110 171
Ngày đăng: 12:42:10 29-03-2018-- Lượt xem: 6202.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022)

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Pháp chế trực thuộc Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022), gồm:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

 

 
 
 

Số:  78 /QĐ/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quảng Nam, ngày  29 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y nhân sự Ban Pháp chế

GHPGVN tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ V (2017-2022)

 

BAN THƯỜNG TRỰC

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

 

-Căn cứ điều 32 chương VI Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

-Căn cứ điều 3 chương 1, điều 14, 15 chương II Quy chế hoạt động Ban Trị Sự GHPGVN cấp tỉnh, thành  trực thuộc Trung ương;

-Căn cứ quyết định số 603/QĐ/HĐTS ngày 09/11/2017 của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2017-2022;

Xét đề nghị của Trưởng ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Pháp chế trực thuộc Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022), gồm 12 thành viên do Đại đức Thích Huệ Trí làm Trưởng ban (theo danh sách đính kèm).

Điều 2: Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Quảng Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương, Nội quy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiệm vụ được Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam giao.

Điều 3: Chánh Thư ký Ban Trị Sự, Chánh văn phòng Ban Trị Sự, Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Quảng Nam và các vị có tên tại điều 1 chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trái với quyết định này đều không còn hiệu lực thực hiện./.

Nơi nhận:

  • Như điều 3;
  • Ban Pháp chế TW GHPGVN;
  • SNV-BTG, UBMTTQVN, CA tỉnh;
  • UBND, GHPGVN huyện, thành phố;
  • Lưu VP.

 

 

 

TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

TRƯỞNG BAN

 

Hoà thượng Thích Thiện Thành

 

 

 

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

 

 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quảng Nam, ngày 15 tháng 01 năm 2018

DANH SÁCH NHÂN SỰ

Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ V (2017-2022)

(Kèm theo Quyết định số 78/QĐ/BTS ngày 29/3/2018)

 

 

STT

ĐẠO HIỆU/HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

01

Đại đức Thích Huệ Trí

(Lê Viết Phương)

1967

Trưởng ban

02

Đại đức Thích Tịnh Trí

(Đoàn Anh Quân)

1980

Phó Trưởng ban

03

Đại đức Thích Nhật Thanh

(Huỳnh Trình)

1982

Phó Trưởng ban

04

Đại đức Thích Thông Khiêm

(Nguyễn Văn Tuấn)

1984

Phó Trưởng ban

05

Đại đức Thích Thông Lượng

(Nguyễn Tùng Duy)

1985

Chánh Thư ký

06

Đại đức Thích Quảng Thông

(Võ Xuân Lâm)

1976

Phó Thư ký

07

Đại đức Thích Thông Minh

(Lê Văn Bình)

1981

Ủy viên

08

Đại đức Thích Nhuận Quang

(Huỳnh Công Minh)

1973

Ủy viên

09

Đại đức Thích Đồng Pháp

(Vũ Oanh Trọng)

1979

Ủy viên

10

Đại đức Thích Nguyên Nhẫn

(Nguyễn Quốc Dũng)

1981

Ủy viên

11

Đại đức Thích Chúc Lưu

(Trần Văn Quyền)

1988

Ủy viên

12

Đại đức Thích Hạnh Đạt

(Văn Bá Dũng)

1981

Ủy viên

*Tổng cộng danh sách gồm: 12 thành viên.

Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
", controlbar:'bottom', abouttext:"phatgiaoquangnam.vn", aboutlink:"http://phatgiaoquangnam.vn", logo: { file: "", link: "http://phatgiaoquangnam.vn", }, captions: { back: false, color: 'ffffff', fontsize: 11 } });
thongke725977
Tổng số lần truy cập : 725977
Số lần truy cập hôm nay : 90
Số lần truy cập hôm qua : 0
Số lần truy cập tháng này : 90
Số lần truy cập năm nay : 5542
Số trang xem hôm nay : 1509
Tổng số trang được xem : 10716271
Người đang online : 6
Flag Counter
" width="16" height="16"/> " target="_blank" rel="nofollow" >
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf