110 772
Ngày đăng: 16:32:57 15-12-2017-- Lượt xem: 8383.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Thông báo gửi báo cáo tổng kết năm 2017

Hội nghị Tổng kết Phật sự năm 2017, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam sẽ được tổ chức vào đầu Quý I năm 2018.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ