1010 759
Ngày đăng: 09:11:14 02-06-2017-- Lượt xem: 8402.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Thông báo trình tấn phong giáo phẩm tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần VIII

BTS GHPGVN tỉnh tấn phong giáo phẩm

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ
 
 
   
Số          /TB/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   
Quảng Nam, ngày       tháng 5 năm 2017
THÔNG BÁO
V/v tấn phong Giáo phẩm tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VIII
  Kính gởi:  
Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố;
 
       
Thực hiện Thông tư số 143/TT/HĐTS ngày 24/3/2017 của Ban thường trực HĐTS GHPGVN về việc hướng dẫn Tấn phong Giáo phẩm tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII; Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam thông báo lập hồ sơ tấn phong Giáo phẩm như sau:
1/ Giới thiệu tấn phong hàng giáo phẩm Hòa thượng/ Ni trưởng cho Tăng/Ni có năm sinh 1957 trở lên; 40 hạ lạp (thọ giới Tỳ kheo/ Tỳ kheo ni năm 1977 trở lên) lập hồ sơ theo Thông tư số 143/TT/HĐTS ngày 24/3/2017 của Ban thường trực HĐTS GHPGVN gửi về Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh đề nghị tấn phong hàng Giáo phẩm Hòa thượng/ Ni trưởng.
2/ Giới thiệu tấn phong hàng giáo phẩm Thượng tọa/ Ni sư cho Tăng/Ni có năm sinh 1977 trở lên; 25 hạ lạp (thọ giới Tỳ kheo/ Tỳ kheo ni năm 1992 trở lên) lập hồ sơ theo Thông tư số 143/TT/HĐTS ngày 24/3/2017 của Ban thường trực HĐTS GHPGVN gửi về Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh đề nghị tấn phong hàng Giáo phẩm Thượng tọa/ Ni sư.
3/ Tại Đại hội VIII chỉ xét đặc cách tấn phong giáo phẩm cho Tăng/Ni thiếu 01 năm hạ lạp.
4/ Hồ sơ gồm: Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Chính quyền địa phương), Chứng điệp thọ giới hoặc Chứng nhận Tăng ni, bản sao Giáo chỉ tấn phong Thượng tọa/ Ni sư đối với Tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng/ Ni trưởng.
5/ Thời gian: Quý ban gửi về Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh trước ngày 20 tháng 6 năm 2017.
Kính chúc quý Ban vô lượng an lạc./.­
 

Nơi nhận:

-Như trên;
-Lưu VP
 
 
 
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
KT/TRƯỞNG BAN
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC kiêm TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ
 
 
 
Hòa thượng Thích Hạnh Niệm
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke789274
Tổng số lần truy cập : 789273
Số lần truy cập hôm nay : 1532
Số lần truy cập hôm qua : 1876
Số lần truy cập tháng này : 16076
Số lần truy cập năm nay : 68838
Số trang xem hôm nay : 2418
Tổng số trang được xem : 11368016
Người đang online : 14
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com

 

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf