510 943
Ngày đăng: 01:49:04 06-07-2016-- Lượt xem: 6958.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Quyết định thành lập Hội đồng xét xếp cấp Tập, cấp Tín cho Huynh trưởng Gia đình Phật tử Quảng Nam

Thành lập Hội đồng xét xếp cấp Tập, cấp Tín cho Huynh trưởng Gia đình Phật tử Quảng Nam Phật lịch 2560 (theo danh sách đính kèm).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM
BAN TRỊ SỰ

Số: 290 /QĐ-BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 06 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng xét xếp cấp Tập, cấp Tín cho Huynh trưởng Gia đình Phật tử Quảng Nam

BAN TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM

-Căn cứ điều 2 chương I Quy chế hoạt động của Ban Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, thành trực thuộc Trung ương;
-Căn cứ quyết định số 187/QĐ/HĐTS ngày 14/5/2012 của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017;
-Căn cứ Nội quy Huynh Trưởng Gia đình Phật Tử thuộc Ban hướng dẫn Phật tử TW GHPGVN;
Xét đề nghị của Ban hướng dẫn Phật tử Quảng Nam tại tờ trình số 438/HDPT-QN ngày 22/6/2016.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Hội đồng xét xếp cấp Tập, cấp Tín cho Huynh trưởng Gia đình Phật tử Quảng Nam Phật lịch 2560 (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Hội đồng xét xếp cấp Tập, cấp Tín cho Huynh trưởng Gia đình Phật tử Quảng Nam Phật lịch 2560 thực hiện theo đúng Nội quy Huynh trưởng Gia đình Phật Tử do Hội Đồng Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Chánh Thư ký Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh, Phân Ban Gia đình Phật Tử Quảng Nam và các vị có tên tại điều 1 chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định. /.
 
Nơi nhận:
-Như điều 3 "để thi hành"
-Lưu VP
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN
 
Hòa thượng Thích Thiện Duyên
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM
BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH DÁCH

Hội đồng xét xếp cấp Tập, cấp Tín cho Huynh trưởng

Gia đình Phật tử Quảng Nam

(Kèm theo Quyết định số 290/QĐ/BTS ngày 06/7/2016)

 

 
Chứng Minh:
Đại đức Thích Như Giải, UVTT BTS GHPGVN tỉnh,
Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Nam

01.Chủ tịch

Huynh Trưởng Tâm Thượng - Phạm Tấn Xu

Trưởng Phân Ban Gia đình Phật tử Quảng Nam

   

02.Phó chủ tịch

Huynh trưởng Trần Văn Tuyến

   

03.Thuyết trình

Huynh trưởng Hoàng Trọng Xoa

04.Thư ký

Huynh trưởng Dương Phú Trung

   

05.Đại diện HTcấp Tín thâm niên

Huynh trưởng Dương Ngọc Hòa

   

06.Đại diện HTcấp Tập thâm niên

Huynh trưởng Nguyễn Văn Đồng

07.Ủy viên

Huynh trưởng  Ủy viên Đại diện PBHDGĐPT tại các huyện, thị xã,thành phố.

Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke751490
Tổng số lần truy cập : 751490
Số lần truy cập hôm nay : 46
Số lần truy cập hôm qua : 320
Số lần truy cập tháng này : 7291
Số lần truy cập năm nay : 31055
Số trang xem hôm nay : 252
Tổng số trang được xem : 11024748
Người đang online : 5
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf