810 730
Ngày đăng: 14:03:03 01-07-2016-- Lượt xem: 6958.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

Thăng Bình: Thông báo các khóa tu hè năm 2016

Ban trị sự GHPGVN huyện thông báo đến các Ban ngành, chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì, Giám tự, Ban hộ tự, Ban hộ trì các chùa cơ sở chương trình các khóa tu như sau :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYỆN THĂNG BÌNH

BAN TRỊ SỰ

Số : 25/TB/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

————————-

  Thăng Bình, ngày 27 tháng 6 năm 2016 

THÔNG BÁO

 “ Về việc tổ chức các Khóa tu mùa hè năm 2016

do Ban trị sự GHPGVN huyện tổ chức”

Kính gửi :   -Các Ban ngành trực thuộc Ban trị sự GHPGVN huyện.

                   -Chư Tôn Đức Tăng, Ni trụ trì, Giám tự.

                   -Ban hộ tự, Ban hộ trì các chùa cơ sở.

Thực hiện chương trình Phật sự năm 2016 của Ban trị sự GHPGVN huyện.

Căn cứ phiên họp ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Ban trị sự GHPGVN huyện về việc triển khai chương trình các khóa tu mùa hè. Ban trị sự GHPGVN huyện thông báo đến các Ban ngành, chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì, Giám tự, Ban hộ tự, Ban hộ trì các chùa cơ sở chương trình các khóa tu  như sau :

I/Khóa tu “ Một ngày An Lạc” dành cho Đạo hữu, Phật tử

          1.Địa điểm : Chùa Tất Viên, xã Bình Phục.

2.Thời gian : 1 ngày , vào ngày 14 tháng 7 năm 2016 (Nhằm 11/6/Bính Thân).

3.Đối  tượng tham gia : Tất cả Đạo hữu Phật tử các chùa, không phân biệt độ tuổi.

4.Các hành giả tham dự điều mặc Áo tràng lam.

5.Chư Tăng Ni trụ trì, Giám tự, Ban hộ tự, Ban hộ trì đôn đốc và tạo điều kiện thuê xe cho Đạo hữu Phật tử về tham dự khóa tu.

II/Khóa tu “ Ươm mầm Tuệ Giác” dành cho Thanh thiếu niên, G/đ Phật tử.

1.Địa điểm : Chùa Tất Viên, xã Bình Phục.

2.Thời gian : 3 ngày 2 đêm, ngày 15, 16 và 17/7/2016 (12,13,14/6/Bính Thân).

3.Chương trình, nội dung khóa tu (đính kèm).

4.Độ tuổi tham dự khóa tu : Từ 14 đến 30 tuổi.

          5.Chư Tăng, Ni trụ trì, Giám tự,  Ban hộ tự, Ban hộ trì khuyến khích con em Đạo hữu, Gia đình Phật tử tại cơ sở đăng ký tham dự Khóa tu (theo mẫu đính kèm) và gởi danh sách đăng ký về văn phòng Ban trị sự, hạn chót ngày 10/7/2016.

6.Chư Tăng, Ni trụ trì và Ban hộ tự, Ban hộ trì tạo điều kiện về phương tiện xe đưa đón các khóa sinh về tham dự khóa tu.

7.Các khóa sinh về tham dự Khóa tu không đóng các khoản tiền nào.

8.Các khóa sinh tham dự Khóa tu mặc đồ bộ màu lam, màu đà, đồng phục Gđpt.

9.Các khóa sinh về tham dự Khóa tu không sử dụng điện thoại, ipad, máy tính.

10.Mọi chi tiết xin liên hệ Ban thư ký :
 Đại Đức T  Quảng Thông – ĐT : 0905400057
 Đại Đức T Bảo Hưng         – ĐT : 0908325829

  III/Thỉnh chứng minh và tham dự các Khóa tu.

          1.Thỉnh chư Tôn Đức Tăng, Ni Ban Trị sự, Trụ trì, Giám tự tham dự 1 ngày khóa tu “Một ngày An Lạc”, lúc 7h00 ngày 11/6/Bính Thân(14/7/2016).

2.Thỉnh chư Tôn Đức Tăng, Ni Ban Trị sự, Các Ban ngành, Trụ trì, Giám tự Chứng minh và tham dự Lễ khai mạc khóa tu mùa hè”Ươm mầm Tuệ Giác”, lúc 7h00 ngày 13/6/Bính Thân(16/7/2016). Lễ bế mạc, lúc 15h00, ngày 14/6/Bính Thân(17/7/2016).

3.Mời quý Cư sĩ, Phật tử thành viên các Ban ngành Ban trị sự GHPGVN huyện, Ban hộ tự, Ban hộ trì các chùa cơ sở tham dự Lễ khai mạc khóa tu mùa hè”Ươm mầm Tuệ Giác”, lúc 7h00 ngày 13/6/Bính Thân(16/7/2016). Lễ bế mạc, lúc 15h00, ngày 14/6/Bính Thân(17/7/2016).

III/Mời đạo hữu Phật tử các chùa lân cận phục vụ khóa tu mùa hè.

Theo tinh thần phiên họp ngày 17/6/2016 về việc phân bổ các chùa lân cận trợ duyên và phục vụ Trai đàn, Ẩm thực Khóa tu vào các ngày 12, 13, 14/6/Bính Thân :

1.Ngày 12/6/Bính Thân, Đạo hữu và Phật tử chùa Tất Viên và Ngọc Sơn.

2.Ngày 13/6/Bính Thân, Đạo hữu và Phật tử các chùa : Tất Viên, Giác Nguyên, Giác Thanh, Giác Hải,  Huệ Quang, Tư Chánh.

3.Ngày 14/6/Bính Thân, Đạo hữu và Phật tử các chùa : Tất Viên, Phước Ấm, Hưng Mỹ, Giác Quang, Long Hưng, Bình Khương.

IV/Phát tâm cúng dường Tịnh tài, Tịnh vật khóa tu.

  1. Chư Tôn Đức Tăng, Ni trụ trì, Giám tự và Các chùa phát tâm cúng dường Tịnh tài đã đăng ký theo tinh thần Hội nghị sơ kết ngày 16/5/Bính Thân vừa qua.

2.Kêu gọi các chùa phát tâm cúng dường hiện vật trợ duyên khóa tu : Gạo, Rau dưa, Dầu ăn, Củi .v.v…trợ duyên khóa tu thành tựu.

Vì sự thành công của các Khóa tu, Ban trị sự GHPGVN huyện xin thông báo đến các Ban ngành, Chư Tăng, Ni trụ trì, Giám tự, Ban hộ tự, Ban hộ trì các chùa cơ sở phổ biến và thực hiện theo tinh thần Thông báo này. Kính chúc Phật sự viên thành./

TM.BAN TRỊ SỰ & BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 (Đã ký, đóng dấu)

Thượng Tọa THÍCH PHƯỚC HƯNG

________________________________________________________________________________________________

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN THĂNG BÌNH

BAN TRỊ SỰ

KHÓA TU MÙA HÈ NĂM 2016

CHỨNG MINH

Hòa Thượng Thích Thiện Tánh

Thượng Tọa Thích Thiện Túc

Chứng Minh Ban Trị Sự GHPGVN huyện Thăng Bình

BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban : Thượng Tọa Thích Phước Hưng

Phó ban :
-Đ/Đ Thích Tánh Thông
-Đ/Đ Thích Hạnh Quả
 -Đ/Đ Thích Bảo Ân
 -Cư Sĩ Nguyễn Hân

Thư ký :
- Đ/Đ Thích Quảng Thông
- Đ/Đ Thích Bảo Hưng
Cư Sĩ Hồ Viết Lê

Thủ quỹ :
-S/C Thích Nữ Huệ Đức
-Thích Nữ Như Hướng

CÁC TIỂU BAN ĐIỀU PHỐI

Ban nội dung : 
-Đ/Đ Thích Tánh Thông
-Đ/ĐThích Hạnh Quả
-Đ/Đ Thích Bảo Ân
-Ban điều hành GĐPT

Ban trang trí:
-Đ/Đ Thích Hạnh Quả
-Đ/ĐThích Quảng Thông
- Đ/Đ Thích Quảng Hiền
- Đ/ĐThích Nhật Tín
-
 S/C  Thích Nữ Huệ Đức
-S/C Thích Nữ Thông Tuệ
-
 Ban điều hành GĐPT

Ban Nghi lễ:
- Đ/ĐThích Bảo Chánh
-Đ/ĐThích Nhật Tín
- Đ/ĐThích Nguyên Thiện

Ban xướng ngôn :
-Đ/ĐThích Bảo Ân 
- Đ/ĐThích Nhật Tín

Ban dẫn thỉnh :
- Đ/ĐThích Bảo Hưng
- Đ/ĐThích Minh Thuận
- Đ/ĐThích Nhuận Hiền

Ban ẩm thực 
- S/C Thích Nữ Trung An
- S/C Thích Nữ Diệu Huấn
S/C Thích Nữ Diệu Trang
- Đạo hữu các chùa cơ sở

Ban lưu trú:  
-S C Thích Nữ Trung An
-S/C Thích Nữ Huệ Mãn
- S/C Thích Nữ Thông Đạt
-S/C TN Nguyệt Khánh
-
Ban điều hành GĐPT

Ban kỷ luật :
-Đại Đức Thích Thông Hạnh
-S/C Thích Nữ Như Đức
- S/C Thích Nữ Diệu Thiện
- Ban điều hành GĐPT

Điều phối các chúng :

-Chúng 1 ( Tinh Tấn)    ĐĐ Thích Nhuận Hiền   +SC   : Diệu Thiện, Huệ Đức

-Chúng 2 ( Trí Tuệ )      ĐĐ Thích Nhật Tín       +SC   : Như Đăng, N-Khánh

-Chúng 3 ( Từ Bi )          ĐĐ Thích Nguyên Thiện   +SC   : Diệu Trang, Thông Đạt

-Chúng 4 ( Hỷ Xã )        ĐĐ Thích Quảng Hiền   +SC   : Thông Tuệ, Thanh An

Điều phối s/h, t/chơi :    Ban điều hành GĐPT

Ban thị giã :     S/C Thích Nữ Thanh An     SC TN Nguyệt Thảo

                        Ni chúng chùa Tất Viên

Ban trai soạn :  S/C Thích Nữ Thanh An     S/C Thích Nữ Thông Tuệ

                      S/C Thích Nữ Như Đăng         Ban điều hành GĐPT

Ban truyền thông :  Ban điều hành GĐPT

Ban trật tự :  Ban điều hành GĐPT

Ban âm thanh:  Phật tử Trung Thành

Ban y tế :   Các Phật tử chùa Tất Viên:

________________________________________________________________________________________________

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU “MỘT NGÀY AN LẠC”

*Ngày 14/7/2016(11/6/Bính Thân)

06h30 : Đạo hữu, Phật tử vân tập

07h30 : Ổn định đạo tràng

08h00 : Lễ Truyền giới Bát quan trai

09h00 : Nghe pháp

10h00 : Tụng kinh, cúng ngọ

11h00 : Thọ trai quá đường

13h00 : Thức chúng

13h40 : Niệm phật, kinh hành

14h30 : Pháp thoại

15h30 : Mạn đàm Phật pháp

17h00 : Kết thúc-Xã giới

_______________________________________________________________________________________________

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU MÙA HÈ NĂM 2016

Chủ đề “ ƯƠM MẦM TUỆ GIÁC” 

*Ngày 15/7/2016(12/6/Bính Thân)

 15h00 : Khóa sinh tập trung

16h30 : Sinh hoạt nội quy

17h30 : Ăn chiều

19h00 : Văn nghệ giao lưu

21h00 : Ngồi thiền

22h00 : Chỉ tịnh

*Ngày 16/7/2016(13/6/Bính Thân)

04h30 : Thức chúng

05h00 : Thể dục buổi sáng

05h30 : Chấp tác ( dọn vệ sinh)

06h00 : Điểm tâm

07h00 : Chuẩn bị chương trình khai mạc

08h00 : Lễ khai mạc ( có chương trình riêng)

09h00 : Nghe pháp

10h00 : Tụng kinh Phước Đức

11h00 : Ăn trưa

13h00 : Thức chúng

13h40 : Thi cắm hoa

14h30 : Pháp thoại (hoặc Sinh hoạt chuyên đề)

15h30 : Sinh hoạt vui chơi

17h00 : Ăn chiều

18h00 : Chuẩn bị Lễ hoa đăng.

19h30 : Hoa đăng tưởng niệm ân sinh thành(có chương trình riêng)

20h00 : Viết đôi dòng cảm niệm về Cha Mẹ

21h00 : Ngồi thiền

22h00 : Chỉ tịnh

*Ngày 17/7/2016(14/6/Bính Thân)

 04h30 : Thức chúng.

05h00 : Thể dục buổi sáng

05h30 : Chấp tác ( dọn vệ sinh)

06h00 : Điểm tâm

07h00 : Thi đố vui Phật pháp

09h00 : Nghe pháp.

11h00 : Ăn trưa

13h00 : Thức chúng

13h30 : Sinh hoạt vui chơi

14h20 : Lễ quy y Tam Bảo

15h00 : Tổng kết-Bế mạc

16h00 : Dây thân ái-chia tay

________________________________________________________________________________________________

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN THĂNG BÌNH

BAN TRỊ SỰ

——***——

GIẤY ĐĂNG KÝ

KHÓA TU MÙA HÈ “ƯƠM MẦM TUỆ GIÁC” NĂM 2016

Tại Chùa Tất Viên, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình

Ngày 15, 16, 17/7/2016(Nhằm 12, 13, 14/6/Bính Thân)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 Kính bạch Chư Tôn Đức trong Ban tổ chức Khóa tu mùa hè năm 2016.

1.Tôi tên là(Cha/Mẹ/Anh/Chị) :…………………………Pháp danh :………………

Chổ ở hiện nay :………………………………………….Điện thoại :……………..

Đang sinh hoạt tại chùa :…………………………………………………………….

Kính xin Ban tổ chức khóa tu hoan hỷ cho phép con tôi được tham dự khóa tu:

2.Tên khóa sinh :…………………………………..Pháp danh :……………………

3.Tên khóa sinh :…………………………………..Pháp danh :……………………

4.Tên khóa sinh :…………………………………..Pháp danh :……………………

5.Tên khóa sinh :…………………………………..Pháp danh :……………………

được tham dự khóa tu Ươm mầm Tuệ Giác năm 2016.Tôi xin tuân thủ các nội quy mà Ban tổ chức đã quy định và hứa sẽ khuyến khích, trợ duyên con em chúng con tu học tốt trong thời gian tham dự khóa tu. Xin thành thật tri ân Ban tổ chức khóa tu.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.   

          Xác nhận của Trụ Trì                                ..…………ngày…..tháng 7 năm 2016

              hoặc Ban hộ tự                                                                   Người đăng ký 

-Độ tuổi tham dự khóa tu từ 14 đến 30.

            -Tham dự khóa tu, các khóa sinh mặc đồ bộ màu lam, màu đà, đồng phục Gđpt.

            -Khi tham dự khóa tu, các khoá sinh không đóng các khoản tiền nào; không sữ dụng điện thoại, ipad, máy tính.

            -Giấy đăng ký khóa tu nạp trực tiếp về Trụ trì, Ban hộ tự chùa mình đang sinh hoạt.

            -Khi có việc cần thiết, thân nhân khóa sinh lên hệ Ban thư ký khóa tu :  

Đại Đức T  Quảng Thông- ĐT : 0905400057 hoặc Đại Đức T Bảo Hưng -ĐT : 0908325829

 *********************

Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke753307
Tổng số lần truy cập : 753307
Số lần truy cập hôm nay : 261
Số lần truy cập hôm qua : 253
Số lần truy cập tháng này : 745
Số lần truy cập năm nay : 32872
Số trang xem hôm nay : 1266
Tổng số trang được xem : 11036443
Người đang online : 1
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf