610 600
Ngày đăng: 16:33:42 24-10-2016-- Lượt xem: 6203.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

Chương trình phối hợp Giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh giai đoạn 2016 - 2019.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 05-CTPH/TƯH-GHPGVN ngày 17/8/2015 giữa Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  HỘI LHTNVN TỈNH QUẢNG NAM -
GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM
***
Số:  01  /CTPH/UBH-BTS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
Quảng Nam, ngày  24 tháng 10 năm 2016
 
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP
Giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh về tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp Thanh niên Phật giáo và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2019.
-------------------------
Thực hiện Chương trình phối hợp số 05-CTPH/TƯH-GHPGVN ngày 17/8/2015 giữa Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam thống nhất triển khai Chương trình phối hợp về tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp Thanh niên Phật giáo và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2019 với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Triển khai hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động, các chương trình công tác của Hội trong Thanh niên Phật giáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp Thanh niên Phật giáo góp phần thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước.
2. Tăng cường các hoạt động chăm lo, hỗ trợ Thanh niên Phật giáo; phát huy vai trò xung kích của Thanh niên Phật giáo trong tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.   
3. Công tác tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp Thanh niên Phật giáo phải được các cấp cán bộ Hội LHTN VN tỉnh và các cấp GHPGVN tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm; từng cấp phải có kế hoạch và hoạt động cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng và gắn trách nhiệm cụ thể với cán bộ, hội viên nhất là cán bộ chủ chốt của Hội ở các cấp.
II. NỘI DUNG PHỐI HỢP:
1. Tăng cường đoàn kết, tập hợp Thanh niên Phật giáo thông qua các hoạt động chăm lo, đồng hành, hỗ trợ thực hành sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, phù hợp với văn hóa truyền thống dân tộc; đặc biệt là Tăng Ni trẻ, CLB Thanh Thiếu Niên Phật tử, Gia đình Phật tử tham gia các hoạt động của Hội LHTN Việt Nam các cấp của tỉnh Quảng Nam.
2. Vận động chức sắc, Tăng Ni trẻ và Thanh niên Phật giáo thực hiện tốt phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, gương mẫu làm tròn nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
3.  Xây dựng lực lượng nòng cốt trong Thanh niên Phật tử làm hạt nhân trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam trong đồng bào Phật giáo Quảng Nam. Thông qua phong trào, phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam chọn cử chức sắc, Tăng Ni trẻ tiêu biểu tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các cấp của tỉnh Quảng Nam.
4. Tổ chức gặp gỡ, tuyên dương Thanh niên Phật giáo trẻ tuổi tiêu biểu trên các lĩnh vực: Tôn giáo, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, học tập, giữ gìn an ninh, hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo...
5. Phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam, Trại giam An Điềm, Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức gặp mặt các Thanh niên chậm tiến hướng thiện với chủ đề “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”. Tích cực tuyên truyền, giáo dục Thanh niên có ý thức hòa đồng với Thanh niên yếu thế cơ hội phát triển, chống kỳ thị, không xa lánh, đặc biệt là Thanh niên mắc các tệ nạn xã hội, Thanh niên sau khi chấp hành án cải tạo và sau cai nghiện.
6. Phối hợp tổ chức các hoạt động trong tri ân người có công, các gia đình thương binh, liệt sĩ hàng năm: trao tặng học bổng cho con em gia đình thương binh, liệt sĩ, thăm hỏi thương bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, phối hợp tổ chức lễ thắp nến tri ân, đại lễ cầu siêu tại các nghĩa trang liệt sĩ.
7. Tổ chức các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trong các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào nghèo nơi biên giới, miền núi, hải đảo, cụ thể như sau:
- Vận động và xây dựng Nhà Nhân ái, khu sinh hoạt, vui chơi cho trẻ em tại các vùng khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo: 05 nhà, khu sinh hoạt/năm; trị giá mỗi công trình tối thiểu 50 triệu đồng.
- Vận động và xây dựng các công trình Trường đẹp cho em, Nhà Bán trú cho em tại các khu vực khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo: phấn đấu xây dựng ít nhất 01 công trình, trị giá tối thiểu 200 triệu đồng.
- Tổ chức trao tặng học bổng, sổ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn: phấn đấu mỗi năm vận động trao tặng tối thiểu 100 suất học bổng (mỗi suất 01 triệu đồng) cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; 100 sổ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động từ thiện, vì an sinh xã hội khác trong chương trình Tình nguyện mùa Đông, Xuân Tình nguyện, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hàng năm; phối hợp tổ chức các khóa tu mùa Hè, khóa tu Một ngày An lạc cho thanh thiếu niên, phật tử tại các Tự viện.
8. Phối hợp tổ chức kịp thời các hoạt động cứu trợ đồng bào, thanh thiếu nhi vùng bão lụt thiên tai, khắc phục hậu quả, giảm thiểu khó khăn, ổn định cuộc sống.
9. Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, giáo dục nhân dịp các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Dân tộc và của Phật giáo trong Thanh niên Phật giáo và cộng đồng.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Cấp tỉnh:
- Giao Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Thường trực Hội LHTNVN tỉnh làm cơ quan thường trực tham mưu, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện chương trình phối hợp này; tổ chức giao ban, sơ, tổng kết và tổng hợp, báo cáo kết quả với lãnh đạo hai cơ quan.
- Phổ biến, quán triệt Chương trình phối hợp này đến các ban ngành trực thuộc GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở Phật giáo tỉnh và Hội LHTNVN các cấp của tỉnh Quảng Nam. 
-Giao Ban Từ Thiện Xã Hội, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Kinh Tế Tài Chánh thuộc Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh có kế hoạch hỗ trợ tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động an sinh xã hội cụ thể từng năm và đảm bảo nguồn lực thực hiện chương trình.
- Chỉ đạo xây dựng các mô hình đoàn kết, tập hợp Thanh niên Phật tử tham gia công tác Hội và phong trào Thanh niên.
          - Chỉ đạo, tuyên truyền, phát động phong trào, tập huấn và nhân rộng điển hình, mô hình điểm; sơ kết, tổng kết và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp.
2. Cấp huyện:
- Ban Trị Sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố, Chư tôn đức Tăng Ni trụ trì, Ban Hộ Tự các Chùa, Tịnh xá trên địa bàn tỉnh và Hội LHTN Việt Nam các địa phương chủ động triển khai thực hiện chương trình phối hợp này.
- Báo cáo việc triển khai thực hiện chương trình, nội dung tổ chức hoạt động, kết quả, giới thiệu cách làm hay, mô hình mới, sáng tạo để kịp thời nhân rộng, biểu dương.
3. Hiệu lực thi hành:
Chương trình phối hợp này được áp dụng thống nhất trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Trên đây là Chương trình phối hợp giữa Hội LHTNVN tỉnh Quảng Nam và Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam về tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp Thanh niên Phật giáo và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2019.
 
TM. ỦY BAN HỘI LHTN VN
TỈNH QUẢNG NAM
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Phan Văn Bình
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM
PHÓ TRƯỞNG BAN kiêm CHÁNH THƯ KÝ
 
 
 
 
Đại đức Thích Giải Quảng
Nơi nhận:
- TW Hội LHTN Việt Nam; Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban ngành thuộc GHPGVN tỉnh;
- BTS GHPGVN huyện, thị xã, thành phố và các Chùa, Tịnh xá trên địa bàn tỉnh;
- Các Ban, VP Tỉnh đoàn, Hội LHTN VN các huyện, thị xã, thành phố;
- BTK, UVUBH LHTN tỉnh khóa VI;
- Bản tin phật giáo Quảng Nam QCB; Chuyên mục THTN, PTTN;
- Website: tinhdoanqnam.vn; phatgiaoquangnam.vn;
- Lưu BTK, BTS.
 
Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
", controlbar:'bottom', abouttext:"phatgiaoquangnam.vn", aboutlink:"http://phatgiaoquangnam.vn", logo: { file: "", link: "http://phatgiaoquangnam.vn", }, captions: { back: false, color: 'ffffff', fontsize: 11 } });
thongke725971
Tổng số lần truy cập : 725971
Số lần truy cập hôm nay : 84
Số lần truy cập hôm qua : 0
Số lần truy cập tháng này : 84
Số lần truy cập năm nay : 5536
Số trang xem hôm nay : 1356
Tổng số trang được xem : 10716118
Người đang online : 7
Flag Counter
" width="16" height="16"/> " target="_blank" rel="nofollow" >
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf