Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh yêu các cấp Giáo hội tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng: 20:03:12 28-07-2020 -- Lượt xem: 2949

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

Số  320 /BTS-VP

V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

 

 

 

-Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố;             

-Các trú xứ an cư kiết hạ;

 

 

       

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh yêu cầu Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố, Ban chức sự trường hạ và các cơ sở Phật giáo trên toàn tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1/ Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở dừng các hoạt động lễ hội, các khóa lễ, khóa tu tập trung đông người cho đến khi có thông báo mới của UBND tỉnh; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Bộ y tế và hướng dẫn của Chính quyền địa phương.

2/ Các trú xứ an cư bố trí đo thân nhiệt, xà phòng rửa tay, dung dịch sát khuẩn tại khu vực tri khách và truyên truyền bằng nhiều hình thức để mọi người thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 như: đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi giãn cách, giám sát y tế…

Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh đề nghị các cấp Giáo hội, các Trường hạ, Tăng Ni, Phật tử thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này, góp phần kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-HTTB, các PTB;

-Ban thường trực Ban Trị Sự;                                                                 

-UBMTTQVN, BTG tỉnh;

-CPTK, CPVP;

-Lưu VP

 

TM/ BAN THƯỜNG TRỰC

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

Hòa thượng Thích Thiện Thành

 

 

Các tin đã đăng:
Trang 123456
Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)