410 821
Ngày đăng: 06:56:18 19-04-2018-- Lượt xem: 8384.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

TGH: Thông bạch hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 (năm 2018)

Hòa cùng không khí hân hoan trên toàn cầu kính mừng Phật đản và tôn vinh ngày đản sanh của Đức Phật là một trong những ngày lễ hội Tôn giáo Thế giới, đồng thời chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo các cấp thành công ngày 19/4/2018 của Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 (năm 2018).

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

Số:  89    /TB/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Quảng Nam, ngày 18 tháng 4 năm 2018

THÔNG BẠCH

Về việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 – DL.2018

 

 

 

Kính gởi:

-Ban, ngành trực thuộc Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh;

-Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố;

-Các cơ sở Phật giáo toàn tỉnh;

 
 

                  

 

Căn cứ Thông bạch số 049//TB/HĐTS ngày 23/3/2018 của Ban thường trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN và Nghị Quyết Hội nghị Ban Trị Sự mở rộng ngày 05/4/2018; Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 với các nội dung sau:

  1. Ban tổ chức:

-Ban Trị sự GHPGVN tỉnh là Ban tổ chức Đại lễ Phật đản cấp tỉnh.

-Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) là Ban tổ chức Đại lễ Phật đản cấp huyện.

-Trụ trì hoặc Ban Hộ tự (nếu cơ sở chưa có trụ trì) chịu trách nhiệm tổ chức Đại lễ Phật đản tại cơ sở.

          2.  Thời gian tổ chức:

 -Tuần lễ Phật đản bắt đầu từ ngày mùng 8/4/Mậu Tuất đến hết ngày 15/4/Mậu Tuất (22/5 – 29/5/2018)

-Lễ chính thức tại lễ đài chính của tỉnh (chùa Đạo Nguyên, thành phố Tam Kỳ) cử hành vào lúc 17 giờ 30 ngày 15/4/Mậu Tuất (ngày 29/5/2018).

-Các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở linh động trong tuần lễ Phật đản chọn thời gian thích hợp tổ chức Đại lễ nhưng không trùng với thời gian lễ chính thức tại lễ đài chính của tỉnh.

3.  Địa điểm:

-Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN thành phố Tam Kỳ thiết trí lễ đài chính của tỉnh tại trụ sở Giáo hội tỉnh (chùa Đạo Nguyên, TP. Tam Kỳ).

-Lễ đài chính của huyện, thị xã, thành phố thiết trí tại trụ sở Ban Trị Sự hoặc chọn địa điểm thích hợp tại cơ sở hoặc ngoài cơ sở thờ tự để thuận lợi cho tín đồ tham dự.

-Các đơn vị trực thuộc, các cơ sở Giáo hội đều thiết trí lễ đài trang nghiêm tại đơn vị mình để cúng dường Đản sanh. Các địa phương chưa có cơ sở thờ tự, tín đồ có nhu cầu tổ chức Đại lễ Phật đản, Ban Trị Sự GHPGVN cấp huyện đăng ký với cơ quan thẩm quyền theo điều 46, chương VI luật Tín ngưỡng Tôn giáo để tổ chức Đại lễ. Ngoài ra, Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh chịu trách nhiệm đăng ký tổ chức Đại lễ Phật đản tại một số địa phương để đáp ứng nguyện vọng của tín đồ.

4- Hình thức và nội dung: Các cấp Giáo hội trực thuộc tùy điều kiện, hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản, như sau:

-Thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni, lễ đài, quyền môn, treo cờ, phan, phướn, lồng đèn, pano, biểu ngữ “Kính mừng Đại lễ Phật đản PL. 2562” tại các Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Tịnh thất, các nơi tổ chức lễ, Trường Trung cấp Phật học, cơ sở Phật giáo và tư gia các Phật tử trong suốt tuần lễ Phật đản. Để việc treo cờ được trang nghiêm, cờ nước được treo phía tay trái, cờ Phật giáo phía tay phải từ trong nhìn ra.

-Thiết trí cổng chào, treo cờ, biểu ngữ, pano tại các tuyến đường và địa điểm tổ chức lễ.

-Các biểu ngữ chính được sử dụng trong Đại lễ:

+ Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2562.

+Đoàn Kết Hòa Hợp,  Trưởng Dưỡng Đạo Tâm, Trang Nghiêm Giáo Hội.

+Phục Vụ Chúng Sanh Là Thiết Thực Cúng Dường Chư Phật.

-Tổ chức triển lãm văn hóa phẩm Phật giáo như: Thư pháp, tranh ảnh Tự viện, pháp khí v.v…

-Thiết trí xe hoa, thuyền hoa, cộ hoa và tổ chức diễu hành.

-Tổ chức diễu hành xe đạp chào mừng Đại lễ Phật đản tại các tuyến đường, kết hợp tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

-Tổ chức thuyết pháp, tọa đàm về ý nghĩa ngày Đại lễ Phật đản, phóng sinh đăng, văn nghệ (chủ đề hát mừng khánh đản, đạo pháp và dân tộc), cắm trại, hội ẩm thực chay v.v… tại lễ đài chính hoặc các điểm thích hợp.

-Tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện xã hội như: khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, phát cơm chay miễn phí, tặng quà cho người nghèo, trẻ em khuyết tật, mồ côi, trại dưỡng lão, v.v…

-Tổ chức lễ viếng hương, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ địa phương.

5. Chương trình lễ chính thức và thành phần tham dự:

a- Chương trình:

1.Chào Quốc kỳ, Phật kỳ.

2.Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự.

3. Tuyên đọc thông điệp Phật đản PL.2562 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

4. Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2562 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

5. Đọc thư chúc mừng của UBMTTQ và phát biểu của Chính quyền (nếu có).

6. Cử hành nghi thức Phật đản.

          + Cử chuông trống bát nhã

          + Dâng hoa cúng dường

          + Niệm hương – Đãnh lễ

          + Tụng bài sám khánh đản

          + Hồi hướng – Tam Tự quy

          + Thả chim Bồ câu và bong bóng (nếu có)

7. Cảm tạ của Ban tổ chức.

b. Thành phần dự lễ tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh:

-Toàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các Ban, ngành trực thuộc Giáo hội tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố.

-Chư Tôn giáo phẩm, Trụ trì và Tăng Ni tu học tại các chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Tịnh thất trong toàn tỉnh.

-Ban Giám hiệu và Tăng, Ni sinh trường Phật học Quảng Nam.

-Đạo hữu Phật tử các huyện, thị xã, thành phố.

*Vì sự trang nghiêm của buổi lễ, đề nghị Ban Trị Sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở sắp xếp tổ chức đoàn của đơn vị về dự lễ có mặt tại lễ đài chính của tỉnh trước 17h00 ngày 15/4/Mậu Tuất.

*Khách mời: Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh; lãnh đạo thành phố Tam kỳ và địa phương.

6. Biện pháp thực hiện:

-Ban, Ngành trực thuộc Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch triển khai thực hiện Thông bạch này, báo cáo kế hoạch cụ thể về tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 của đơn vị về Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và đăng ký với chính quyền địa phương để được giúp đỡ.

-Nếu địa phương nào có trở ngại trong việc tổ chức Đại lễ Phật đản, quý Ban báo cáo về Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh (qua bộ phận Thư ký), để có phương án hỗ trợ và tháo gỡ kịp thời.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam kính mong Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố, chư Tôn đức Tăng, Ni cùng toàn thể tín đồ Phật tử bằng tâm huyết của mình đối với Đạo pháp, dõng mãnh phát tâm cúng dường trí tuệ, công sức để tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2562 được trang nghiêm trọng thể cả phần lễ lẫn phần hội, nhằm tỏ bày lòng thành kính lên Đấng Từ Phụ của chúng ta.

Kính chúc quý vị mùa Phật đản An lạc, Như ý./.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Các vị Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

-UBND, UBMT, BDV, BTG, CA, tỉnh

-UBND, UBMT, PNV, CA huyện, thị xã, thành phố  “ giúp đỡ”.

- Lưu VP

                                                                                        

                                                                                                                             TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

                                                                 TRƯỞNG BAN

                                                                             

 

            Hòa thượng Thích Thiện Thành

Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke782298
Tổng số lần truy cập : 782298
Số lần truy cập hôm nay : 758
Số lần truy cập hôm qua : 763
Số lần truy cập tháng này : 9101
Số lần truy cập năm nay : 61863
Số trang xem hôm nay : 11915
Tổng số trang được xem : 11330100
Người đang online : 9
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com

 

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf