410 953
Ngày đăng: 13:06:02 03-12-2016-- Lượt xem: 8387.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Thông báo gửi báo tổng kết năm 2016

Để có số liệu tổng hợp và gởi báo cáo về Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kính thông báo đến quý ban, ngành trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố lập báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2016

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

Số  394/TB/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQuảng Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2016
 
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC GỬI BÁO CÁO TỔNG KẾT PHẬT SỰ NĂM 2016 
 

                     Kính gửi:  -Trưởng các ban, ngành trực thuộc GHPGVN tỉnh;

                                      -Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, thành phố;

                                            

                                     

Thực hiện Thông báo số 195/TB/HĐTS ngày 21/11/2016 của HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc gởi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2016 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2017.

Để có số liệu tổng hợp và gởi báo cáo về Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kính thông báo đến quý ban, ngành trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố lập báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2016 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2017 gởi về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh (Chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu, Tam Kỳ).

Thời gian gởi về chậm nhất là ngày 16/12/2016 (Ngày 18/11/ Bính Thân)

Vì Phật sự chung của Giáo hội, rất mong Quý ban hoan hỷ thực hiện tốt tinh thần Thông báo này.

Kính chúc quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

 
           
 
Nơi nhận:
-Như trên
-Lưu VP
                                                            TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
                                                              PHÓ TRƯỞNG BAN kiêm CHÁNH THƯ KÝ
                                                                             
 
                                                                  Đại đức THÍCH GIẢI QUẢNG
 
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke782369
Tổng số lần truy cập : 782369
Số lần truy cập hôm nay : 829
Số lần truy cập hôm qua : 763
Số lần truy cập tháng này : 9172
Số lần truy cập năm nay : 61934
Số trang xem hôm nay : 12463
Tổng số trang được xem : 11330648
Người đang online : 13
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com

 

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf