

17h30

20h00

Xe hoa tập trung tại lễ đài chính

Lễ chính thức

Văn nghệ hát mừng Đản sinh

 

Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh kính mời: Chư tôn Giáo phẩm, chư tôn đức Tăng, Ni thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các Ban, ngành trực thuộc Giáo hội tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố, trụ trì và Tăng Ni tu học tại các Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Tịnh thất trong toàn tỉnh, Ban Giám hiệu, Tăng Ni sinh trường Phật học Quảng Nam, đạo hữu Phật tử các huyện, thị xã, thành phố sắp xếp thời gian quang lâm tham dự Đại lễ theo chương trình đã định.

+Vì sự trang nghiêm của buổi lễ, đề nghị Ban Trị Sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố quan tâm đôn đốc Trụ trì/Ban hộ tự các cơ sở hướng dẫn đạo hữu, Phật tử về dự lễ. Các đơn vị có mặt tại lễ đài chính của tỉnh trước 17h00, Chủ nhật ngày 15/4/Kỷ Hợi (19/5/2019), đứng đúng theo vị trí do Ban tổ chức bố trí.

+Mỗi đơn vị huyện,thị xã,thành phố có một biểu ngữ dẫn đầu (qui cách: 2m x 0,6m, nền vàng chữ đỏ).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ …

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VESAK PL.2563

+Lưu ý suốt thời gian cử hành lễ, chư tôn đức Tăng - Ni đắp y hậu, Cư sĩ Phật tử mặc áo tràng; Gia đình Phật tử, Thanh Thiếu Nhi và Phật tử Dân tộc trang phục theo ngành.

6. Biện pháp thực hiện:

-Ban, Ngành trực thuộc Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố căn cứ Thông bạch này và ý kiến chỉ đạo của Ban tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak cấp tỉnh triển khai tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563. Quý ban báo cáo kế hoạch chi tiết về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản của đơn vị mình về Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và đăng ký với chính quyền địa phương để được giúp đỡ.

-Nếu địa phương nào có trở ngại trong việc tổ chức Đại lễ Phật đản, quý Ban báo cáo về Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh (qua bộ phận Thư ký), để có phương án hỗ trợ và tháo gỡ kịp thời.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam đề nghị Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố, chư Tôn đức Tăng, Ni cùng toàn thể tín đồ Phật tử bằng tâm huyết của mình đối với Đạo pháp, dõng mãnh phát tâm cúng dường trí tuệ, công sức để tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak PL. 2563 được trang nghiêm trọng thể cả phần lễ lẫn phần hội, nhằm tỏ bày lòng thành kính lên Đấng Từ Phụ của chúng ta.

Kính chúc quý vị mùa Phật đản An lạc, Như ý./.

                                                                              

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Các vị Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

-UBND, UBMT, BDV, BTG, CA, tỉnh

-UBND, UBMT, PNV, CA huyện, thị xã, thành phố  “ giúp đỡ”.

- Lưu VP

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Hòa thượng Thích Thiện Thành

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke753598
Tổng số lần truy cập : 753598
Số lần truy cập hôm nay : 39
Số lần truy cập hôm qua : 250
Số lần truy cập tháng này : 1036
Số lần truy cập năm nay : 33163
Số trang xem hôm nay : 253
Tổng số trang được xem : 11037926
Người đang online : 3
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf