710 482
Ngày đăng: 02:07:36 15-09-2016-- Lượt xem: 6955.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Chuẩn y nhân Sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Phú Ninh nhiệm kỳ III (2016-2021)

Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phú Ninh nhiệm kỳ III (2016-2021), gồm 18 thành viên do Đại đức Thích Viên Trừng làm Trưởng Ban
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM
BAN TRỊ SỰ
Số 345 /QĐ/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 14 tháng 9  năm 2016
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN
huyện Phú Ninh_nhiệm kỳ III (2016-2021)

BAN THƯỜNG TRỰC
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM


 -Căn cứ điều 38 chương VII Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
-Căn cứ điều 3 chương I Quy chế hoạt động của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, thành trực thuộc Trung ương quy định nhiệm vụ của Ban thường trực Ban Trị Sự;
-Căn cứ quyết định số 187/QĐ/HĐTS ngày 14/5/2012 của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017;
-Căn cứ Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Phú Ninh, nhiệm kỳ III (2016-2021).
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phú Ninh nhiệm kỳ III (2016-2021), gồm 18 thành viên do Đại đức Thích Viên Trừng làm Trưởng Ban (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trái với Quyết định này đều không còn hiệu lực thực hiện.
Điều 3: Chánh, Phó Thư ký Ban Trị Sự, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN huyện Đại Lộc, các vị có tên tại điều 1 chiếu quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
-Như điều 3 "để thi hành"
-BTG, CA tỉnh Quảng Nam
-UBND, UBMTTQVN, PNV, CA huyện Phú Ninh
         "Kính tường"
-Lưu VP
 
 

BAN TRỊ SỰ
GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

 
   
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
   
 
 
 

DANH SÁCH NHÂN SỰ

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Phú Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021

(Theo Quyết định số  351/QĐ/BTS ngày 09/9/2016)

A. CHỨNG MINH: Đại đức Thích Tịnh Tâm

B. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT Chức vụ Đạo hiệu/ Tên thường dùng
01 Trưởng Ban Trị Sự Đại đức Thích Viên Trừng
02 Phó Trưởng Ban Trị Sự Đại đức Thích Viên Quán
03 Phó Trưởng Ban Trị Sự Đại đức Thích Chơn Lý
04 Thư ký Đại đức Thích Thanh Tịnh
05 Phó Thư ký Đại đức Thích Hải Ân
06 Phó Thư ký Sư cô Thích nữ Hoa Thanh
07 Thủ quỹ Sư cô Thích nữ Minh Luận
B. TRƯỞNG CÁC BAN TRỰC THUỘC BAN TRỊ SỰ:
STT Chức vụ Đạo hiệu/ Tên tường dùng
08 Trưởng ban Tăng sự Đại đức Thích Viên Trừng (kiêm)
09 Trưởng ban Hoằng pháp Đại đức Thích Thông Nhã
10 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Đại đức Thích Chơn Lý (kiêm)
11 Trưởng ban Nghi lễ Đại đức Thích Pháp Tánh
12 Trưởng ban Văn hóa Đại đức Thích Pháp Tánh (kiêm)
13 Trưởng ban Từ thiện Xã hội Sư cô Thích nữ Huệ Thanh
14 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Sư cô Thích nữ Thanh Hiếu
15 Trưởng ban Pháp chế Đại đức ThíchViên Quán (kiêm)
16 Trưởng ban Kiểm soát Đại đức Thích Đồng Duyên
17 Trưởng ban Thông tin Truyền thông Đại đức Thích Thông Thiện
C. CÁC ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
STT Chức vụ Đạo hiệu/ Tên tường dùng
18 Ủy viên Sư cô Thích nữ Thanh Vân
19 Ủy viên Sư cô Thích nữ Thánh Tâm
20 Ủy viên Cư sĩ Trần Văn Truyền
21 Ủy viên Cư sĩ Phan Thanh Thảng
22 Ủy viên Cư sĩ Nguyễn Kường
 
 
*Danh sách nhân sự Ban Trị Sự gồm: 18  thành viênđảm nhiệm 22 chức danh và Ban thường trực 07 thành viên.
 
 
Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke753605
Tổng số lần truy cập : 753605
Số lần truy cập hôm nay : 46
Số lần truy cập hôm qua : 250
Số lần truy cập tháng này : 1043
Số lần truy cập năm nay : 33170
Số trang xem hôm nay : 387
Tổng số trang được xem : 11038060
Người đang online : 2
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf