210 315
Ngày đăng: 05:53:18 25-06-2016-- Lượt xem: 6960.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Hướng dẫn kiện toàn nhân sự các cơ sở Phật giáo trên toàn tỉnh

Căn cứ Hiến chương GHPGVN; Quy chế hoạt động của Ban Trị Sự GHPGVN các cấp và chương trình hoạt động Phật sự năm 2015 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam về công tác kiện toàn nhân sự Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Tịnh viện, Tịnh thất, Niệm Phật đường (gọi chung là Tự viện), tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam hướng dẫn việc tổ chức kiện toàn nhân sự các Tự viện trong tỉnh như sau:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM
BAN TRỊ SỰ

Số: 106 /CV/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Quảng Nam, ngày 01 tháng 7 năm 2015

V/v hướng dẫn kiện toàn nhân sựcác cơ sở Phật giáo trên toàn tỉnh

Kính gửiBan Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố;

Căn cứ Hiến chương GHPGVN; Quy chế hoạt động của Ban Trị Sự GHPGVN các cấp và chương trình hoạt động Phật sự năm 2015 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam về công tác kiện toàn nhân sự Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Tịnh viện, Tịnh thất, Niệm Phật đường (gọi chung là Tự viện), tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam hướng dẫn việc tổ chức kiện toàn nhân sự các Tự viện trong tỉnh như sau:

1/ Tự viện chưa bổ trụ trì hoặc khuyết nhiệm trụ trì (trụ trì viên tịch) nhưng có Tăng-Ni hành đạo, Quý ban nghiêm túc triển khai thực hiện Thông tư số 349/TT/BTS ngày 25/11/2014 của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, quan tâm giải quyết dứt điểm không để tồn đọng kéo dài.

2/ Cử Ban Hộ Tự, Ban Hộ Trì Tam Bảo nhiệm kỳ 2015-2020:

+Những Tự viện chưa bổ nhiệm trụ trì, Quý ban chủ trì cử nhân sự Ban Hộ Tự gồm 5 thành viên (Trưởng ban, Phó ban, Thư ký, Thủ quỹ và Kiểm soát), đăng ký với chính quyền địa phương và ban hành Quyết định chuẩn y nhân sự (theo mẫu), kèm theo nội quy hoạt động Ban Hộ Tự .

+Những Tự viện đã bổ nhiệm trụ trì, Quý ban chỉ đạo trụ trì cử nhân sự Ban Hộ Trì Tam Bảo (không quá 05 thành viên), ban hành Quyết định chuẩn y nhân sự (theo mẫu), kèm theo nội quy hoạt động để hỗ trợ cho trụ trì trong các hoạt động Phật sự.

+Điều kiện cơ bản: Nhân sự Ban Hộ Tự, Ban Hộ Trì Tam Bảo là những vị có sức khỏe tốt, có tâm huyết đối với đạo Pháp, Dân tộc, nghiêm túc thực hiện hiến chương GHPGVN và pháp luật nhà nước.

-Đây là Phật sự quan trọng, Quý ban cần quan tâm thực hiện tốt, hoàn tất trước ngày 30/10/2015 và các Quyết định Ban Hộ Tự, Ban Hộ Trì Tam Bảo Quý ban gửi về Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh thẩm tường.

-Trong quá trình triển khai thực nếu có sự vướng mắc, Quý ban báo cáo về Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh (thông qua bộ phận Thư ký) để hướng dẫn, giải quyết.

Kính chúc Quý ban Phật sự viên thành./.

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  BDV,UBMTTQ,BTG,CA tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

“Kính tường và giúp đỡ”

-  Lưu VP

TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Duyên

 
Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke753608
Tổng số lần truy cập : 753608
Số lần truy cập hôm nay : 49
Số lần truy cập hôm qua : 250
Số lần truy cập tháng này : 1046
Số lần truy cập năm nay : 33173
Số trang xem hôm nay : 408
Tổng số trang được xem : 11038081
Người đang online : 4
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf