410 671
Ngày đăng: 19:11:16 10-04-2017-- Lượt xem: 8387.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Thông bạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 - DL.2017

Căn cứ Thông bạch số 037/2017/TB/HĐTS ngày 03/3/2017 của Ban thường trực Hội Đồng Trị sự GHPGVN về việc tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 (năm 2017), Ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 với các nội dung sau:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

Số: 29 /TB/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
 

Quảng Nam, ngày 30 tháng 3 năm 2017
THÔNG BẠCH
Về việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 – DL.2017
  Kính gởi: -Ban, ngành trực thuộc Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh;
-Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố.
       
                  
 
          Đại lễ Phật đản PL.2561 (năm 2017) được diễn ra trong thời điểm Quảng Nam kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh, chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo các cấp. Do đó, Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh quyết định tổ chức Đại lễ trọng thể để chào mừng các sự kiện.
Căn cứ Thông bạch số 037/2017/TB/HĐTS ngày 03/3/2017 của Ban thường trực Hội Đồng Trị sự GHPGVN về việc tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 (năm 2017), Ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 với các nội dung sau:
  1. Ban tổ chức:
- Ban Trị sự GHPGVN tỉnh là Ban tổ chức Đại lễ cấp tỉnh.
- Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) thành lập Ban tổ chức Đại lễ Phật đản Phật đản cấp huyện.
- Các Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Tịnh thất do Trụ trì/Ban Hộ tự (cơ sở chưa có trụ trì) tổ chức.
          2.  Thời gian tổ chức:
 - Tuần lễ Phật đản bắt đầu từ ngày 08/4/Đinh Dậu đến ngày 15/4/Đinh Dậu (03/5 – 10/5/2017).
-Lễ chính thức tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh dự kiến cử hành vào lúc 17 giờ 00 ngày 14/4/Đinh Dậu (ngày 09/5/2017).
-Thời gian cử hành lễ chính thức tại lễ đài huyện, thị xã, thành phố và cơ sở được tổ chức linh động trong tuần lễ Phật đản, nhưng không trùng với thời gian lễ chính thức do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức tại thành phố Tam Kỳ.
3.  Địa điểm:
-Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN thành phố Tam Kỳ tổ chức Đại lễ Phật đản tại trụ sở Giáo hội tỉnh (chùa Đạo Nguyên, TP. Tam Kỳ). Lễ đài do Ban Trị sự GHPGVN thành phố Tam Kỳ thiết trí.
- Lễ đài chính thức của huyện, thị xã, thành phố thiết trí tại văn phòng Ban Trị sự hoặc chọn địa điểm thích hợp tại cơ sở hoặc ngoài cơ sở thờ tự để tiện cho tín đồ tham dự lễ.
-Các đơn vị trực thuộc, các cơ sở Giáo hội đều thiết trí lễ đài trang nghiêm tại đơn vị mình để cúng dường Đản sanh. Riêng các địa phương chưa có cơ sở thờ tự, tín đồ có nhu cầu tổ chức Đại lễ Phật đản, Ban trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố đăng ký với chính quyền địa phương để được tổ chức lễ theo nguyện vọng của tín đồ địa phương đó.
4- Hính thức: Để kính mừng Đại lễ Phật đản và chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo các cấp, đề nghị quý Ban Trị sự hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản tại địa phương trang nghiêm, trọng thể theo các hình thức sau:
-Thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni, lễ đài, quyền môn, treo cờ, phan, phướng, lồng đèn, pano, biểu ngữ “Kính mừng Đại lễ Phật đản PL. 2561” tại các chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Tịnh thất, các nơi tổ chức lễ, các cơ sở Phật giáo và tư gia các Phật tử (tùy điều kiện) trong suốt tuần lễ Phật đản. Để việc treo cờ được trang nghiêm, cờ nước được treo phía tay trái, cờ Phật giáo phía tay phải từ trong nhìn ra.
-Thiết trí cổng chào, treo cờ, biểu ngữ, pano tại địa điểm tổ chức lễ.
-Các biểu ngữ chính được sử dụng trong Đại lễ:
+ Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2561.
+Đoàn Kết Hòa Hợp,  Trưởng Dưỡng Đạo Tâm, Trang Nghiêm Giáo Hội.
+Phục Vụ Chúng Sanh Là Thiết Thực Cúng Dường Chư Phật.
+Chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập GHPGVN tỉnh Quảng Nam (1997-2017)
-Tổ chức triển lãm văn hóa phẩm Phật giáo như: Thư pháp, tranh ảnh Tự viện, pháp khí v.v…
-Thiết trí xe hoa, thuyền hoa, cộ hoa tổ chức diễu hành. Các huyện, thị xã, thành phố có tổ chức diễu hành xe hoa liên huyện thì báo cáo lộ trình với Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh để hướng dẫn.
-Tổ chức thuyết pháp, hoa đăng, phóng sinh đăng, văn nghệ (chủ đề hát mừng khánh đản, đạo pháp và dân tộc), cắm trại, tọa đàm về ý nghĩa ngày Đại lễ Phật đản, v.v… tại lễ đài chính hoặc các điểm thích hợp.
- Tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện xã hội như: tặng quà các trẻ em khuyết tật, mồ côi, trại dưỡng lão, v.v…
- Tổ chức hội ẩm thực chay để quần chúng hóa Đại lễ Phật đản.
- Tổ chức đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ địa phương.
5. Nội dung chương trình lễ chính thức và thành phần tham dự:
a- Chương trình:
1.Chào Quốc kỳ, Phật kỳ.
2.Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự.
3. Tuyên đọc thông điệp Phật đản PL.2561 của Đức Pháp chủ GHPGVN.
4. Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2561 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
5. Đọc thư chúc mừng của UBMTTQ và phát biểu của Chính quyền (nếu có).
6. Cử hành nghi thức Phật đản.
          + Cử chuông trống bát nhã
          + Dâng hoa cúng dường
          + Niệm hương – Đãnh lễ
          + Tụng bài sám khánh đản
          + Hồi hướng – Tam Tự quy
          + Thả chim Bồ câu và bong bóng (nếu có)
7. Cảm tạ của Ban tổ chức.
b. Thành phần dự lễ tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh:
- Toàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các Ban, ngành trực thuộc Giáo hội tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố.
- Chư Tôn giáo phẩm, Trụ trì và Tăng Ni tu học tại các chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Tịnh thất trong toàn tỉnh.
- Ban Giám hiệu và Tăng, Ni sinh trường Phật học Quảng Nam.
- Đạo hữu Phật tử các huyện, thị xã, thành phố.
(Vì sự trang nghiêm của buổi lễ, đề nghị các đơn vị sắp xếp, tổ chức đoàn của đơn vị về dự lễ như thành phần trên đúng thời gian đã định)
*Khách mời: Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh; lãnh đạo thành phố Tam kỳ và địa phương.
6. Biện pháp thực hiện:
- Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch triển khai thực hiện Thông bạch này và báo cáo kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 của đơn vị về Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và trình với chính quyền địa phương để được giúp đỡ.
-Các thành viên các cấp Giáo hội phổ biến tường tận công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2561 đến các Tăng, Ni Đạo hữu Phật tử phát tâm cúng dường trí tuệ và công đức góp phần tổ chức Đại lễ Phật đản thành công.
- Nếu địa phương nào có trở ngại trong việc tổ chức Đại lễ Phật đản, quý Ban báo cáo về Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh (qua bộ phận Thư ký), để có phương án hỗ trợ và tháo gỡ kịp thời.
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam kính mong Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố, chư Tôn đức Tăng, Ni cùng toàn thể tín đồ Phật tử bằng tâm huyết của mình đối với Đạo pháp, dõng mãnh phát tâm cúng dường trí tuệ, công sức để tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2561 được trang nghiêm trọng thể cả phần lễ lẫn phần hội, nhằm tỏ bày lòng thành kính lên Đấng Từ Phụ của chúng ta.
Kính chúc quý vị mùa Phật đản An lạc, Như ý./.
 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Các vị Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
-UBND, UBMT, BDV, BTG, CA, tỉnh
-UBND, UBMT, PNV, CA huyện, thị xã, thành phố  “ giúp đỡ”.
- Lưu VP
                                                        TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ                                                                 TRƯỞNG BAN
                                                                             
 
 
                                                    Hòa thượng Thích Thiện Duyên
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke782283
Tổng số lần truy cập : 782283
Số lần truy cập hôm nay : 743
Số lần truy cập hôm qua : 763
Số lần truy cập tháng này : 9086
Số lần truy cập năm nay : 61848
Số trang xem hôm nay : 11632
Tổng số trang được xem : 11329817
Người đang online : 9
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com

 

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf