710 844
Ngày đăng: 05:04:14 04-07-2016-- Lượt xem: 8385.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Thông báo chỉ tiêu phân bổ đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ V, nhiệm kỳ (2017-2022)

Để Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ V được thành công tốt đẹp, Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh hướng dẫn việc cử đoàn Đại biểu tham dự Đại hội theo các quy định như sau:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM
BAN TRỊ SỰ
Số: 297 /TB/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Quảng Nam, ngày 04 tháng 7 năm 2016
THÔNG BÁO
V/v cử đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam
Lần thứ V - Nhiệm kỳ (2017-2022)
 
Kính gửi: Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố; Ban tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện;
Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2022 dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 8 năm 2017 tại Trụ sở GHPGVN tỉnh. Đây là một sự kiện trọng đại của Tăng Ni, Phật tử Quảng Nam.
Để Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ V được thành công tốt đẹp, Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh hướng dẫn việc cử đoàn Đại biểu tham dự Đại hội theo các quy định như sau:
1.Chư Tôn đức Thành viên Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, các ban-ngành trực thuộc Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh hiện trú tại địa phương là đại biểu đương nhiên.
2.Các huyện, thị xã, thành phố đề cử đoàn dự Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ V (theo chỉ tiêu phân bổ đại biểu)
3. Quý Ban lập danh sách đoàn Đại biểu theo cơ cấu như sau:
- Đại biểu đương nhiên
- Đại biểu địa phương do Đại hội đề cử theo số lượng phân bổ.
Danh sách đoàn Đại biểu gửi về Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh theo mẫu:
STT Pháp danh Họ tên Chức vụ ĐT liên lạc
1 ………… …………. ………… …….
Vì tính chất quan trọng của Đại hội, Đại biểu tham dự Đại hội được in tên Đại biểu để kiểm tra khi vào Hội trường chính của Đại hội. Vậy, Ban Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh đề nghị Quý Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có kết quả nội dung tinh thần Thông báo này.
Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.
 
Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu VP
 
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
KT/TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN  kiêm CHÁNH THƯ KÝ
 
 
Đại đức Thích Giải Quảng
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 04 tháng 7 năm 2016
PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU
THAM DỰ ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO TỈNH QUẢNG NAM
Lần thứ V - Nhiệm kỳ (2017-2022)
(Kèm theo Thông báo số 297/TB/BTS ngày 04/7/2016 của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh)
STT ĐƠN VỊ Số lượng Đại biểu dự đại hội Tổng số đại biểu
Đương nhiên Địa phương
01 Thành phố Tam Kỳ 10 23 34
02 Thành phố Hội An 13 24 37
03 Huyện Điện Bàn 03 40 43
04 Huyện Đại Lộc 02 31 33
05 Huyện Duy Xuyên 04 33 37
06 Huyện Quế Sơn 02 22 24
07 Huyện Nông Sơn 01 06 07
08 Huyện Thăng Bình 02 43 45
09 Huyện Phú Ninh 03 21 24
10 Huyện Núi Thành 04 25 29
11 Huyện Tiên Phước 0 07 07
12 Huyện Hiệp Đức 01 03 04
13 Huyện Bắc Trà My 01 02 03
14 Huyện Phước Sơn 01 02 03
15 Huyện Nam Giang 01 02 03
16 Huyện Đông Giang 01 02 03
 
Ghi chú:Danh sách đoàn đại biểu cử Trưởng đoàn và Thư ký đoàn
VĂN PHÒNG GHPGVN TỈNH
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke782280
Tổng số lần truy cập : 782280
Số lần truy cập hôm nay : 740
Số lần truy cập hôm qua : 763
Số lần truy cập tháng này : 9083
Số lần truy cập năm nay : 61845
Số trang xem hôm nay : 11618
Tổng số trang được xem : 11329803
Người đang online : 12
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com

 

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf