510 466
Ngày đăng: 12:37:03 29-03-2018-- Lượt xem: 8390.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022)

Chuẩn y nhân sự Ban Tăng Sự trực thuộc Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022), gồm:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

 

 
 
 

Số:  61/QĐ/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quảng Nam, ngày  15 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Tăng Sự

GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022)

BAN TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM

 

Căn cứ điều 3 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị Sự GHPGVN cấp tỉnh, thành  trực thuộc Trung ương;

Căn cứ quyết định số 603/QĐ/HĐTS ngày 09/11/2017 của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2017-2022;

Căn cứ điều 6 chương II, Nội quy Ban Tăng Sự Trung ương GHPGVN;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022).

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y nhân sự Ban Tăng Sự trực thuộc Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022), gồm 23 thành viên (theo danh sách đính kèm).

Điều 2: Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương, Nội quy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiệm vụ được Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam giao.

Điều 3: Chánh Thư ký Ban Trị Sự, Chánh văn phòng Ban Trị Sự, Trưởng Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam và các vị có tên tại điều 1 chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trái với quyết định này đều không còn hiệu lực thực hiện./.

 

Nơi nhận:

  • Như điều 3;
  • Ban Tăng sự TW GHPGVN;
  • SNV-BTG, UBMTTQVN, CA tỉnh;
  • UBND, GHPGVN huyện, thành phố;
  • Lưu VP.

 

 

TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

TRƯỞNG BAN

 

 

Hoà thượng Thích Thiện Thành

 

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

 

 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quảng Nam, ngày 15 tháng 01 năm 2018

DANH SÁCH NHÂN SỰ

Ban Tăng Sự thuộc Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Nhiệm kỳ 2017-2022

(Kèm theo Quyết định số  61/QĐ/BTS ngày  15/01/2018)

 

 

STT

ĐẠO HIỆU/HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

01

Hòa thượng Thích Thiện Thành

(Võ Ngọc Yên)

1943

Trưởng ban

02

Thượng tọa Thích Phước Minh

(Lê Thụy Kim Sơn)

1961

Phó Trưởng ban

 

03

Thượng tọa Thích Hạnh Nhẫn

(Nguyễn Viết Mua)

1959

Phó Trưởng ban

04

Đại đức Thích Viên Trừng

(Hồ Văn Bông)

1965

Phó Trưởng ban

kiêm Chánh thư ký

05

Đại đức Thích Thắng Thiện

(Đoàn Công Tùng)

1983

Phó Thư ký

06

Đại đức Thích Quảng Thông

(Hoàng Đức Trí)

1985

Phó Thư ký

07

Thượng tọa Thích Phước Hưng

(Ngô Đình Tiển)

1951

Ủy viên thường trực

08

Đại đức Thích Như Giải

(Nguyễn Đức Toán)

1967

Ủy viên thường trực

09

NT. Thích nữ Giải Thiện

(Lương Thị Bê)

1953

Ủy viên đặc trách ni giới kiêm Thủ Quỷ

10

Đại đức Thích Chánh Huệ

(Nguyễn Thanh Sơn)

1967

Ủy viên

11

Đại đức Thích Tịnh Châu

(Phạm Văn Cẩm)

1976

Ủy viên

12

Đại đức Thích Huệ Trí

(Lê Viết Phương)

1982

Ủy viên

13

Đại đức Thích Hạnh Thông

(Võ Văn Thảo)

1970

Ủy viên

14

Đại đức Thích Nhật Thanh

(Huỳnh Trình)

1981

Ủy viên

15

Đại đức Thích Thông Trường

(Nguyễn Thịnh)

1978

Ủy viên

16

Đại đức Thích Đồng An

(Nguyễn Lợi)

1976

Ủy viên

17

Đại đức Thích Tâm Huy

(Nguyễn Hữu Nhựt)

1982

Ủy viên

18

Đại đức Thích Giác Tấn

(Ngô Kim Sáu)

1972

Ủy viên

19

Đại đức Thích Hiện Thể

(Nguyễn Bá Nhất)

1985

Ủy viên

20

Đại đức Thích Quảng Nghiêm

(Phạm Hai)

1955

Ủy viên

21

Đại đức Thích Chúc Ngộ

(Lưu Đức Hạnh)

1985

Ủy viên

22

Đại đức Minh Đăng

(Đào Thọ)

1972

Ủy viên

23

Sư cô Thích nữ Huệ Nghiêm

(Hồ Thị Mười)

1976

Ủy viên

*Tổng cộng danh sách gồm: 23 thành viên.

Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke789268
Tổng số lần truy cập : 789268
Số lần truy cập hôm nay : 1527
Số lần truy cập hôm qua : 1876
Số lần truy cập tháng này : 16071
Số lần truy cập năm nay : 68833
Số trang xem hôm nay : 2398
Tổng số trang được xem : 11367995
Người đang online : 14
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com

 

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf