810 581
Ngày đăng: 12:06:47 07-03-2017-- Lượt xem: 8406.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội GHPGVN tỉnh lần V

Thành lập Ban tổ chức Đại hội GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017 – 2022) gồm các vị, với nhiệm vụ theo danh sách đính kèm.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

 
 
   
Số:  09/QĐ/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Quảng Nam, ngày 21 tháng 02  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Nhiệm kỳ V (2017-2022)

 
 
   
 
 

 

BAN THƯỜNG TRỰC

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

 
Căn cứ điều 3 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị Sự GHPGVN cấp tỉnh, thành  trực thuộc Trung ương quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thường trực Ban Trị Sự;
Căn cứ quyết định số 187/QĐ/HĐTS ngày 14/5/2012 của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017;
Căn cứ Thông tư số 015/TT/HĐTS ngày 11/02/2016 của Ban Thường trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhiệm kỳ 2017 – 2022;
Căn cứ biên bản phiên họp mở rộng của Ban Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh ngày 20/02/2017;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017 – 2022) gồm các vị, với nhiệm vụ theo danh sách đính kèm.
Điều 2: Ban Tổ chức Đại hội GHPGVN tỉnh được sử dụng con dấu của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam để hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Thư Ký Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, các vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:

  • Như điều 3;
  • Ban Thường trực HĐTS GHPGVN;
  • SNV-BTG, UBMTTQVN, CA tỉnh;
  • Lưu VP.
 
 
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN
 
 
Hoà thượng Thích Thiện Duyên
 
 
 
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

 
   
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Quảng Nam, ngày 21 tháng 02  năm 2017

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ V (2017-2022)

(Theo Quyết định số 09/QĐ/BTS ngày 21 /02/2017)
 
   
-Trưởng ban tổ chức Đại hội
kiêm Trưởng Tiểu ban nhân sự:        Hòa thượng Thích Thiện Duyên
-Phó Trưởng ban tổ chức
kiêm Trưởng Tiểu ban nội dung:       Hòa thượng Thích Hạnh Nệm
-Phó Trưởng ban tổ chức,
kiêm Trưởng Tiểu ban hậu cần:        Hòa thượng Thích Thiện Thành
 
-Phó Trưởng ban tổ chức                   :         Thượng tọa Thích Phước Minh
-Phó Trưởng ban tổ chức                   :         Thượng tọa Thích Hạnh Hoa
-Phó Trưởng ban tổ chức                  :         Đại đức Thích Giải Quảng
-Phó Trưởng ban tổ chức                  :         Đại đức Thích Tịnh Đức
-Ban Thư ký                                      :         Đại đức Thích Giải Quảng
                                                          :         Đại đức Thích Viên Trừng
                                                          :         Đại đức Thích Viên Quán
          -Thủ quỹ                                  :         Ni sư Thích nữ Nhật Tân
          -Các Ủy viên                           :         Thượng tọa Thích Hạnh Nhẫn
                                                                   Thượng tọa Thích Phước Hưng
                                                                   Đại đức Thích Như Giải
                                                                   Đại đức Thích Thắng Thiện
Đại đức Thích Hạnh Thông
Đại đức Thích Đồng An
Đại đức Thích Nhuận Tánh
Sư cô Thích nữ Huệ Nghiêm
Cư sĩ Như Nguyện
 
-Các thành viên khác sẽ do Trưởng ban tổ chức Đại hội, các Trưởng Tiểu ban phụ trách mời tham gia tùy theo nhu cầu./. 
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke789179
Tổng số lần truy cập : 789179
Số lần truy cập hôm nay : 1438
Số lần truy cập hôm qua : 1876
Số lần truy cập tháng này : 15982
Số lần truy cập năm nay : 68744
Số trang xem hôm nay : 2171
Tổng số trang được xem : 11367768
Người đang online : 7
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com

 

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf