1010 370
Ngày đăng: 07:59:15 03-07-2016-- Lượt xem: 6876.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Quyết định của BTT BTS GHPGVN tỉnh về nhân sự BTS GHPGVN huyện Tiên Phước NK.2016-2021

Huyện Tiên Phước hiện có 7 cơ sở thờ tự, có 03 Đại đức và 01 Sư cô. Nhiệm kỳ 2011-2016 của Ban Trị Sự GHPGVN huyện Tiên Phước là 11 thành viên, do Đại đức Thích Minh Định làm Trưởng ban, đến năm 2014 Đại đức Trưởng ban viên tịch, từ đó chức vụ Trưởng ban khuyết nhiệm.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM
BCĐ ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO
CẤP HUYỆN
Số 06  /BC/ BCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày      tháng 6 năm 2016
V/v kết luận của Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh về nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Tiên Phước
 
Kính gửi: Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam;Ban Tôn Giáo tỉnh Quảng Nam;
 
Huyện Tiên Phước hiện có 7 cơ sở thờ tự, có 03 Đại đức và 01 Sư cô. Nhiệm kỳ 2011-2016 của Ban Trị Sự GHPGVN huyện Tiên Phước là 11 thành viên, do Đại đức Thích Minh Định làm Trưởng ban, đến năm 2014 Đại đức Trưởng ban viên tịch, từ đó chức vụ Trưởng  ban khuyết nhiệm. 
Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh xét thấy các thành viên Ban Trị Sự GHPGVN huyện Tiên Phước lúc bấy giờ không đủ điều kiện để giao nhiệm vụ Trưởng ban. Nhằm tăng cường nhân sự địa phương, Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh phân công Thượng tọa Thích Phước Minh, UV. HĐTS, Phó Ban Trị Sự kiêm nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Tiên Phước nhiệm kỳ 2011-2016. Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, Ban Trị Sự GHPGVN huyện đã hiệp thương với UBND huyện bổ sung nhân sự, nâng số lượng thành viên của Ban Trị Sự lên 18 thành viên, sau đó phân công các nhiệm vụ trong Ban và đã được Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh chuẩn y tại Quyết định số 147/QĐ/BTS ngày 07/9/2015. Tuy nhiên, UBND huyện Tiên Phước có văn bản can thiệp vào sự phân công chức danh của Ban Trị Sự GHPGVN huyện dẫn tới hoạt động của Giáo hội từ đó đến nay bế tắc.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện đã đăng ký làm việc với UBND huyện Tiên Phước và thống nhất 13 thành viên dự kiến tham gia Ban Trị Sự GHPGVN huyện Tiên Phước nhiệm kỳ 2016-2021. Do tình hình không ổn định trong thời gian của Ban Trị Sự GHPGVN huyện Tiên Phước nên Ban chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện đã báo cáo Ban thường trực cho ý kiến về dự kiến phân công Ban thường trực ban Trị Sự GHPGVN huyện Tiên Phước nhiệm kỳ 2011-2016. Tại phiên họp Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh ngày 06/6/2016 kết luận như sau:
Đề nghị các cơ quan chấp thuận cho Giáo hội dự kiến phân công chức danh Ban thường trực GHPGVN huyện Tiên Phước nhiệm kỳ 2016-2021 gồm:
-Đại đức Thích Nhật Thanh – đảm nhiệm Trưởng ban
-Đại đức Thích Pháp Chương – đảm nhiệm Phó Trưởng ban
-Sư cô Thích nữ Thanh Vân – đảm nhiệm Phó Trưởng ban
 
-Đại đức Thích Tịnh Minh – đảm nhiệm Thư ký
-Các vị còn lại tùy theo yêu cầu thực tế của địa phương phân công phụ trách các chức danh chuyên ngành.
Vậy, Ban chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện kính báo cáo Quý cấp lãnh đạo thẩm tường và tạo điều kiện thuận lợi cho Giáo hội trong công tác tổ chức Đại hội Phật giáo huyện, thị xã, thành phố đạt kết quả tốt đẹp./.
Chân thành cảm ơn quý cấp lãnh đạo!
Nơi nhận:
-Như trên;
-BTT BTS (b/c);
-BCĐ Tôn giáo Tỉnh ủy;
-BDV Tỉnh ủy, UBMTTQVN, CA tỉnh Quảng Nam;
-Lưu VP
 
TM. BAN CHỈ ĐẠO
ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO CẤP HUYỆN
TRƯỞNG BAN
 
 
Hòa thượng Thích Hạnh Niệm
Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke736761
Tổng số lần truy cập : 736761
Số lần truy cập hôm nay : 67
Số lần truy cập hôm qua : 202
Số lần truy cập tháng này : 6317
Số lần truy cập năm nay : 16326
Số trang xem hôm nay : 238
Tổng số trang được xem : 10934294
Người đang online : 3
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf