910 513
Ngày đăng: 10:23:30 27-10-2016-- Lượt xem: 4164.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Thăng Bình nhiệm kỳ VII (2016-2021)

Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thăng Bình nhiệm kỳ VII (2016-2021), gồm 18 thành viên do Thượng tọa Thích Phước Hưng làm Trưởng Ban (theo danh sách đính kèm).
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM
BAN TRỊ SỰ

 
   
Số 372 /QĐ/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
   
Quảng Nam, ngày  20 tháng 10  năm 2016
QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN

huyện Thăng Bình_Nhiệm kỳ VII (2016-2021)

     

BAN THƯỜNG TRỰC
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

 
          -Căn cứ điều 38 chương VII Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
-Căn cứ điều 3 chương I Quy chế hoạt động của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, thành trực thuộc Trung ương quy định nhiệm vụ của Ban thường trực Ban Trị Sự;
-Căn cứ quyết định số 187/QĐ/HĐTS ngày 14/5/2012 của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017;
-Căn cứ Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Thăng Bình nhiệm kỳ VII (2016-2021).
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thăng Bình nhiệm kỳ VII (2016-2021), gồm 19 thành viên do Thượng tọa Thích Phước Hưng làm Trưởng Ban (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trái với Quyết định này đều không còn hiệu lực thực hiện.
Điều 3: Chánh Thư ký Ban Trị Sự, Ban Trị Sự GHPGVN huyện Thăng Bình, các vị có tên tại điều 1 chiếu quyết định thi hành./.
 
Nơi nhận:
-Như điều 3 "để thi hành"
-BDV, UBMTTQ, BTG, CA tỉnh;
-UBND, UBMTTQVN,
  PNV, CA huyện Thăng Bình;
-Lưu VP
 
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN
 
 
 
Hoà thượng Thích Thiện Duyên
 
 
 

BAN TRỊ SỰ
GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Thăng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021

(Theo Quyết định số 372 /QĐ/BTS ngày 20/10/2016)

A. CHỨNG MINH:
Thượng tọa Thích Thiện Túc
Thượng tọa Thích Phước Châu
B. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT Chức vụ Đạo hiệu/ Tên thường dùng
01 Trưởng Ban Trị Sự Thượng tọa Thích Phước Hưng
02 Phó Trưởng Ban thường trực Đại đức Thích Tánh Thông
03 Phó Trưởng Ban Trị Sự Đại đức Thích Hạnh Quả
04 Phó Trưởng Ban Trị Sự Đại đức Thích Bảo Ân
05 Thư ký Đại đức Thích Quảng  Thông
06 Phó Thư ký Đại đức Thích Bảo Hưng
07 Thủ quỹ Sư cô Thích Huệ Đức
C. TRƯỞNG CÁC BAN TRỰC THUỘC BAN TRỊ SỰ:
STT Chức vụ Đạo hiệu/ Tên thường dùng
08 Trưởng ban Tăng sự Thượng tọa Thích Phước Hưng (kiêm)
09 Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Đại đức Thích Tánh Thông  (kiêm)
10 Trưởng ban Hoằng pháp Đại đức Thích Hạnh Quả (kiêm)
11 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Đại đức Thích Bảo Ân  (kiêm)
12 Trưởng ban Nghi lễ Đại đức Thích Bảo Chánh
13 Trưởng ban Từ thiện Xã hội Sư cô Thích nữ Diệu Thiện
14 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Đại đức Thích Thông Hạnh
15 Trưởng ban Pháp chế Đại đức Thích Quảng Thông  (kiêm)
16 Trưởng ban Kiểm soát Đại đức Thích Thông Hạnh (kiêm)
17 Trưởng ban Văn hóa Đại đức Thích Bảo Chánh (kiêm)
18 Trưởng ban Thông tin Truyền thông Sư cô Thích Nữ Thông Tuệ
D. CÁC ỦY VIÊN:
STT Chức vụ Đạo hiệu/ Tên thường dùng
19 Ủy viên Ban Trị Sự Sư cô Thích nữ Như Đức
20 Ủy viên Ban Trị Sự Sư cô Thích nữ Như Hướng
21 Ủy viên Ban Trị Sự Sư cô Thích nữ Nguyệt Khánh
22 Ủy viên Ban Trị Sự Sư cô Thích nữ Trung An
23 Ủy viên Ban Trị Sự Sư cô Thích nữ Thanh An
24 Ủy viên Ban Trị Sự Cư sĩ Dương Ngọc Hòa
25 Ủy viên Ban Trị Sự Cư sĩ Hồ Viết Lê
26 Ủy viên Ban Trị Sự Cư sĩ Huỳnh Thị Thanh
*Danh sách nhân sự Ban Trị Sự gồm: 19  thành viên, đảm nhiệm 26 chức danh và Ban thường trực 07 thành viên.
Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo

 

thongke680928
Tổng số lần truy cập : 680928
Số lần truy cập hôm nay : 157
Số lần truy cập hôm qua : 204
Số lần truy cập tháng này : 1149
Số lần truy cập năm nay : 34012
Số trang xem hôm nay : 1069
Tổng số trang được xem : 9954086
Người đang online : 2
Flag Counter
Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf