210 865
Ngày đăng: 02:00:35 15-09-2016-- Lượt xem: 6939.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Chuẩn y nhân Sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Đại Lộc nhiệm kỳ VIII (2016-2021)

Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đại Lộc nhiệm kỳ VIII (2016-2021), gồm 19 thành viên do Đại đức Thích Thắng Thiện làm Trưởng Ban (theo danh sách đính kèm).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM
BAN TRỊ SỰ
Số 302 /QĐ/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 15 tháng 7  năm 2016
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN
huyện Đại Lộc_nhiệm kỳ VIII (2016-2021)

BAN THƯỜNG TRỰC
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM


 -Căn cứ điều 38 chương VII Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
-Căn cứ điều 3 chương I Quy chế hoạt động của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, thành trực thuộc Trung ương quy định nhiệm vụ của Ban thường trực Ban Trị Sự;
-Căn cứ quyết định số 187/QĐ/HĐTS ngày 14/5/2012 của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017;
-Căn cứ Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Đại Lộc, nhiệm kỳ VIII (2016-2021).
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đại Lộc nhiệm kỳ VIII (2016-2021), gồm 19 thành viên do Đại đức Thích Thắng Thiện làm Trưởng Ban (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trái với Quyết định này đều không còn hiệu lực thực hiện.
Điều 3: Chánh, Phó Thư ký Ban Trị Sự, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN huyện Đại Lộc, các vị có tên tại điều 1 chiếu quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
-Như điều 3 "để thi hành"
-BTG, CA tỉnh Quảng Nam
-UBND, UBMTTQVN, PNV, CA huyện Đại Lộc
         "Kính tường"
-Lưu VP
 
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN
Hoà thượng Thích Thiện Duyên
 

BAN TRỊ SỰ
GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
DANH SÁCH NHÂN SỰ
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Đại Lộc, nhiệm kỳ VIII (2016-2021)
(Theo Quyết định số  302 /QĐ/BTS ngày 15/7/2016)
A. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:
Thượng tọa Thích Hạnh Quảng
Đại đức Thích Nhật Tuế
Đại đức Thích Như Giáo
Đại đức Thích Hạnh Thông
B. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT Chức vụ Đạo hiệu/ Tên tường dùng
01 Trưởng Ban Trị Sự
kiêm Trưởng ban Tăng Sự
Đại đức Thích Thắng Thiện
02 Phó Trưởng Ban Trị Sự
kiêm Trưởng Ban Kiểm soát
Đại đức Thích Đồng Hòa
03 Phó Trưởng Ban Trị Sự Sư cô Thích nữ Huệ Tâm
04 Thư ký Đại đức Thích An Hiệp
05 Phó  Thư ký Đại đức Thích Minh Nhơn
06 Phó Thư ký Sư cô Thích nữ Thanh Tịnh
07 Thủ quỹ Sư cô Thích nữ Đồng Hậu
C. TRƯỞNG CÁC BAN TRỰC THUỘC BAN TRỊ SỰ:
STT Chức vụ Đạo hiệu/ Tên tường dùng
08 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Sư cô Thích nữ Thanh Lộc
09 Trưởng ban Hoằng pháp Đại đức Thích Đức Giới
10 Trưởng ban Từ thiện Xã hội Sư cô Thích nữ Minh Như
11 Trưởng ban Văn hóa Đại đức Thích Phước Niệm
12 Trưởng ban Nghi lễ Đại đức Thích Đồng Tọa
13 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Đại đức Thích Thánh Nhẫn
14 Trưởng ban Pháp chế Đại đức Thích Hạnh Đạt
15 Trưởng ban Thông tin Truyền thông Sư cô Thích nữ Thanh Tiến
D. CÁC ỦY VIÊN:
STT Chức vụ Đạo hiệu/ Tên tường dùng
16 Ủy viên Ban Trị Sự Đại đức Thích Đồng Khâm
17 Ủy viên Ban Trị Sự Sư cô Thích nữ Chúc Liên
18 Ủy viên Ban Trị Sự Cư sĩ Đoàn Bé
19 Ủy viên Ban Trị Sự Cư sĩ Trần Xuân Ngọc
 
*Tổng cộng danh sách gồm: 23 thành viên.  
Ý kiến bạn đọc ()
Chúc tân Ban Trị Sự GHPGVN huyện Đại Lộc thành tựu các Phật sự.
VQ - ngày góp ý: 16-07-2016 11:09:27
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke736763
Tổng số lần truy cập : 736763
Số lần truy cập hôm nay : 69
Số lần truy cập hôm qua : 202
Số lần truy cập tháng này : 6319
Số lần truy cập năm nay : 16328
Số trang xem hôm nay : 332
Tổng số trang được xem : 10934388
Người đang online : 6
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf