110 630
Ngày đăng: 07:12:55 19-01-2017-- Lượt xem: 1399.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Chuẩn y nhân sự BTS GHPGVN huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ III (2016-2021)

Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ III (2016-2021), gồm:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

 
   
Số  284  /QĐ/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
   
Quảng Nam, ngày  24  tháng  11 năm 2016
QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Hiệp  Đức

Nhiệm kỳ III (2016-2021)

     
       

BAN THƯỜNG TRỰC

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM


 Căn cứ điều 38 chương VII Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
Căn cứ điều 3 chương I Quy chế hoạt động của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, thành trực thuộc Trung ương quy định nhiệm vụ của Ban thường trực Ban Trị Sự;
Căn cứ quyết định số 187/QĐ/HĐTS ngày 14/5/2012 của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017;
Căn cứ Công văn số 395/UBND ngày 27/10/2016 của UBND huyện Hiệp Đức.
Xét đề nghị của Ban Trị Sự GHPGVN huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ 2011-2016.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hiệp  Đức nhiệm kỳ III (2016-2021), gồm:
1. Trưởng ban                :         Sư cô Thích nữ Huệ Nghiêm
2. Phó Trưởng ban                  :         Cư sĩ Bùi Tấn Sinh
3. Chánh Thư ký            :         Cư sĩ Huỳnh Quang Đề
4. Thủ quỹ                     :         Cư sĩ Nguyễn Văn Sửu
5. Trưởng ban Kiểm soát         :         Cư sĩ Trần Văn Nỡ
Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trái với Quyết định này đều không còn hiệu lực thực hiện.
Điều 3: Chánh Thư ký Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị Sự GHPGVN huyện Hiệp  Đức, các vị có tên tại điều 1 chiếu quyết định thi hành./.
 
Nơi nhận:
-Như điều 3 "để thi hành"
-BDV, UBMTTQ, BTG, CA tỉnh;
-UBND, UBMTTQVN,
  PNV, CA huyện Hiệp  Đức;
-Lưu VP
 
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN
 
 
 
Hoà thượng Thích Thiện Duyên
Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke239000
Tổng số lần truy cập : 239000
Số lần truy cập hôm nay : 123
Số lần truy cập hôm qua : 257
Số lần truy cập tháng này : 5777
Số lần truy cập năm nay : 30214
Số trang xem hôm nay : 557
Tổng số trang được xem : 2894494
Người đang online : 1
Flag Counter
Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này

 

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf