510 629
Ngày đăng: 07:06:33 19-04-2018-- Lượt xem: 6854.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

TGH: Thông báo tổ chức sinh hoạt hành chánh

Để công tác Phật sự nhiệm kỳ V (2012 - 2017) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam được triển khai, thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả, Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh tổ chức sinh hoạt Hành chánh bộ phận Thư ký và văn phòng thuộc Giáo hội như sau:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

Số:  87     /TB/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Quảng Nam, ngày  17 tháng 4 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v sinh hoạt hành chánh Giáo hội

 

 

Kính gửi:

-Ban, Ngành trực thuộc Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh;

-Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố;

-Chùa Thạnh Mỹ và chùa Đông An;

 

         

-Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ V của GHPGVN tỉnh;

-Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam;

-Căn cứ biên bản họp Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh ngày 17/4/2018;

Để công tác Phật sự nhiệm kỳ V (2017 - 2022) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam được triển khai, thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả, Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh tổ chức sinh hoạt Hành chánh bộ phận Thư ký và văn phòng thuộc Giáo hội như sau:

1. Thời gian: Lúc 8h00, Thứ 6, ngày 04/05/2018 (19/3/Mậu Tuất);

2. Địa điểm: Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh.

3.Thành phần mời dự:

-Chánh, Phó Thư ký Ban, Ngành trực thuộc Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh;

-Chánh Thư ký, Phó Thư ký, Chánh văn phòng, Phó văn phòng Ban Trị Sự các huyện, thị xã, thành phố.

-Trụ trì chùa Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang) và trụ trì chùa Đông An (huyện Đông Giang)

4.Nội dung:

a. Triển khai Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ VI).

b. Giới thiệu Quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hiện hành.

c. Phổ biến thủ tục hành chánh Giáo hội.

*Đề nghị: Chánh Thư ký Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố cập nhật danh sách cơ sở Phật giáo trên địa bàn (mới nhất), gồm: Tên cơ sở, địa chỉ, người đại diện và điện thoại liên hệ.

Để đợt sinh hoạt Hành chánh Giáo hội được thành công tốt đẹp, góp phần thực hiện hữu hiệu chương trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V, kính đề nghị Quý Ban thực hiện nội dung Thông báo này. Thông báo này thay giấy mời.

Kính chúc Quý Ban Phật sự viên thành./.

Nơi nhận:

  • Như trên
  • HT Trưởng ban (b/c)
  • Lưu VP

 

 

 

TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

PHÓ TRƯỞNG BAN kiêm CHÁNH THƯ KÝ

 

Đại đức Thích Viên Trừng

Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke734698
Tổng số lần truy cập : 734698
Số lần truy cập hôm nay : 58
Số lần truy cập hôm qua : 272
Số lần truy cập tháng này : 4254
Số lần truy cập năm nay : 14263
Số trang xem hôm nay : 228
Tổng số trang được xem : 10921914
Người đang online : 3
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf