410 869
Ngày đăng: 21:45:00 13-11-2017-- Lượt xem: 6956.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Thành lập Ban vận động tài chánh xây dựng Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh

Ban Vận Động – Kiến Thiết xây dựng có nhiệm vụ vận động nguồn tài chánh đảm bảo cho việc xây dựng văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh và triển khai xây dựng công trình.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

 
 
   
Số:  14 /QĐ/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Quảng Nam, ngày 13 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban Vận Động –Kiến Thiết xây dựng

Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

--------------------------
 

BAN THƯỜNG TRỰC

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

 

 
Căn cứ điều 3 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị Sự GHPGVN cấp tỉnh, thành  trực thuộc Trung ương quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường Trực;
Căn cứ quyết định số 603/QĐ/HĐTS ngày 09/11/2017 của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2017-2022;
Căn cứ biên bản phiên họp ngày 13/11/2017 của Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Ban Vận Động – Kiến Thiết xây dựng văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, như sau:
1/Cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Chứng minh Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam Chứng minh, Cố vấn Ban Vận Động – Kiến Thiết xây dựng.
2/ Hòa thượng Thích Thiện Thành, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh làm Trưởng Ban Vận Động – Kiến Thiết xây dựng.
3/ Thượng tọa Thích Phước Minh, Phó Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh làm Phó Ban Vận Động – Kiến Thiết xây dựng.
4/ Thượng tọa Thích Hạnh Nhẫn, Phó Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh làm Phó Ban Vận Động – Kiến Thiết xây dựng.
5/ Thượng tọa Thích Đồng Nguyện, Phó Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh làm Phó Ban Vận Động – Kiến Thiết xây dựng.
6/ Đại đức Thích Viên Trừng, Phó Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh làm Phó Ban Vận Động – Kiến Thiết xây dựng.
7/ Đại đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh làm Thư ký Ban Vận Động – Kiến Thiết xây dựng.
8/ Ni sư Thích nữ Nhật Tân, Thủ quỹ Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh làm Thủ quỹBan Vận Động – Kiến Thiết xây dựng.
9/ Trưởng các ban, ngành thuộc Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh và Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh làm Ủy viên Ban Vận Động – Kiến Thiết xây dựng.
Điều 2: Ban Vận Động – Kiến Thiết xây dựng có nhiệm vụ vận động nguồn tài chánh đảm bảo cho việc xây dựng văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh và triển khai xây dựng công trình.
Ban Vận Động – Kiến Thiết xây dựng được sử dụng khuôn dấu Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh, Phó Thư Ký Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

  • Như điều 3;
  • Ban Thường trực HĐTS GHPGVN;
  • BTS GHPGVN huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam;
  • Lưu VP.
 
 
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN
 
 
Hoà thượng Thích Thiện Thành
Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke751480
Tổng số lần truy cập : 751480
Số lần truy cập hôm nay : 36
Số lần truy cập hôm qua : 320
Số lần truy cập tháng này : 7281
Số lần truy cập năm nay : 31045
Số trang xem hôm nay : 147
Tổng số trang được xem : 11024643
Người đang online : 2
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf