110 509
Ngày đăng: 10:19:33 27-10-2016-- Lượt xem: 3805.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên nhiệm kỳ VIII (2016-2021)

Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Duy Xuyên nhiệm kỳ VIII (2016-2021), gồm 18 thành viên do Đại đức Thích Như Giải làm Trưởng Ban (theo danh sách đính kèm).
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM
BAN TRỊ SỰ

 
   

Số 371/QĐ/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

Quảng Nam, ngày  20 tháng 10  năm 2016
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN
huyện Duy Xuyên_Nhiệm kỳ VIII (2016-2021)
     
       

BAN THƯỜNG TRỰC
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

 
          -Căn cứ điều 38 chương VII Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
-Căn cứ điều 3 chương I Quy chế hoạt động của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, thành trực thuộc Trung ương quy định nhiệm vụ của Ban thường trực Ban Trị Sự;
-Căn cứ quyết định số 187/QĐ/HĐTS ngày 14/5/2012 của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017;
-Căn cứ Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Duy Xuyên nhiệm kỳ VIII (2016-2021).
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Duy Xuyên nhiệm kỳ VIII (2016-2021), gồm 18 thành viên do Đại đức Thích Như Giải làm Trưởng Ban (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trái với Quyết định này đều không còn hiệu lực thực hiện.
Điều 3: Chánh Thư ký Ban Trị Sự, Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên, các vị có tên tại điều 1 chiếu quyết định thi hành./.
                                                                                         
Nơi nhận:
-Như điều 3 "để thi hành"
-BDV, UBMTTQVN, BTG, CA tỉnh;
-UBND, UBMTTQVN,
  PNV, CA huyện Duy Xuyên;
-Lưu VP
 
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN
 
 
 
Hoà thượng Thích Thiện Duyên
 
 
 

BAN TRỊ SỰ
GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên, nhiệm kỳ 2016-2021
(Theo Quyết định số  371/QĐ/BTS ngày 20 /10/2016)

CHỨNG MINH:
Hòa thượng Thích Huệ Thông

A. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT Chức vụ Đạo hiệu/ Tên thường dùng
01 Trưởng Ban Trị Sự Đại đức Thích Như Giải
02 Phó Trưởng Ban thường trực Đại đức Thích Thông Huệ
03 Phó Trưởng Ban Đại đức Thích Pháp Lạc
04 Phó Trưởng Ban Đại đức Thích Thông Thắng
05 Thư ký Đại đức Thích Đồng Tâm
06 Phó Thư ký Đại đức Thích Chơn Hạnh
07 Thủ quỹ Sư cô Thích nữ Phước Hỏa
B. TRƯỞNG CÁC BAN TRỰC THUỘC BAN TRỊ SỰ:
STT Chức vụ Đạo hiệu/ Tên thường dùng
08 Trưởng ban Tăng sự Đại đức Thích Như Giải (kiêm)
09 Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Đại đức Thích Pháp Lạc (kiêm)
10 Trưởng ban Hoằng pháp Đại đức Thích Thông Huệ (kiêm)
11 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Đại đức Thích Thông Thắng (kiêm)
12 Trưởng ban Nghi lễ Đại đức Thích Thông Đức
13 Trưởng ban Văn hóa Đại đức Thích Đồng Dưỡng
14 Trưởng ban Từ thiện Xã hội Ni sư Thích nữ Hạnh Minh
15 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Đại đức Thích Nhuận Hiệp
16 Trưởng ban Pháp chế Đại đức Thích Thông Minh
17 Trưởng ban Kiểm soát Đại đức Thích Chúc Đông
18 Trưởng ban Thông tin Truyền thông Đại đức Thích Đồng Tâm (kiêm)
C. CÁC ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
STT Chức vụ Đạo hiệu/ Tên thường dùng
19 Ủy viên Đại đức Thích Nhuận Tường
20 Ủy viên Sư cô Thích nữ Thanh Hà
21 Ủy viên Sư cô Thích nữ Tâm Thành
22 Ủy viên Sư cô Thích nữ Phước Huệ
23 Ủy viên Sư cô Thích nữ Thông Đạt
24 Ủy viên Sư cô Thích nữ Thông Đức
25 Ủy viên Cư sĩ Phạm Tư
­*Danh sách nhân sự Ban Trị Sự gồm: 20  thành viênđảm nhiệm 25 chức danh và Ban thường trực 07 thành viên.
Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo

 

thongke639474
Tổng số lần truy cập : 639474
Số lần truy cập hôm nay : 77
Số lần truy cập hôm qua : 167
Số lần truy cập tháng này : 6671
Số lần truy cập năm nay : 86946
Số trang xem hôm nay : 408
Tổng số trang được xem : 9614036
Người đang online : 4
Flag Counter
Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf