1010 478
Ngày đăng: 12:34:25 29-03-2018-- Lượt xem: 6966.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Quyết định chuẩn y nhân sự Ban hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022)

Chuẩn y nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử trực thuộc Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022) gồm:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

 

 
 
 

Số:   63 /QĐ/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quảng Nam, ngày 15 tháng  01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử

GHPGVN tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ V (2017-2022)

 

BAN THƯỜNG TRỰC

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

 

-Căn cứ điều 32 chương VI Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

-Căn cứ điều 3 chương 1, điều 14, 15 chương II Quy chế hoạt động Ban Trị Sự GHPGVN cấp tỉnh, thành  trực thuộc Trung ương;

-Căn cứ điều 10, chương III Nội quy Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

-Căn cứ quyết định số 603/QĐ/HĐTS ngày 09/11/2017 của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2017-2022;

Xét đề nghị của Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022).

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử trực thuộc Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022), gồm 24 thành viên do Đại đức Thích Như Giải làm Trưởng ban (theo danh sách đính kèm).

Điều 2: Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương, Nội quy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiệm vụ được Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam giao.

Điều 3: Chánh Thư ký Ban Trị Sự, Chánh văn phòng Ban Trị Sự, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Nam và các vị có tên tại điều 1 chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trái với quyết định này đều không còn hiệu lực thực hiện./.

Nơi nhận:

  • Như điều 3;
  • Ban HDPT TW GHPGVN;
  • SNV-BTG, UBMTTQVN, CA tỉnh;
  • UBND, GHPGVN huyện, thành phố;
  • Lưu VP.

 

 

 

TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

TRƯỞNG BAN

 

Hoà thượng Thích Thiện Thành

 

 

 

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

 

 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quảng Nam, ngày  15 tháng 01 năm 2018

DANH SÁCH NHÂN SỰ

Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2017-2022

(Kèm theo Quyết định số  63/QĐ/BTS ngày 15 /01/2018)

 

 

STT

ĐẠO HIỆU/HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

01

Đại đức Thích Như Giải

(Nguyễn Đức Toán)

1967

Trưởng ban

02

Đại đức Thích Viên Quán

(Phan Văn Lại)

1983

Phó Trưởng ban

 

03

Đại đức Thích Thắng Thiện

(Phạm Xuyên)

1983

Phó Trưởng ban kiêm Trưởng PBPT Dân tộc

04

Đại đức Thích Viên Hải

(Nguyễn Bá Hùng)

1984

Phó Trưởng ban

 kiêm Chánh Thư ký

05

Đại đức Thích Tịnh Trí

(Đoàn Anh Quân)

1980

Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Cư sĩ

06

Đại đức Thích Viên Phước

(Nguyễn Thành Công)

1978

Phó Trưởng ban kiêm Trưởng PBTTN Phật tử

07

Huynh trưởng Đồng Thanh

(Nguyễn Công Thảnh)

1958

Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban GĐPT

08

Đại đức Thích Quảng Hiền

(Đỗ Vũ Phương)

1982

Phó Thư ký

09

Sư cô Thích nữ Huệ Nghiêm

(Hồ Thị Mười)

1976

Phó Thư ký

10

Sư cô Thích nữ Liên Điền

(Lương Thị Nở)

1965

Thủ quỹ

11

Đại đức Thích Tâm Huy

(Nguyễn Hữu Nhựt)

1982

Ủy viên

12

Đại đức Thích Bảo Tuyền

(Lê Văn Hùng)

1976

Ủy viên

13

Đại đức Thích Chơn Lý

(Phạm Văn Luận)

1983

Ủy viên

14

Đại đức Thích Chúc Minh

(Trần Thiên Hương)

1979

Ủy viên

15

Đại đức Thích Nhật Thanh

(Huỳnh Trình)

1982

Ủy viên

16

Đại đức Thích Hiện Thể

(Nguyễn Bá Nhất)

1976

Ủy viên

17

Đại đức Thích Quảng Nghiêm

(Phạm Hai)

1955

Ủy viên

18

Đại đức Thích Vân Hòa

(Trần Quang Trang Vũ)

1979

Ủy viên

19

Đại đức Thích Bảo Ân

(Lê Văn Thắng)

1980

Ủy viên

20

Đại đức Thích Thông Thắng

(Trần Văn Vui)

1977

Ủy viên

21

Đại đức Thích Tịnh Minh

(Đoàn Quang Hùng)

1982

Ủy viên

22

Sư cô Thích nữ Đồng Châu

(Nguyễn Thị Như Ngọc)

1982

Ủy viên

23

Sư cô Thích nữ Thanh Lộc

(Võ Ngọc Dung)

1978

Ủy viên

24

Huynh trưởng Thị Liên

(Hà Hương)

1954

Ủy viên

*Tổng cộng danh sách gồm: 24 thành viên.

Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke751495
Tổng số lần truy cập : 751495
Số lần truy cập hôm nay : 51
Số lần truy cập hôm qua : 320
Số lần truy cập tháng này : 7296
Số lần truy cập năm nay : 31060
Số trang xem hôm nay : 304
Tổng số trang được xem : 11024800
Người đang online : 4
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf