510 983
Ngày đăng: 07:12:55 19-01-2017-- Lượt xem: 3901.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Chuẩn y nhân sự BTS GHPGVN huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ III (2016-2021)

Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ III (2016-2021), gồm:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

 
   
Số  284  /QĐ/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
   
Quảng Nam, ngày  24  tháng  11 năm 2016
QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Hiệp  Đức

Nhiệm kỳ III (2016-2021)

     
       

BAN THƯỜNG TRỰC

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM


 Căn cứ điều 38 chương VII Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
Căn cứ điều 3 chương I Quy chế hoạt động của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, thành trực thuộc Trung ương quy định nhiệm vụ của Ban thường trực Ban Trị Sự;
Căn cứ quyết định số 187/QĐ/HĐTS ngày 14/5/2012 của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017;
Căn cứ Công văn số 395/UBND ngày 27/10/2016 của UBND huyện Hiệp Đức.
Xét đề nghị của Ban Trị Sự GHPGVN huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ 2011-2016.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hiệp  Đức nhiệm kỳ III (2016-2021), gồm:
1. Trưởng ban                :         Sư cô Thích nữ Huệ Nghiêm
2. Phó Trưởng ban                  :         Cư sĩ Bùi Tấn Sinh
3. Chánh Thư ký            :         Cư sĩ Huỳnh Quang Đề
4. Thủ quỹ                     :         Cư sĩ Nguyễn Văn Sửu
5. Trưởng ban Kiểm soát         :         Cư sĩ Trần Văn Nỡ
Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trái với Quyết định này đều không còn hiệu lực thực hiện.
Điều 3: Chánh Thư ký Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị Sự GHPGVN huyện Hiệp  Đức, các vị có tên tại điều 1 chiếu quyết định thi hành./.
 
Nơi nhận:
-Như điều 3 "để thi hành"
-BDV, UBMTTQ, BTG, CA tỉnh;
-UBND, UBMTTQVN,
  PNV, CA huyện Hiệp  Đức;
-Lưu VP
 
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN
 
 
 
Hoà thượng Thích Thiện Duyên
Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo

 

thongke652658
Tổng số lần truy cập : 652658
Số lần truy cập hôm nay : 111
Số lần truy cập hôm qua : 233
Số lần truy cập tháng này : 5742
Số lần truy cập năm nay : 5742
Số trang xem hôm nay : 2663
Tổng số trang được xem : 9685832
Người đang online : 2
Flag Counter
Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf