810 211
Ngày đăng: 11:01:52 07-07-2018-- Lượt xem: 8458.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Hướng dẫn tổ chức khóa tu mùa hè thanh, thiếu nhi Phật tử và học sinh dịp hè 2018

Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh hướng dẫn triển khai tổ chức khóa tu mùa hè, như sau:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

Số  120 /TB/BTS

V/v triển khai tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh, thiếu niên Phật tử và học sinh dịp hè 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày  01 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi

-Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố;

-Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh;

 

     

Thực hiện chỉ đạo của Ban thường trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN về việc tích cực tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh, thiếu niên Phật tử và học sinh, hè 2018; Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh hướng dẫn triển khai tổ chức khóa tu mùa hè, như sau:

1/ Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh quan tâm phối hợp hoặc hỗ trợ Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh, thiếu niên và học sinh dịp hè 2018 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương Giáo hội tại Công văn số 113/CV/HĐTS ngày 19/6/2018, đồng thời chỉ đạo các Phân ban trực thuộc phổ biến, khuyến khích các huynh trưởng, đoàn sinh, con em tín đồ tích cực tham gia các khóa tu hè do Giáo hội tổ chức.

2/ Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức khóa tu mùa hè cần liên hệ, kết hợp chặt chẽ với các Ban chuyên môn của tỉnh và bám sát nội dung hướng dẫn của Trung ương Giáo hội (đính kèm văn bản) để tổ chức khóa tu đạt kết quả tốt.

 

Kính chúc Phật sự viên thành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-HT Trưởng ban (b/c);

-BTG tỉnh;

-Lưu VP;

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

KT/TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN - CHÁNH THƯ KÝ

(Đã ký)

 

 

Đại đức Thích Viên Trừng

 

(Đính kèm công văn 113/CV/HĐTS ngày 19/6/2018 của Ban thường trực HĐTS GHPGVN)

Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke783443
Tổng số lần truy cập : 783443
Số lần truy cập hôm nay : 755
Số lần truy cập hôm qua : 1148
Số lần truy cập tháng này : 10246
Số lần truy cập năm nay : 63008
Số trang xem hôm nay : 3412
Tổng số trang được xem : 11336490
Người đang online : 14
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com

 

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf