PGT: Ban trị sự Phật giáo tỉnh hướng dẫn Đại hội Phật giáo quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

PGT: Ban trị sự Phật giáo tỉnh hướng dẫn Đại hội Phật giáo quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội Phật giáo huyện nhiệm kỳ ...

PGT: Thông tư hướng dẫn cử nhân sự Ban Hộ Tự, Ban Hộ Trì Tam Bảo nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới chuẩn bị Đại hội Phật giáo cấp huyện

PGT: Thông tư hướng dẫn cử nhân sự Ban Hộ Tự, Ban Hộ Trì Tam Bảo nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới chuẩn bị Đại hội Phật giáo cấp huyện
Để chuẩn bị cho Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026, Ban trị sự GHPGVN tỉnh ...

PGT: Hướng dẫn tổ chức khóa tu mùa hè thanh, thiếu nhi Phật tử và học sinh dịp hè 2018

PGT: Hướng dẫn tổ chức khóa tu mùa hè thanh, thiếu nhi Phật tử và học sinh dịp hè 2018
Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh hướng dẫn triển khai tổ chức khóa tu mùa hè, như sau:

TGH: Thông bạch hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 (năm 2018)

TGH: Thông bạch hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 (năm 2018)
Hòa cùng không khí hân hoan trên toàn cầu kính mừng Phật đản và tôn vinh ngày đản sanh của ...

PGT: Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên nhiệm kỳ VIII (2016-2021)

PGT: Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên nhiệm kỳ VIII (2016-2021)
Chuẩn y bổ sung nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Duy Xuyên nhiệm kỳ VIII ...

PGT: Treo cờ và biểu ngữ chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022

PGT: Treo cờ và biểu ngữ chào mừng
Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022
Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh thông báo quý Ban treo cờ và biểu ngữ tại Trụ sở ...

PGT: Hướng dẫn cơ cấu nhân sự các ban, ngành trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2022

PGT: Hướng dẫn cơ cấu nhân sự các ban, ngành trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2022
-Căn cứ biên bản họp ngày 13/11/2017; Ban Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh hướng dẫn các ...

PGT: Thành lập Ban vận động tài chánh xây dựng Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh

PGT: Thành lập Ban vận động tài chánh xây dựng Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh
Ban Vận Động – Kiến Thiết xây dựng có nhiệm vụ vận động nguồn tài chánh đảm bảo cho ...

PGT: Kêu gọi ủng hộ cứu trợ lũ lụt tại Quảng Nam và các tỉnh Miền Trung

PGT: Kêu gọi ủng hộ cứu trợ lũ lụt tại Quảng Nam và các tỉnh Miền Trung
Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh xin chia sẻ những đau thương mất mát đối với đồng bào, Phật tử ...

PGT: Thông bạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 - DL.2017

PGT: Thông bạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 - DL.2017
Căn cứ Thông bạch số 037/2017/TB/HĐTS ngày 03/3/2017 của Ban thường trực Hội Đồng Trị sự ...

PGT: Hướng dẫn giới thiệu thành viên tham gia Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ V (2017-2022)

PGT: Hướng dẫn giới thiệu thành viên tham gia Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ V (2017-2022)
Để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022), ...

PGT: Thống nhất nhân sự BTS GHPGVN thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2016-2021

PGT: Thống nhất nhân sự BTS GHPGVN thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2016-2021
Xét tờ trình của Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Tam Kỳ về việc xin ý kiến hiệp thương nhân ...

PGT: Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội GHPGVN tỉnh lần V

PGT: Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội GHPGVN tỉnh lần V
Thành lập Ban tổ chức Đại hội GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017 – 2022) gồm các vị, ...

PGT: Thông tư tổ chức Đại hội GHPGVN tỉnh Quảng Nam lần V

PGT: Thông tư tổ chức Đại hội GHPGVN tỉnh Quảng Nam lần V
Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thông tư tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh ...

PGT: Chuẩn y nhân sự BTS GHPGVN huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ III(2016-2021)

PGT: Chuẩn y nhân sự BTS GHPGVN huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ III(2016-2021)
Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ III ...

PGT: Chuẩn y nhân sự BTS GHPGVN huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ III (2016-2021)

PGT: Chuẩn y nhân sự BTS GHPGVN huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ III (2016-2021)
Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ III ...

PGT: Hướng dẫn tổ chức lễ công bố Quyết định của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh

PGT: Hướng dẫn tổ chức lễ công bố Quyết định của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh
V/v tổ chức lễ công bố các Quyết định của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh

PGT: Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Quế Sơn nhiệm kỳ VII (2016-2021)

PGT: Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Quế Sơn nhiệm kỳ VII (2016-2021)
Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quế Sơn nhiệm kỳ VII ...

PGT; Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Núi Thành nhiệm kỳ VI (2016-2021)

PGT; Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Núi Thành nhiệm kỳ VI (2016-2021)
Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Núi Thành nhiệm kỳ VI ...

PGT: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Thăng Bình nhiệm kỳ VII (2016-2021)

PGT: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Thăng Bình nhiệm kỳ VII (2016-2021)
Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thăng Bình nhiệm kỳ VII ...

PGT: Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên nhiệm kỳ VIII (2016-2021)

PGT: Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên nhiệm kỳ VIII (2016-2021)
Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Duy Xuyên nhiệm kỳ VIII ...

PGT: BTS Phật giáo tỉnh ký kết chương trình phối hợp với Hội LHTN VN tỉnh

PGT: BTS Phật giáo tỉnh ký kết chương trình phối hợp với Hội LHTN VN tỉnh
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Hội LHTNVN tỉnh vừa thống nhất xây dựng ...

Chương trình phối hợp Giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh giai đoạn 2016 - 2019.

Chương trình phối hợp Giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh giai đoạn 2016 - 2019.
Thực hiện Chương trình phối hợp số 05-CTPH/TƯH-GHPGVN ngày 17/8/2015 giữa Trung ương Hội LHTN ...

PGT: Cho phép Đại hội Đại biểu Phật giáo thị xã Điện Bàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

PGT: Cho phép Đại hội Đại biểu Phật giáo thị xã Điện Bàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Xét đề nghị của Ban Trị Sự GHPGVN thị xã Điện Bàn về việc xin ý kiến chỉ đạo Đại ...
Các tin đã đăng:
Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)