310 339
Ngày đăng: 06:20:08 31-08-2016-- Lượt xem: 6104.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Cho phép Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Duy Xuyên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2016-2021

Xét đề nghị của Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên về việc xin ý kiến chỉ đạo Đại hội Đại biểu GHPGVN huyện Duy Xuyên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh có ý kiến như sau:
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ
Số: 334/CV/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Quảng Nam, ngày 29 tháng 8 năm 2016
 

V/v cho phép tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN huyện Duy Xuyên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

   
   
  Kính gửi: Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên;
 
         
 
Xét đề nghị của Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên về việc xin ý kiến chỉ đạo Đại hội Đại biểu GHPGVN huyện Duy Xuyên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh có ý kiến như sau:
1/ Cho phép Quý ban tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Duy Xuyên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 17/9/2016 (17/8/Bính Thân) như đăng ký.
2/ Về nhân sự thống nhất dự kiến số lượng thành viên Ban Trị Sự là 20 thành viên và Ban thường trực 07 thành viên (danh sách đính kèm).
3/ Về nội dung đề nghị Quý ban khẩn trương hoàn thiện các văn kiện Đại hội bao gồm: Báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2011-2016, dự thảo chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021; diễn văn khai mạc, bế mạc Đại hội và các nội dung khác theo đúng hướng dẫn số 01/HD/BTS ngày 29/01/2016 và gửi về Ban chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện trước ngày 02/9/2016.
4/ Yêu cầu Quý ban thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên và thường xuyên báo cáo Ban chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện trong suốt quá trình triển khai tổ chức Đại hội.
Vậy, Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh phúc đáp để Quý ban triển khai thực hiện. Kính chúc Đại hội thành tựu viên mãn./.
Nơi nhận:
-Như trên;
-BCĐ Đại hội PG cấp huyện;
-UBMTTQ, BDV, BTG, CA tỉnh;
-UBND, PNV huyện Duy Xuyên;
-Lưu VP
 
 
 
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
KT/TRƯỞNG BAN
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
 
Hòa thượng Thích Hạnh Niệm
 
Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
", controlbar:'bottom', abouttext:"phatgiaoquangnam.vn", aboutlink:"http://phatgiaoquangnam.vn", logo: { file: "", link: "http://phatgiaoquangnam.vn", }, captions: { back: false, color: 'ffffff', fontsize: 11 } });
thongke725227
Tổng số lần truy cập : 725227
Số lần truy cập hôm nay : 102
Số lần truy cập hôm qua : 159
Số lần truy cập tháng này : 4792
Số lần truy cập năm nay : 4792
Số trang xem hôm nay : 429
Tổng số trang được xem : 10704143
Người đang online : 2
Flag Counter
" width="16" height="16"/> " target="_blank" rel="nofollow" >
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf