410 245
Ngày đăng: 11:21:31 18-09-2016-- Lượt xem: 8409.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Cho phép tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Quế Sơn lần thứ VII (2016-2021)

Xét đề nghị của Ban Trị Sự GHPGVN huyện Quế Sơn về việc xin ý kiến chỉ đạo Đại hội Đại biểu GHPGVN huyện Quế Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016-2021; Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh có ý kiến như sau:
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

Số:       /CV/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
 
   
Quảng Nam, ngày 29 tháng 8 năm 2016
 

V/v cho phép tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN huyện Quế Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016-2021

   
   
  Kính gửi: Ban Trị Sự GHPGVN huyện Quế Sơn;
 
         
 
Xét đề nghị của Ban Trị Sự GHPGVN huyện Quế Sơn về việc xin ý kiến chỉ đạo Đại hội Đại biểu GHPGVN huyện Quế Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016-2021; Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh có ý kiến như sau:
1/ Cho phép Quý ban tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Quế Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 26/9/2016 (26/8/Bính Thân) như đăng ký.
2/ Về nhân sự thống nhất dự kiến số lượng thành viên Ban Trị Sự là 26 thành viên và Ban thường trực 07 thành viên (danh sách đính kèm).
3/ Về nội dung đề nghị Quý ban hoàn thiện các văn kiện Đại hội bao gồm: Báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2011-2016, dự thảo chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021; diễn văn khai mạc, bế mạc Đại hội và các nội dung khác theo hướng dẫn số 01/HD/BTS ngày 29/01/2016.
4/ Yêu cầu Quý ban thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên và thường xuyên báo cáo Ban chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện trong suốt quá trình triển khai tổ chức Đại hội.
Vậy, Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh phúc đáp để Quý ban triển khai thực hiện. Kính chúc Đại hội thành tựu viên mãn./.
Nơi nhận:
-Như trên;
-BCĐ Đại hội PG cấp huyện;
-UBMTTQ, BDV, BTG, CA tỉnh;
-UBND huyện Quế Sơn;
-Lưu VP
 
 
 
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
KT/TRƯỞNG BAN
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
 
Hòa thượng Thích Hạnh Niệm
 
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke789260
Tổng số lần truy cập : 789260
Số lần truy cập hôm nay : 1519
Số lần truy cập hôm qua : 1876
Số lần truy cập tháng này : 16063
Số lần truy cập năm nay : 68825
Số trang xem hôm nay : 2372
Tổng số trang được xem : 11367969
Người đang online : 13
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com

 

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf