110 714
Ngày đăng: 15:40:31 21-10-2016-- Lượt xem: 8393.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Thư mời tham dự lễ ký kết chương trình hoạt động Giữa Hội Liên Hiệp Thanh Niên tỉnh và GHPGVN tỉnh

Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh và Hội Liên Hiệp Thanh Niên tỉnh sẽ phối hợp tổ chức lễ ký kết theo thời gian, địa điểm như sau:
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ
 
 
   
Số  362/TM/BTS
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
   

Quảng Nam, ngày 20  tháng 10  năm 2016
THƯ MỜI
DỰ LỄ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP
 
Thực hiện chủ trương của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về triển khai ký kết thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2016 – 2019 giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam.
Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh và Hội Liên Hiệp Thanh Niên tỉnh sẽ phối hợp tổ chức lễ ký kết theo thời gian, địa điểm như sau:
1. Thời gian: vào lúc 14 giờ 00 ngày 24/4 Bính Thân (24/10/2016).
2. Địa điểm: Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.
Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh trân trọng kính mời:
-Quý Hòa thượng, Thượng tọa Phó Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh;
-Trưởng, Phó các Ban trực thuộc: Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Kinh Tế Tài Chánh; Ban Từ Thiện-Xã Hội; Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh (10 vị); Phân ban Thanh Thiếu Nhi Phật tử tỉnh (10 vị).
-Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh;
 
Hoan hỷ dành thời gian quang lâm tham dự lễ ký kết./.  
 
Nơi nhận:
-Như thành phần mời
-Lưu VP
 
 
TM/ THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
KT/TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN kiêm CHÁNH THƯ KÝ
 
 
Đại đức Thích Giải Quảng

 

     
           
 
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke783412
Tổng số lần truy cập : 783412
Số lần truy cập hôm nay : 724
Số lần truy cập hôm qua : 1148
Số lần truy cập tháng này : 10215
Số lần truy cập năm nay : 62977
Số trang xem hôm nay : 3246
Tổng số trang được xem : 11336324
Người đang online : 10
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com

 

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf