310 963
Ngày đăng: 11:14:24 05-07-2016-- Lượt xem: 6872.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Cho phép tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN huyện Đại Lộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Xét đề nghị của Ban Trị Sự GHPGVN huyện Lộc về việc xin ý kiến chỉ đạo Đại hội Đại biểu GHPGVN huyện Đại Lộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh có ý kiến như sau:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM
BAN TRỊ SỰ

Số: 289 /CV/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Quảng Nam, ngày 05 tháng 7 năm 2016
V/v cho phép tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN huyện Đại Lộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Kính gửi:Ban Trị Sự GHPGVN huyện Đại Lộc;
Xét đề nghị của Ban Trị Sự GHPGVN huyện Lộc về việc xin ý kiến chỉ đạo Đại hội Đại biểu GHPGVN huyện Đại Lộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh có ý kiến như sau:
1/ Cho phép Quý ban tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Đại Lộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 14/7/2016 tại Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN huyện Đại Lộc (chùa Tam Hòa, xã Đại Quang).
2/ Về nhân sự cơ bản thống nhất dự kiến số lượng thành viên Ban Trị Sự là 19 thành viên và Ban thường trực 07 thành viên (bổ sung chức danh thủ quỹ).
3/ Về nội dung đề nghị Quý ban khẩn trương hoàn thiện các văn kiện đại hội bao gồm: Báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2011-2016, dự thảo chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021; diễn văn khai mạc, bế mạc Đại hội và các nội dung khác theo hướng dẫn số 01/HD/BTS ngày 29/01/2016.
4/ Về chủ tọa đoàn, đề nghị Quý ban sắp xếp dự kiến 07 vị, trong đó Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh phân công 04 vị và Ban Trị Sự GHPGVN huyện Đại Lộc phân công 03 vị (gồm Trưởng Ban Trị Sự, Phó Trưởng Ban Trị Sự).
5/ Yêu cầu Quý ban thường xuyên báo cáo xin ý kiến Ban chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện trong quá trình triển khai tổ chức Đại hội, nhất là công tác nhân sự và nội dung Đại hội.
Vậy, Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh phúc đáp để Quý ban triển khai thực hiện. Kính chúc Đại hội Đại biểu GHPGVN huyện Đại Lộc lần thứ VIII (2016-2021) thành tựu viên mãn./.
Nơi nhận:
-Như trên;
-BCĐ Đại hội PG cấp huyện;
-UBMTTQ, BDV, BTG, CA tỉnh;
-UBND huyện Đại Lộc;
-Lưu VP
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN
 
Hòa thượng Thích Thiện Duyên
Ý kiến bạn đọc ()
Chúc thành công!
VQ - ngày góp ý: 05-07-2016 14:53:19
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke736760
Tổng số lần truy cập : 736760
Số lần truy cập hôm nay : 66
Số lần truy cập hôm qua : 202
Số lần truy cập tháng này : 6316
Số lần truy cập năm nay : 16325
Số trang xem hôm nay : 190
Tổng số trang được xem : 10934246
Người đang online : 3
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf