710 400
Ngày đăng: 07:19:08 19-01-2017-- Lượt xem: 6863.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Chuẩn y nhân sự BTS GHPGVN huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ III(2016-2021)

Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ III (2016-2021) gồm 11 thành viên, do Đại đức Thích Nhuận Tánh làm Trưởng ban (danh sách đính kèm).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

 
   

Số  412/QĐ/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
   

Quảng Nam, ngày  30 tháng  12 năm 2016
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Bắc Trà My
Nhiệm kỳ III (2016-2021)
     
       

BAN THƯỜNG TRỰC
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM


          Căn cứ điều 38 chương VII Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
Căn cứ điều 3 chương I Quy chế hoạt động của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, thành trực thuộc Trung ương quy định nhiệm vụ của Ban thường trực Ban Trị Sự;
Căn cứ quyết định số 187/QĐ/HĐTS ngày 14/5/2012 của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017;
Căn cứ Công văn số 1322/UBND ngày 15/8/2016 của UBND huyện Bắc Trà My.
Xét đề nghị của Ban Trị Sự GHPGVN huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ 2011-2016.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ III (2016-2021) gồm 11 thành viên, do Đại đức Thích Nhuận Tánh làm Trưởng ban (danh sách đính kèm).
Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trái với Quyết định này đều không còn hiệu lực thực hiện.
Điều 3: Chánh Thư ký Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị Sự GHPGVN huyện Bắc Trà My, các vị có tên tại điều 1 chiếu quyết định thi hành./.
 
Nơi nhận:
-Như điều 3 "để thi hành"
-BDV, UBMTTQ, BTG, CA tỉnh;
-UBND, UBMTTQVN,
  PNV, CA huyện Bắc Trà My;
-Lưu VP
 
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN
 
 
 
Hoà thượng Thích Thiện Duyên
 
 
 
 
 
 
 
 

BAN TRỊ SỰ
GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Bắc Trà My, nhiệm kỳ 2016-2021

(Theo Quyết định số 412/QĐ/BTS ngày 30 /12/2016)

 
 
 
STT Chức vụ Đạo hiệu/ Tên thường dùng
01 Trưởng ban Đại đức Thích Nhuận Tánh
02 Phó Trưởng ban Cư sĩ Nguyễn Thị Hồng
03 Chánh Thư ký Cư sĩ Hồ Ngọc Hùng
04 Phó Thư ký Cư sĩ Trần Văn Đông
05 Thủ quỹ Cư sĩ Lê Thị Lý
06 Kiểm soát Cư sĩ Lê Văn Mong
07 Uỷ viên Cư sĩ Trần Văn Tâm
08 Ủy viên Cư sĩ Văn Thị Thỏa
09 Ủy viên Cư sĩ Lê Thị Hồng Hạnh
10 Ủy viên Cư sĩ Nguyễn Thị Lan Anh
11 Ủy viên Cư sĩ Lương Thị Học
 
 
Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke736761
Tổng số lần truy cập : 736761
Số lần truy cập hôm nay : 67
Số lần truy cập hôm qua : 202
Số lần truy cập tháng này : 6317
Số lần truy cập năm nay : 16326
Số trang xem hôm nay : 230
Tổng số trang được xem : 10934286
Người đang online : 3
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf