610 960
Ngày đăng: 15:45:44 28-06-2016-- Lượt xem: 6877.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Thành lập Ban Chỉ Đạo công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam (gọi chung là Ban Chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện) nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm các vị có tên sau:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

Số: 164 /QĐ/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 14 tháng 10  năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban Chỉ Đạo công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

BAN THƯỜNG TRỰC

BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM

 
 
Căn cứ điều 3 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị Sự GHPGVN cấp tỉnh, thành  trực thuộc Trung ương quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường Trực;
Căn cứ quyết định số 187/QĐ/HĐTS ngày 14/5/2012 của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017;
Căn cứ Thông tư số 292/TT/HĐTS ngày 01/8/2015 của Ban Thường trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021;
Theo yêu cầu nhiệm vụ và phân công của Ban Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Ban Chỉ Đạo công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam (gọi chung là Ban Chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện) nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm các vị có tên sau:
1/ Hòa thượng Thích Hạnh Niệm, Phó Trưởng Ban Thường trực  Ban Trị Sự kiêm Trưởng Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo.
2/ Thượng tọa Thích Phước Minh, Phó Trưởng Ban Trị Sự kiêm Trưởng Ban Pháp Chế GHPGVN tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.
3/ Đại đức Thích Giải Quảng, Phó Trưởng Ban Trị Sự kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh - Phó Trưởng Ban kiêm Thư ký Ban Chỉ đạo.
4/ Đại đức Thích Viên Quán, Phó Thư Ký Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh - Phó Thư ký Ban Chỉ đạo.
5/ Thượng tọa Thích Hạnh Nhẫn, Trưởng Ban Kiểm Soát GHPGVN tỉnh -Thành viên Ban Chỉ đạo.
Điều 2: Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu đề án nhân sự, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức Đại hội Phật giáo ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam theo đúng các quy định hiện hành và hướng dẫn của Ban Thường Trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN, báo cáo Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh.
Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh, Phó Thư Ký Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;
-Ban Thường trực HĐTS GHPGVN;
-SNV-BTG, UBMTTQVN, CA tỉnh;
-UBND, UBMTTQVN, PNV, CA, BTS GHPGVN huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam;
-Lưu VP.
 TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN
 
 Hoà thượng Thích Thiện Duyên
Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke736762
Tổng số lần truy cập : 736762
Số lần truy cập hôm nay : 68
Số lần truy cập hôm qua : 202
Số lần truy cập tháng này : 6318
Số lần truy cập năm nay : 16327
Số trang xem hôm nay : 323
Tổng số trang được xem : 10934379
Người đang online : 5
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf