1010 649
Ngày đăng: 19:45:18 20-12-2016-- Lượt xem: 8383.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Hướng dẫn tổ chức lễ công bố Quyết định của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh

V/v tổ chức lễ công bố các Quyết định của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

Số:  06   /CV/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
   
Quảng Nam, ngày  18 tháng 02 năm 2016
 

V/v tổ chức lễ công bố các Quyết định của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh

   
   
  Kính gửi: Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố;
 
         
 
Theo đề nghị của các Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố về việc tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm, thành lập,.v.v. của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh. Để việc tổ chức lễ hiệu quả, trang trọng, tiết kiệm, không phô trương hình thức, có ý nghĩa tôn vinh; Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh có ý kiến hướng dẫn một số điểm như sau:
1/ Giao Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh phối hợp với Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức công bố Quyết định của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh thời gian chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định để triển khai thực hiện Quyết định. Trường hợp đơn vị địa phương có nhu cầu tổ chức lễ công bố lồng ghép với sự kiện tại địa phương phải được sự chấp thuận của Ban Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh và thời gian tổ chức không quá 6 tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.
2/ Thành phần chủ trì buổi lễ: Chư tôn giáo phẩm chứng minh các cấp Giáo hội (nếu có); Chư tôn giáo lãnh đạo Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam và chư tôn đức do Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh phân công.
3/ Chương trình lễ được sử dụng thống nhất chung toàn tỉnh (gửi kèm).
4/ Các quy định khác không điều chỉnh trong công văn này, thực hiện theo Quy chế hoạt động của các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Vậy, Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh thông báo, đề nghị Quý ban triển khai thực hiện tốt công văn này./.
 
Nơi nhận:
-Như trên;
-BTG tỉnh;
-UBND huyện, thị xã, thành phố;
      (tri tường và giúp đỡ)
-Lưu VP
 
 
 
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
KT/TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN kiêm CHÁNH THƯ KÝ
 
 
 Đại đức Thích Giải Quảng
     
                     
 
CHƯƠNG TRÌNH
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH
 BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ
(Theo công văn số 06/CV/BTS ngày 18/02/2016 của
Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam)
 
 
 1. Niệm Phật
 2. Tuyên bố lý do
 3. Giới thiệu thành phần tham dự
 4. Dâng hoa chào mừng (nếu có)
 5. Phát biểu khai mạc của Ban Tổ Chức
 6. Công bố Quyết định
 7. Lãnh đạo Giáo hội tỉnh tặng hoa chúc mừng
 8. Phát nguyện của tân trụ trì
 9. Phát biểu của lãnh đạo chính quyền địa phương
 10. Đạo từ của Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh
 11. Tặng quà lưu niệm (tiêu biểu)
 12. Cảm tạ - Hồi hướng
 
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH
LỄ CÔNG BỐ  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP
(Theo công văn số 06/CV/BTS ngày 18/02/2016 của
Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam)
 
 1. Niệm Phật
 2. Tuyên bố lý do
 3. Giới thiệu thành phần tham dự
 4. Dâng hoa chào mừng (nếu có)
 5. Phát biểu khai mạc của Ban Tổ Chức
 6. Công bố Quyết định
 7. Lãnh đạo Giáo hội tỉnh tặng hoa chúc mừng
 8. Phát biểu cảm tưởng của đại diện tín đồ
 9. Phát biểu của lãnh đạo chính quyền địa phương
 10. Đạo từ của Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh
 11. Tặng quà lưu niệm (tiêu biểu)
 12. Cảm tạ - Hồi hướng
 
 
 
 
 
 
 
 
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke782328
Tổng số lần truy cập : 782328
Số lần truy cập hôm nay : 788
Số lần truy cập hôm qua : 763
Số lần truy cập tháng này : 9131
Số lần truy cập năm nay : 61893
Số trang xem hôm nay : 12238
Tổng số trang được xem : 11330423
Người đang online : 12
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com

 

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf