110 490
Ngày đăng: 10:28:24 27-10-2016-- Lượt xem: 3755.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT; Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Núi Thành nhiệm kỳ VI (2016-2021)

Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Núi Thành nhiệm kỳ VI (2016-2021), gồm 22 thành viên do Đại đức Thích Hạnh Thông làm Trưởng Ban (theo danh sách đính kèm).
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

 
   
Số 373/QĐ/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

Quảng Nam, ngày  25 tháng 10  năm 2016
QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN

huyện Núi Thành_Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

     

BAN THƯỜNG TRỰC
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM


          -Căn cứ điều 38 chương VII Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
-Căn cứ điều 3 chương I Quy chế hoạt động của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, thành trực thuộc Trung ương quy định nhiệm vụ của Ban thường trực Ban Trị Sự;
-Căn cứ quyết định số 187/QĐ/HĐTS ngày 14/5/2012 của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017;
-Căn cứ Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Núi Thành nhiệm kỳ VI (2016-2021).
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Núi Thành nhiệm kỳ VI (2016-2021), gồm 22 thành viên do Đại đức Thích Hạnh Thông làm Trưởng Ban (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trái với Quyết định này đều không còn hiệu lực thực hiện.
Điều 3: Chánh Thư ký Ban Trị Sự, Ban Trị Sự GHPGVN huyện Núi Thành, các vị có tên tại điều 1 chiếu quyết định thi hành./.
 
Nơi nhận:
-Như điều 3 "để thi hành"
-BDV, UBMTTQ, BTG, CA tỉnh;
-UBND, UBMTTQVN,
  PNV, CA huyện Núi Thành;
-Lưu VP
 
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN
 
 
 
Hoà thượng Thích Thiện Duyên
 
 
 

BAN TRỊ SỰ
GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Núi Thành, nhiệm kỳ 2016-2021

(Theo Quyết định số 373 /QĐ/BTS ngày 25/10/2016)

A. CHỨNG MINH:
Hòa thượng Thích Thiện Thành
B. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT Chức vụ Đạo hiệu/ Tên thường dùng
01 Trưởng Ban Trị Sự Đại đức Thích Hạnh Thông
02 Phó Trưởng Ban thường trực Đại đức Thích Quảng Hòa
03 Phó Trưởng Ban Trị Sự Đại đức Thích Huệ Trí
04 Phó Trưởng Ban Trị Sự Đại đức Thích Chánh Niệm
05 Thư ký Đại đức Thích Quảng Minh
06 Phó Thư ký Đại đức Thích Thông Khiêm
07 Phó Thư ký Đại đức Thích Tâm Tín
08 Thủ quỹ Sư cô Thích nữ Huệ Phúc
09 Ủy viên thường trực Sư cô Thích nữ Minh Thái
C. TRƯỞNG CÁC BAN TRỰC THUỘC BAN TRỊ SỰ:
STT Chức vụ Đạo hiệu/ Tên thường dùng
10 Trưởng ban Tăng Sự Đại đức Thích Huệ Hạnh
11 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Đại đức Thích Huệ Trí (kiêm)
12 Trưởng ban Hoằng Pháp Đại đức Thích Chánh Niệm (kiêm)
13 Trưởng ban Văn hóa Đại đức Thích Quảng Hiền
14 Trưởng ban Từ Thiện Xã Hội Sư cô Thích nữ Minh Thái (kiêm)
15 Trưởng ban Kinh Tế Tài Chánh Đại đức Thích Tịnh Như
16 Trưởng ban Thông tin Truyền thông Đại đức Thích Thông Khiêm (kiêm)
D. CÁC ỦY VIÊN:
STT Chức vụ Đạo hiệu/ Tên thường dùng
17 Ủy viên Ban Trị Sự Sư cô Thích nữ Tuệ Bảo
18 Ủy viên Ban Trị Sự Sư cô Thích nữ Huệ Vinh
19 Ủy viên Ban Trị Sự Sư cô Thích nữ Huệ Giác
20 Ủy viên Ban Trị Sự Sư cô Thích nữ Hồng Hải
21 Ủy viên Ban Trị Sự Sư cô Thích nữ Diệu Nghiêm
22 Ủy viên Ban Trị Sự Sư cô Thích nữ Huệ Linh
23 Ủy viên Ban Trị Sự Cư sĩ Nguyễn Hoàng Vũ
24 Ủy viên Ban Trị Sự Cư sĩ Huỳnh Văn Hữu
25 Ủy viên Ban Trị Sự Cư sĩ Phan Gia Ngoạt
26 Ủy viên Ban Trị Sự Cư sĩ Lương Xuân Cường
 
*Danh sách nhân sự Ban Trị Sự gồm: 22  thành viên, đảm nhiệm 24 chức danh và Ban thường trực 09 thành viên.
Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo

 

thongke623541
Tổng số lần truy cập : 623541
Số lần truy cập hôm nay : 217
Số lần truy cập hôm qua : 292
Số lần truy cập tháng này : 7873
Số lần truy cập năm nay : 71013
Số trang xem hôm nay : 768
Tổng số trang được xem : 9520470
Người đang online : 4
Flag Counter
Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf