610 297
Ngày đăng: 10:35:35 18-10-2016-- Lượt xem: 6955.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Cho phép Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Núi Thành lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Xét đề nghị của Ban Trị Sự GHPGVN huyện Núi Thành về việc xin ý kiến chỉ đạo Đại hội Đại biểu GHPGVN huyện Núi Thành lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016-2021; Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh có ý kiến như sau:
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM
BAN TRỊ SỰ
Số:  348 /CV/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Quảng Nam, ngày  09    tháng 9 năm 2016
 

V/v cho phép tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN huyện Núi Thành lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016-2021

   
   
  Kính gửi: Ban Trị Sự GHPGVN huyện Núi Thành;
 
         
 
Xét đề nghị của Ban Trị Sự GHPGVN huyện Núi Thành về việc xin ý kiến chỉ đạo Đại hội Đại biểu GHPGVN huyện Núi Thành lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016-2021; Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh có ý kiến như sau:
1/ Cho phép Quý ban tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Núi Thành lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 23,24/10/2016 (23,24/9/Bính Thân) như đăng ký.
2/ Về nhân sự thống nhất dự kiến số lượng thành viên Ban Trị Sự là 22 thành viên, Ban thường trực 09 thành viên.
3/ Về nội dung đề nghị Quý ban tiếp tục hoàn thiện các nội dung về Báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2011-2016, dự thảo chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021; diễn văn khai mạc, bế mạc Đại hội và các nội dung khác theo hướng dẫn số 01/HD/BTS ngày 29/01/2016 của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh.
4/ Yêu cầu Quý ban thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên và báo cáo xin ý kiến của Ban chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện trong suốt quá trình triển khai tổ chức Đại hội.
Vậy, Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh phúc đáp để Quý ban triển khai thực hiện. Kính chúc Đại hội thành tựu viên mãn./.
 
Nơi nhận:
-Như trên;
-BCĐ Đại hội PG cấp huyện;
-UBMTTQ, BDV, BTG, CA tỉnh;
-UBND huyện Núi Thành;
-Lưu VP
 
 
 
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
Hòa thượng Thích Thiện Duyên
 
Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke753611
Tổng số lần truy cập : 753611
Số lần truy cập hôm nay : 52
Số lần truy cập hôm qua : 250
Số lần truy cập tháng này : 1049
Số lần truy cập năm nay : 33176
Số trang xem hôm nay : 457
Tổng số trang được xem : 11038130
Người đang online : 5
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf