910 713
Ngày đăng: 09:24:54 13-10-2017-- Lượt xem: 8384.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Thông báo thay đổi ngày Đại hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022

Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh quyết định chọn ngày 26, 27/10/2017 (07,08/9/Đinh Dậu) chính thức tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

Số 372 /TB/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày  11 tháng 10 năm 2017
THÔNG BÁO
V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo
tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ V (2017-2022)
 
  Kính gửi:         
-Thành viên Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh NK.IV;
-Các ban, ngành trực thuộc GHPGVN tỉnh;
-Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố;
-Ban Giám Hiệu Trường TCPH Quảng Nam;
-Các cơ sở Phật giáo trong toàn tỉnh
;
       

Được sự cho phép của Ban thường trực HĐTS GHPGVN, Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam dự kiến tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 vào ngày 18,19/10/2017. Tuy nhiên, thời gian dự kiến trên tại Quảng Nam diễn ra nhiều hoạt động quốc tế liên quan đến Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 19 tổ chức năm 2017 tại Việt Nam.

 

Căn cứ tinh thần buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và ý kiến của Ban thường trực HĐTS GHPGVN, Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh quyết định chọn ngày 26, 27/10/2017 (07,08/9/Đinh Dậu) chính thức tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Nay, thông báo đến thành viên các cấp Giáo hội và các đơn vị triển khai thực hiện. Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 360/TB/BTS ngày 02/10/2017 của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Kính chúc Chư vị vô lượng an lạc./.

 
Nơi nhận:
-Như trên
-HĐTS GHPGVN (thay b/c)
-UBND, BDV, UBMTTQVN,
SNV-BTG, CA tỉnh;
-Lưu VP
 
 
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN
 
 
Hòa thượng Thích Thiện Duyên

 

   
 
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke782343
Tổng số lần truy cập : 782343
Số lần truy cập hôm nay : 803
Số lần truy cập hôm qua : 763
Số lần truy cập tháng này : 9146
Số lần truy cập năm nay : 61908
Số trang xem hôm nay : 12320
Tổng số trang được xem : 11330505
Người đang online : 7
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com

 

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf