610 307
Ngày đăng: 12:16:09 07-03-2017-- Lượt xem: 4217.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Thống nhất nhân sự BTS GHPGVN thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2016-2021

Xét tờ trình của Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Tam Kỳ về việc xin ý kiến hiệp thương nhân sự, tiến hành Đại hội Đại biểu GHPGVN thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2016-2021.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM
BAN TRỊ SỰ

Số:  12/CV/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
   
Quảng Nam, ngày 22 tháng 02 năm 2016
 

V/v hiệp thương nhân sự Ban GHPGVN thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2016-2021

   
   
  Kính gửi: Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Tam Kỳ;
 
         
 
Xét tờ trình của Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Tam Kỳ về việc xin ý kiến hiệp thương nhân sự, tiến hành Đại hội Đại biểu GHPGVN thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2016-2021.
Căn cứ kết luận của Ban chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện tại phiên họp ngày 30/11/2016; Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh có ý kiến như sau:
1/ Dự kiến nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2016-2021 xét thấy các thành viên cơ bản là những vị hiện đang tham gia các cấp giáo hội và cấu tạo đúng với tinh thần kết luận của Ban chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện; Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh nhất trí về số lượng và thành viên Ban Trị Sự như tờ trình (danh sách đính kèm).
2/ Quý ban trao đổi, hiệp thương với UBND thành phố Tam Kỳ về nhân sự nêu trên để tạo điều kiện giúp đỡ, đồng thời có văn bản đăng ký tổ chức Đại hội theo hướng dẫn số 01/HD/BTS ngày 29/01/2016 của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, sớm tiến hành Đại hội theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương Giáo hội.
3/ Yêu cầu Quý ban thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên và thường xuyên báo cáo Ban chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện các vấn đề phát sinh để có hướng giải quyết kịp thời, tránh sự bất đồng.
Vậy, Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh phúc đáp để Quý ban triển khai thực hiện. Kính chúc Đại hội thành tựu viên mãn./.
Nơi nhận:
-Như trên;
-BCĐ Đại hội PG cấp huyện;
-UBMTTQ, BDV, BTG, CA tỉnh;
-UBND thành phố Tam Kỳ;
-Lưu VP
 
 
 
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN
 
 
Hòa thượng Thích Thiện Duyên
 
 
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
Quảng Nam, ngày 22 tháng 02 năm 2016
DANH SÁCH
NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ TAM KỲ
NHIỆM KỲ 2016-2021
(Theo Công văn số   12      /CV/BTS ngày 22/2/2017 của
Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam
 
 
 
TT Họ và tên Đạo hiệu Năm sinh Chổ ở hiện nay
01 Nguyễn Tấn Cang Đại đức Thích Tịnh Đức 1968 Chùa Trường Thọ
02 Phạm Văn Cẩm Đại đức Thích Tịnh Châu 1976 Tổ đình Tịnh Độ
03 Nguyễn Văn Tình Đại đức Thích Viên Tánh 1973 Chùa Đạo Nguyên
04 Đoàn Văn Quân Đại đức Thích Tịnh Trí 1980 Chùa Quảng Hương
05 Huỳnh Công Minh Đại đức Thích Nhuận Quang 1972 Chùa Hòa Quang
06 Nguyễn Tấn Hiệp Đại đức Thích Hưng Trạm 1970 Chùa Hòa An
07 Nguyễn Thành Công Đại đức Thích Viên Phước 1976 Chùa Bửu Đức
08 Trần Văn Quốc Thịnh Đại đức Thích Nhuận Bình 1985 Chùa Đông Yên
09 Phạm Minh Bông Đại đức Thích Quảng Ba 1987 Chùa Tam Bảo
10 Trần Đình Hiệp Đại đức Thích Nguyên Thành 1984 Tổ đình Tịnh Độ
11 Đặng Duy Tây Đại đức Thích Truyền Trực 1986 Chùa Kỳ Viên
12 Trương Thị Yến Sư cô TN. Nguyệt Chiếu 1974 Chùa Diệu Quang
13 Đinh Thị Tượng Sư cô TN. Tịnh Nhựt 1976 Chùa Phú Quang
14 Nguyễn Thị Thu Thủy Cư sĩ Nhuận Liêm 1967 Gia đình Phật tử
15 Huỳnh Thanh Sơn Cư sĩ Đức Lâm 1978 Chùa Trường Thọ
16 Phan Đình Thọ Cư sĩ Quảng Lộc 1970 Chùa Tam Bảo
17 Lê Tấn Dũng Cư sĩ Nhuận Tiến 1976 Chùa Đạo Nguyên
18 Dương Văn Trọng Cư sĩ Nhuận Ân 1969 Chùa Bửu Đức
19 Lương Quang Nghị Cư sĩ Nhuận Ngộ 1968 Chùa Bảo Minh
20 Bùi Thị Liên Cư sĩ Nhuận Hòa 1962 Chùa Linh Bửu
21 Nguyễn Ngọc Anh Cư sĩ Nguyên Tuấn 1979 Chùa Đông Yên
 
*Tổng cộng danh sách 21 thành viên./.
Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo

 

thongke688650
Tổng số lần truy cập : 688650
Số lần truy cập hôm nay : 251
Số lần truy cập hôm qua : 348
Số lần truy cập tháng này : 3176
Số lần truy cập năm nay : 41734
Số trang xem hôm nay : 1367
Tổng số trang được xem : 10001216
Người đang online : 7
Flag Counter
Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf