510 617
Ngày đăng: 05:59:07 25-06-2016-- Lượt xem: 5681.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT:Công văn hướng dẫn chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Phật giáo cấp huyện, thị xã, thành phố

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện về việc xin ý kiến chỉ đạo nhân sự Đại hội Phật giáo cấp huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện); ý kiến kết luận tại phiên họp Thường trực Ban Trị Sự ngày 13/6/2016, Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh có ý kiến như sau:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

Số: 280 /CV/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quảng Nam, ngày 14 tháng 6 năm 2016

V/v chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Phật giáo cấp huyện, thị xã, thành phố

Kính gửi: Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố;
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện về việc xin ý kiến chỉ đạo nhân sự Đại hội Phật giáo cấp huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện); ý kiến kết luận tại phiên họp Thường trực Ban Trị Sự ngày 13/6/2016, Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh có ý kiến như sau:

1/ Để chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021, đề nghị Tiểu ban nhân sự Đại hội Phật giáo cấp huyện thực hiện đúng theo Thông tư số 292/TT/HĐTS ngày 01/8/2015 của Ban thường trực HĐTS GHPGVN và Hướng dẫn số 01/HD/BTS ngày 29/01/2016 của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh quy định về tiêu chuẩn, độ tuổi giới thiệu tham gia vào ủy viên Ban Trị Sự GHPGVN cấp huyện. Cần lưu ý vận động thành phần các hệ phái, tông môn, Tăng-Ni, Cư sĩ Phật tử tích cực tham gia, nhằm phát huy vai trò hòa hợp trong hoạt động Phật sự.

2/ Đối với huyện, thị xã, thành phố đã trình nhân sự nhưng chưa phù hợp với quy định về độ tuổi (không quá 60) tham gia vào ủy viên Ban Trị Sự GHPGVN cấp huyện thì khẩn trương điều chỉnh, lưu ý chú trọng cơ cấu Tăng-Ni, nhất là  trụ trì vào Ban Trị Sự để điều hành công tác Phật sự hiệu quả, đảm bảo tính kế thừa trong tương lai.

3/ Lập danh sách dự kiến ủy viên Ban Trị Sự GHPGVN cấp huyện (gồm: họ và tên, đạo hiệu/pháp danh, năm sinh, nơi hiện trú, chức vụ đang tham gia trong giáo hội), gửi về Ban chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện duyệt xét, đồng thời gửi đến UBND cùng cấp hiệp thương.

Sau khi có ý kiến hiệp thương của cơ quan thẩm quyền, Quý ban báo cáo Ban chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện duyệt xét các chức vụ phân công trong Ban Trị Sự nhiệm kỳ mới dự kiến trình Đại hội.

4/ Quý ban gửi văn bản đăng ký tổ chức Đại hội về Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, kèm theo danh sách ủy viên Ban Trị Sự, danh sách dự kiến phân công chức danh, danh sách dự kiến Ban thường trực Ban Trị Sự, ý kiến chấp thuận nhân sự Ban Trị Sự của UBND cấp huyện.

Vậy, Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh đề nghị Quý ban quan tâm thực hiện tốt để Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện đạt kết quả ./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-BCĐ Đại hội PG cấp huyện;

-UBMTTQ, BDV, BTG, CA tỉnh;

-UBND, PNV, CA các huyện, thị xã, thành phố;

-Lưu VP

TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

 

Hòa thượng 
Thích Thiện Duyên

Biểu Mẫu Đăng Ký Tổ Chức Đại Hội Cấp Huyện:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYÊN …………………

BAN TRỊ SỰ

Số: /ĐK/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

…………., ngày 16 tháng 6 năm 2016

ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

PHẬT GIÁO ……………..LẦN THỨ……….

NHIỆM KỲ2016 – 2021


Kính gửi: Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam;
- Căn cứ điều 37, 38, 39 chương VII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V;

- Căn cứ điều 51 chương VIII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V;

- Căn cứ điều 18 chương III Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;

- Căn cứ điều 27 Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính;

- Căn cứ điều 1, 2, 3 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Căn cứ Nghị quyết số 282/NQ. HĐTS ngày 23/7/2015 của Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;

- Căn cứ Thông tư số 292/TT. HĐTS ngày 01/8/2015 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.

  Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện ……………… đăng ký tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo lần …….. Nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Thời gian tổ chức: ……………….

-  Địa điểm tổ chức: ……………….

-  Dự kiến thành phần tham dự: ………………….

-  Dự kiến số lượng Đại biểu tham dự: ………………..

Đính kèm chương trình Đại hội, báo cáo tổng kết, chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021, danh sách dự kiến ủy viên Ban Trị Sự, danh sách dự kiến phân công các chức danh, danh sách Ban thường trực.

Trân trọng kính chào./.

 

Nơi nhận :

- Như trên

- Lưu. 

TM. THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

TRƯỞNG BAN

 

……………………………..

 
Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo

 

thongke716144
Tổng số lần truy cập : 716144
Số lần truy cập hôm nay : 109
Số lần truy cập hôm qua : 191
Số lần truy cập tháng này : 1797
Số lần truy cập năm nay : 69228
Số trang xem hôm nay : 673
Tổng số trang được xem : 10542408
Người đang online : 1
Flag Counter
Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf