810 493
Ngày đăng: 19:38:29 20-12-2016-- Lượt xem: 8441.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Quế Sơn nhiệm kỳ VII (2016-2021)

Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quế Sơn nhiệm kỳ VII (2016-2021), gồm 27 thành viên do Đại đức Thích Đồng An làm Trưởng ban (theo danh sách đính kèm).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

 
   

Số  387/QĐ/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   


Quảng Nam, ngày  24    tháng 11 năm 2016
QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN

huyện Quế Sơn_Nhiệm kỳ VII (2016-2021)

     
       

BAN THƯỜNG TRỰC

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

 
   -Căn cứ điều 38 chương VII Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
-Căn cứ điều 3 chương I Quy chế hoạt động của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, thành trực thuộc Trung ương quy định nhiệm vụ của Ban thường trực Ban Trị Sự;
-Căn cứ quyết định số 187/QĐ/HĐTS ngày 14/5/2012 của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017;
-Căn cứ Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Quế Sơn nhiệm kỳ VII (2016-2021).
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quế Sơn nhiệm kỳ VII (2016-2021), gồm 27 thành viên do Đại đức Thích Đồng An làm Trưởng ban (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trái với Quyết định này đều không còn hiệu lực thực hiện.
Điều 3: Chánh Thư ký Ban Trị Sự, Ban Trị Sự GHPGVN huyện Quế Sơn, các vị có tên tại điều 1 chiếu quyết định thi hành./.
                                                                                         
Nơi nhận:
-Như điều 3 "để thi hành"
-BDV, UBMTTQVN, BTG, CA tỉnh;
-UBND, UBMTTQVN,
  PNV, CA huyện Quế Sơn;
-Lưu VP
 
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN
 
 
 
Hoà thượng Thích Thiện Duyên
 
 
 

BAN TRỊ SỰ

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Quế Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021

(Theo Quyết định số 387 /QĐ/BTS ngày 24 /11/2016)

A. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT Chức vụ Đạo hiệu/ Tên thường dùng
01 Trưởng ban Đại đức Thích Đồng An
02 Phó Trưởng ban Đại đức Thích Bảo Tuyền
03 Phó Trưởng ban Đại đức Thích Đồng Mãn
04 Phó Trưởng ban kiêm Thư ký Sư cô Thích nữ Huệ Pháp
05 Phó Thư ký Sư cô Thích nữ Đồng Hiếu
06 Thủ quỹ Sư cô Thích nữ Nguyệt Dung
07 Uỷ viên thường trực Đại đức Thích Thông Độ
B. TRƯỞNG CÁC BAN TRỰC THUỘC BAN TRỊ SỰ:
STT Chức vụ Đạo hiệu/ Tên thường dùng
08 Trưởng ban Tăng sự Đại đức Thích Đồng An (kiêm)
09 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Đại đức Thích Bảo Tuyền (kiêm)
10 Trưởng ban Hoằng pháp Đại đức Thích Đồng Ngộ
11 Trưởng ban Nghi lễ Đại đức Thích Thông Độ
12 Trưởng ban Văn hóa Sư cô Thích nữ Lệ Hảo
13 Trưởng ban Từ thiện Xã hội Sư cô Thích nữ Đồng Hiếu (kiêm)
14 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Đại đức Thích Thị Phát
15 Trưởng ban Pháp chế Đại đức Thích Chúc Lưu
16 Trưởng ban Kiểm soát Đại đức Thích Đồng Mãn (kiêm)
17 Trưởng ban Thông tin Truyền thông Đại đức Thích Đồng Mãn (kiêm)
C. CÁC ỦY VIÊN:
STT Chức vụ Đạo hiệu/ Tên thường dùng
18 Ủy viên Ban Trị Sự Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nhân
19 Ủy viên Ban Trị Sự Sư Cô Thích Nữ Hạnh Quý
20 Ủy viên Ban Trị Sự Sư Cô Thích Nữ Huệ Niệm
21 Ủy viên Ban Trị Sự Sư Cô Thích Nữ Thanh Thảo
22 Ủy viên Ban Trị Sự Sư Cô Thích Nữ Thanh Nguyên
23 Ủy viên Ban Trị Sự Cư Sĩ Nguyễn Cho
24 Ủy viên Ban Trị Sự Cư Sĩ Trần Chư
25 Ủy viên Ban Trị Sự Cư Sĩ Trần Đạo
26 Ủy viên Ban Trị Sự Cư Sĩ Trần Xuân Phương
27 Ủy viên Ban Trị Sự Cư Sĩ Huỳnh Hảo
28 Ủy viên Ban Trị Sự Cư Sĩ Lê Song
29 Ủy viên Ban Trị Sự Cư Sĩ Phạm Khôi
30 Ủy viên Ban Trị Sự Cư Sĩ Nguyễn Văn Tư
31 Ủy viên Ban Trị Sự Cư Sĩ Nguyễn Thanh Hùng
32 Ủy viên Ban Trị Sự Cư Sĩ Lưu Văn Khánh
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke782355
Tổng số lần truy cập : 782355
Số lần truy cập hôm nay : 815
Số lần truy cập hôm qua : 763
Số lần truy cập tháng này : 9158
Số lần truy cập năm nay : 61920
Số trang xem hôm nay : 12395
Tổng số trang được xem : 11330580
Người đang online : 9
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com

 

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf